ZAC POONEN - rozważania biblijne

 

Zac Poonen to były oficer marynarki wojennej Indii i przełożony kongregacji Christian Fellowship Church. Od ponad czterdziestu lat głosi ewangelię, naucza Słowa Bożego i zakłada zbory. Autor 25 książek oraz wielu publikacji na temat życia z Bogiem i wzrostu duchowego. Jego nauczanie cechuje postawa pokory wobec Słowa Bożego i mądrości wynikającej z wieloletniego życia z Bogiem.

 

       ZAC POONEN      >>>       kazania.mp3    /    teksty     /    dvd     /    duchowe prawdy NT 

 

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <
czytaj artykuł 2017-10-12 193 Cztery wielkie prawdy z księgi Jeremiasza Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-10-06 192 Posłuszeństwo, miłość i człowieczeństwo Chrystusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-09-29 191 Przysposobienie kolejnego pokolenia starszych i pasterzy Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-09-22 190 Otwarte serce do błogosławienia innych Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-09-16 189 Objawienie i odpocznienie Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-09-08 188 Łagodność i dobroć Jezusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-09-02 187 Boża miłość objawiona w księdze rodzaju Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-08-26 186 Pokonanie ducha kłamstwa Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-08-19 185 Ukrzyżowanie i uwielbienie Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-08-13 184 Ucz się mądrości z Przypowieści Salomona Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-07-21 183 Jako rzecznik Boga Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-07-15 182 Gedeon i jego armia Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-07-08 181 Teraz wiem, że boisz się Boga Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-06-30 180 Jezus nas kocha pomimo naszych ograniczeń Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-06-16 179 Anna, wspaniała matka Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-06-03 178 Boża świętość i Jego niezmienna miłość Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-31 177 Różnica pomiędzy starą naturą a pożądliwościami ciała Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-25 176 Przykład Pawła w służbie dla Pana Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-19 175 Namaszczenie Duchem Świętym i mocą Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-15 000 Wcześniejsze rozważania od 001 do 100 Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-12 174 Szlachetne postawy Jonatana i Dawida Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-06 173 Twój język testem twojej duchowości Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-04-29 172 Wiara wypróbowana w ogniu Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-04-15 171 Resztka Bożego ludu Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-04-06 170 Relacje w domu Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-03-30 169 Błogosławieństwo uwięzienia Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-03-24 168 Zazdrość, chciwość i bunt Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-03-16 167 Wyzwalająca prawda Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-03-10 166 Ciało jest dla pana, a pan dla ciała Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-03-01 165 Doktryna nie jest tak samo ważna jak ..... Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-02-22 164 Pasterze według Bożego serca Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-02-15 163 Nieustanne zajęcie - szatański plan czynienia zła Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-02-09 162 Zajęcie stanowiska wobec Boga Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-02-03 161 Prawdziwa wiara i prawdziwa pokuta Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-01-27 160 Małżeństwo poświęcone przez Boga Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-01-21 159 Jeśli Bóg cię powołał do życia w ziemi Kanaan, to nie .... Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-01-14 158 Droga nowa i żywa Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-01-05 157 Idąc w nowy rok za przykładem Jezusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-12-31 156 Różnica pomiędzy czynieniem a umiłowaniem sprawiedli ... Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-12-24 155 Grzech jest utratą Bożej chwały Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-12-17 154 Boże Narodzenie - święto chrześcijańskie czy pogańskie Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-12-09 153 Światło Bożego Słowa oświetla ciemne zaułki Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-12-03 152 Tryumf Jezusa nad szatanem Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-11-19 151 Żyjcie jak współdziedzice Bożej łaski Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-11-19 150 Paweł konfrontuje starszego Piotra Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-11-11 149 Ewangelizacja i nauczanie Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-11-11 148 Różnica między wiarą a wypełnianiem prawa Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-10-29 147 Jak Bóg przygotowuje do służby Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-10-22 146 Uległość wobec władzy Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-10-08 145 Przebaczenie i przywrócenie Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-10-01 144 Walka duchowa (zbroja Boża) Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-09-23 143 Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-09-17 142 Cztery warunki przeżycia w ogniu trawiącym Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-09-10 141 Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-09-05 140 Pierwsza misja ewangelizacyjna Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-09-02 139 Prowadzeni przez Ducha Świętego Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-08-26 138 Dopełnienie udręk Chrystusowych Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-08-20 137 Nie utrudniaj Bożych planów Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-08-06 136 Jedność Ducha w małżeństwie i w zborze Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-08-06 135 Wielkie znaczenie Bożego objawienia Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-25 134 Przypowieści Jezusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-25 133 Pobożna młoda niewiasta Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-21 132 Antypas - wierny świadek Chrystusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-21 131 Duchowe błogosławieństwa niebios Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-15 130 Spory w kościele Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-09 129 Szczepan, pierwszy męczennik i prorok pełen ducha Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-02 128 Nauka i obserwacja Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-07-02 127 Posługa Ducha Świętego Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-06-23 126 Trzy przejawy duchowego czlowieka Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-06-23 125 Trzy duchowe związki Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-06-17 124 Zapis wideo w naszej pamięci Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-06-17 123 Poprawa jakości to zmniejszanie ilości Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-06-06 122 Bezpieczeństwo w Bożej obecności Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-06-06 121 Trzy rodzaje pokus Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-31 120 Boże serce sprzeciwia się grzechowi Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-31 119 Wszytko otrzymujemy według naszej wiary Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-24 118 Bóg nas testuje w zwykłych sprawach Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-24 117 Niemoralność i chciwość - cechy fałszywych nauczycieli Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-17 116 Docenienie i zachęta Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-17 115 Oskarżasz czy się wstawiasz za innymi Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-14 114 Reakcje pobożnego człowieka Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-05-10 113 Trzy etapy chrześcijańskiego życia Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-04-30 112 Słowa Sofoniasza odnoszące się do naszych czasów Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-04-30 111 Opamiętanie z życia dla samego siebie Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-04-09 110 Tylko uświęcone naczynia są użyteczne dla Boga Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-04-09 109 Dwie wielkie prawdy Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-04-04 108 Kościół nowego przymierza Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-04-04 107 Okazuj innym łaskę z wdzięczności Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-03-26 106 Bóg wyznacza osoby do niesienia pomocy Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-03-26 105 Trzy niebezpieczne grzechy Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-03-03 104 I chroń nas przed pokuszeniem Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-03-03 103 Publiczne przyznawanie się do Jezusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-02-17 102 Tajemnica rozeznawania Zac Poonen
czytaj artykuł 2016-02-17 101 Chwała Pana w naczyniach glinianych Zac Poonen