Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

KAŻDY DZIEŃ TWOJEGO ŻYCIA
MOŻE BYĆ WSPANIAŁY

 

Parafrazując, Księga Przypowieści 4:12 mówi, że Bóg będzie ci wskazywał drogę, krok po kroku. Nie musisz wiedzieć, co jest dwa kroki przed Tobą - po prostu teraz zrób krok, który wiesz, że masz zrobić, a wtedy zobaczysz, jaki będzie następny krok. W taki sposób będzie cię prowadził Bóg. Drzwi, które masz przed sobą mogą się wydawać zamknięte, ale gdy się do nich zbliżysz, to otworzą się samoczynnie. Ale nie otworzą się, dopóki się do nich nie zbliżysz. W taki sposób prowadzi Bóg. Więc nie bój się i nie wahaj się, jeśli widzisz przed sobą zamknięte drzwi. Zrób krok, który wskazuje ci Bóg i idź naprzód. Pan mówi: „Oto ja sprawiam, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć” (Obj 3:8).

 

W Księdze Przypowieści Salomona 4:18 napisano, że Bóg sprawi, iż twoja droga będzie coraz jaśniejsza. Nowe narodzenie jest tutaj przyrównane do wschodu słońca, a przyjście Chrystusa do słońca w zenicie. Bożą wolą dla twojego życia jest to, abyś z każdym dniem, od dnia twojego nowego narodzenia, aż do powrotu Chrystusa, coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa. Taka jest droga wszystkich usprawiedliwionych przez Jezusa i tylko na tej drodze człowiek otrzymuje coraz większe zrozumienie Słowa Bożego, oraz coraz więcej światła na swoje zepsute życie i coraz więcej mądrości w różnych sytuacjach, które go spotykają. Jeśli zaczniesz iść tą drogą, to nigdy się nie cofaj, tak jak słońce nigdy się nie cofa na niebie.

 

Bóg powołał nas przede wszystkim do tego, abyśmy oddawali mu cześć - a to oznacza, że mamy pragnąć być takimi jak On. Wtedy zobaczysz taką samą chwałę Boga, jaką widział Izajasz. Gdy Izajasz zobaczył chwałę Boga, to w tym samym momencie zobaczył swoją grzeszność (Iz 6:1-5). I ty też ją zobaczysz, wiec czcij Boga i usuwaj ze swojego życia wszystko, co ci wskaże, ponieważ przez te rzeczy nie jesteś podobny do Chrystusa. A wtedy Bóg sprawi, że każdego dnia będziesz miał coraz większy dział w Jego naturze. Jeśli widzisz w Słowie Bożym chwałę Jezusa, to znaczy, że Duch Święty chce cię zmieniać z jednego stopnia chwały w kolejny stopień chwały, aby Jego chwała była w tobie z dnia na dzień coraz większa (2Kor 3:18). Innymi słowy, jeśli całkowicie poddasz się Duchowi Świętemu, to twoje namaszczenie będzie o tyle większe, o ile jest większe niż 30 lat temu.

 

Jeśli chcesz codziennie czynić wolę Boga, to musisz wyrobić w sobie nawyk codziennego słuchania Boga. W Ewangelii Łukasza 10:38-42 Jezus powiedział w (wskazując na Marię), że jedyną rzeczą, której człowiek potrzebuje bardziej niż czegokolwiek innego, jest słuchanie Jego Słów. Dlatego już w pierwszym rozdziale Biblii napisano, że Bóg codziennie wypowiada Swoje Słowo i w rezultacie tego, każdego dnia ziemia stopniowo się zmienia. Jeśli w tym roku chcesz zostać przemieniony na obraz i podobieństwo Chrystusa, to najważniejszą rzeczą jakiej potrzebujesz, jest codzienne słuchanie i posłuszne wykonywanie Słów Boga, bo sekret zrozumienia Biblii polega przede wszystkim na intymnej relacji z Panem. Wtedy Duch Święty może ci wyjaśnić znaczenie każdego natchnionego fragmentu Słowa Bożego. Więc chodźcie z Jezusem tak, jak czynili to pierwsi uczniowie i chciej słyszeć, co chce ci powiedzieć Bóg. Wtedy twoje oczy otworzą się tak, jak otwarły się apostołom, a twoje serce stanie się tak płomienne, jak ich serca.

 

Język jest częścią naszego ciała, którą najczęściej używamy. Jezus używał swojego języka do zachęcania innych, czyniąc z niego użyteczne narzędzie w rękach Boga. Wypowiadał kojące słowa do utrudzonych ludzi, które podnosiły ich na duchu. W Księdze Izajasza 50:4 napisano, że Jezus dlatego miał właściwe słowo dla każdego utrudzonego człowieka, który stanął na Jego drodze, bo codziennie słuchał Swojego Ojca. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk codziennego słuchania głosu Boga, to też będziesz mógł każdego dnia błogosławić utrudzonych ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Jeśli w swoich codziennych rozmowach przestaniesz wypowiadać bezwartościowe słowa i zdecydujesz się wypowiadać tylko cenne słowa, wtedy Bóg da ci Swoje słowa i uczyni cię Swoimi ustami – tak samo, jak zrobił z Jeremiaszem (Jer 15:19).

 

 

                                                                                                              Zac Poonen

 

 

 

Each Day of Your Life can be Wonderful / 09.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <