ZAC POONEN - rozważania biblijne

 

Zac Poonen to były oficer marynarki wojennej Indii i przełożony kongregacji Christian Fellowship Church. Od ponad czterdziestu lat głosi ewangelię, naucza Słowa Bożego i zakłada zbory. Autor 25 książek oraz wielu publikacji na temat życia z Bogiem i wzrostu duchowego. Jego nauczanie cechuje postawa pokory wobec Słowa Bożego i mądrości wynikającej z wieloletniego życia z Bogiem.

 

       ZAC POONEN      >>>       kazania.mp3    /    teksty     /    dvd     /    duchowe prawdy NT 

 

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <
czytaj artykuł 2018-10-26 242 Cztery cenne prawdy Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-10-18 241 Krew Chrystusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-10-05 240 Przejawy Ducha niebios Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-09-29 239 Moc Bożej muzyki i wielbienia Boga Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-09-22 238 Prawdy Nowego Przymierza w Księdze Ezechiela Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-08-25 237 Pięćdziesiątnicę zawsze poprzedza golgota Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-08-18 236 Zasadniczy dowód napełnienia Duchem Świętym Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-08-10 235 Świętość i zdrowie Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-08-03 234 Wzrost duchowy i wspólnota Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-07-31 233 Klasyfikacja darów w ciele Chrystusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-07-21 232 Duch Święty przemienia z chwały w chwałę Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-07-14 231 Pokora i jedność w Ciele Chrystusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-07-06 230 Siedem obietnic dla zwycięzców Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-07-04 229 Trzy zadziwiające postawy Jezusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-06-23 228 Znaczenie drugiego spotkania z Bogiem Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-06-16 227 Chwała Chrystusa w naczyniach glinianych Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-06-08 226 Bezkompromisowy człowiek Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-05-31 225 Prawdy z najstarszej księgi Pisma Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-05-24 224 Trzy osoby religijne, ale nie duchowe Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-05-18 223 Dyscyplina finansowa w życiu osób wierzących Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-05-11 222 Jak rozpoznać Kościół Nowego Przymierza Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-05-05 221 Trzy cechy sług nowego przymierza Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-04-28 220 Miłość do Chrystusa, jako rzeczywisty test naszej duchowości Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-04-19 219 Radykalizm wobec pożądliwości seksualnych Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-04-14 218 Bądź posłuszny Panu na wszystkich drogach Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-04-06 217 Doceniaj Boże namaszczenie bardziej, niż cokolwiek innego Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-03-27 216 Przebaczenie doskonałe Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-03-23 215 Niechaj twoje życie będzie przykładem Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-03-17 214 Największy problem naszego życia Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-03-10 213 Postawa apostoła Pawła Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-03-01 212 Kobieta, która szukając Boga znalazła dobrego męża Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-02-25 211 Jezus ujawnia skryte zamysły serc Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-02-15 210 Bunt przeciwko Bogu Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-02-10 209 Dwie obietnice z księgi Zachariasza Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-02-05 208 Jezus, jako przykład prawdziwej pokory Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-01-26 207 Skarby z trzech przypowieści Jezusa Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-01-11 206 Trzy ważne zasady z księgi Izajasza Zac Poonen
czytaj artykuł 2018-01-08 205 Zwyciężamy słowem naszego świadectwa Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-12-29 204 Jezus przyszedł zbawić najgorszych grzeszników Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-12-22 203 Wystrzegaj się tych 4 rodzajów kaznodziejów Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-12-15 202 Miłość do pieniędzy, przyczyną duchowej ślepoty Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-12-09 201 Społeczność i współdziałanie z Jezusem Zac Poonen
czytaj artykuł 2017-05-15 000 Wcześniejsze rozważania od 001 - 200 Zac Poonen