Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

KOŚCIÓŁ TRIUMFUJĄCY NAD SZATANEM

 

W Biblii są tylko dwa fragmenty, w których Jezus mówi o Kościele – w Ewangelii Mateusza 16:18 i 18:17-20. W obu przypadkach Jezus mówi o szatanie walczącym z Kościołem. W pierwszym mówi o szatanie atakującym żywy Kościół bezpośrednio przez bramy śmierci – przez złe duchy. W drugim przypadku Jezus mówił o szatanie starającym się zatruć Kościół pośrednio, przez osoby, które żyją w grzechu i oszukują innych, stając się agentami szatana. Ale jakąkolwiek metodę działania przyjmie szatan, Pan dał nam moc wiązania szatańskich działań i uwalniania ludzi, którzy zostali przez niego schwytani (Mt 16:19; 18:18; 2Tm 2:26). Dlatego z całą powagą należy używać tej mocy w zborze.

 

Jezus powiedział, że znakiem rozpoznawczym Kościoła, który On buduje jest to, że pokonuje bramy śmierci (moce ciemności). Z drugiej strony, jeśli jakiś zbór jest dominowany przez moce ciemności, takie jak: zazdrość, konflikty, rywalizacja, szukanie ludzkiej chwały, miłość do pieniędzy, świeckie myślenie, niemoralność, zgorzknienie, pychę, arogancję, faryzeizm itp., wtedy można być pewnym, że nie jest to kościół budowany przez Jezusa.

 

Szatan nieustannie dąży do zniszczenia kościoła i próbuje to robić przez większość czasu, infiltrując zbory przez swoich agentów. Juda mówi o pewnych ludziach, „którzy wkradli się do kościoła” (Judy 4). Dzisiaj jest w zborach wielu ludzi pokroju Gibeonitów, którzy oszukali Jozuego (Joz 9). Takie osoby ukradkiem wkradają się do zborów, udając uczniów i oszukując starszych. Ale jak tym ludziom udało się oszukać starszych? Być może tak, że przerazili ich swoją pozycją w świecie lub przekupili swoim bogactwem. We wszystkich wyznaniach babilońskich jest tak, że ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska w świecie lub mają wiele bogactw, potrafią wpływać na wszystkie decyzje, nawet gdy nie są starszymi. Ale tak nigdy nie może być wśród odrodzonych dzieci Bożych. Jeśli jednak nie będziemy ostrożni, to do kościoła wejdą Gibeonici.

 

Dziękujmy Panu, że nieustannie nad nami czuwa, aby nas chronić przed tego rodzaju atakami. „Jeśli Pan nie strzeże miasta, to na próżno czuwa straż” (Ps 127:1). „Pan daje Swoje błogosławieństwo tylko tam, gdzie bracia żyją w duchowej jedności (z Panem)” (Ps 133:1-3) - i tylko taki Kościół będzie triumfował nad bramami piekła. Dlatego Duch Święty działa wśród odrodzonych ludzi, aby zachować Kościół w duchowej jedności.

 

W każdym z 7 przejawów nieba podanych w Księdze Objawienia widzimy mieszkańców nieba nieustannie chwalących Boga donośnym głosem. Czasami tak głośnym jak grzmoty i szum wielkich wód. To jest atmosfera nieba – nieustanne wielbienie Boga, bez narzekania i roszczeniowych postaw. To jest atmosfera, którą Duch Święty pragnie wprowadzić do naszych serc, do naszych domów i do naszych zborów. W ten sposób można przepędzić szatana ze wszystkich miejsc.

 

Szatan sparaliżował ogromną większość chrześcijan i uczynił ich bezsilnymi w duchowej walce przeciwko niemu, ponieważ udało mu się ich zarazić duchem narzekania na braci, na siostry, na krewnych, na sąsiadów, na okoliczności, a nawet szemraniem przeciwko samemu Bogu.

 

W Księdze Objawienia 12:8 napisano cudowne słowa: „w niebie nie znaleziono miejsca dla szatana i jego demonów”. Tak samo musi być w naszym życiu – w naszych sercach, w naszych domach i w naszych zborach. Nie można dopuścić, aby szatan i demony nalazły sobie miejsce w którymkolwiek z tych miejsc.

 

Człowiek pokonuje szatana, gdy jest posłuszny takim wezwaniom jak: „Niech w waszych sercach rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni (Kol 3:15). „Zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i dziękczynienie za wszystkich ludzi” (1Tm 2:1). „Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 5:20). Jesteśmy zobowiązani przede wszystkim do wdzięczności za wszystkich, których Bóg powołał do Ciała Chrystusa. Gdyby nam został powierzony ten wybór, to zapewne nie powołalibyśmy wielu z tych, których powołał Bóg - zwłaszcza tych, którzy należą do innych grup społecznych, niż nasza !!! Ale Boża mądrość jest większa od naszej mądrości, tak jak niebiosa są wyżej niż ziemia. Dlatego Bóg ma inne zdanie na temat tych osób, niż my. Jeśli człowiek jest mądry, to zmienia swoje myślenie, na myślenie zgodne ze Słowem Bożym. Kiedy już nauczysz się być wdzięczny za braci i siostry w Ciele Chrystusa, to możesz się uczyć dziękować za wszystkich ludzi, a potem za wszystkie okoliczności. Wiemy, że nasz niebiański Ojciec widzi wszystkich ludzi i wszystkie okoliczności. Jeśli naprawdę w to wierzysz, to z pewnością nieustannie będziesz wielbić Boga i w ten sposób udowodnisz, że twoje królestwo jest w niebie, a nie na tym świecie, i wtedy szatan straci nad tobą władzę. Tylko wtedy będziesz mógł toczyć z nim skuteczną walkę.

 

 

                                                                                                     Zac Poonen

 

 

 

A Church Triumphant Over Satan / 20.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <