Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NIESAMOWITE PRAWDY Z OSTATNIEJ STRONY BIBLII

 

W Księdze Objawienia 22:2 czytamy: „Pośrodku drogi i po obu stronach rzeki rosły drzewa życia, które rodzą dwanaście razy w roku, co miesiąc wydając swój owoc. A liście tych drzew służą do uzdrawiania narodów”.

 

W drugim rozdziale Księgi Rodzaju i 22 rozdziale Objawienia Jana jest bardzo wiele podobieństw. Drzewo życia symbolizuje życie Boga, czyli życie wieczne i boską naturę, w której można już teraz mieć swój udział. Życie wieczne nie jest tym samym, co nieśmiertelność duszy, ponieważ ci, którzy zostaną wrzuceni do jeziora ognia też będą żyli, ale nie będą mieli życia wiecznego. Życie wieczne, to życie, które nie ma początku ani końca. To życie samego Boga. Takie życie daje tylko drzewo życia. Adam pomylił drzewo życia z drzewem poznania. Tak czyni dzisiaj wielu ludzi, którzy się bardziej skupiają na wiedzy biblijnej, niż na pobożnym życiu. Drzewo życia nie rośnie w Księdze Objawienia 22. Jego tam nie ma, bo Bóg umieścił przed nim wirujący miecz (Rdz 3:24). Jeśli chcesz mieć udział w drzewie życia, to ten miecz musi przeszyć twoje życie. Dlatego większość chrześcijan wybiera drzewo poznania, przed którym nie ma wirującego miecza. Aby zdobyć wiedzę biblijną, nie trzeba umierać dla samego siebie ani brać własnego krzyża. Ale żeby mieć udział w Boskiej naturze, to trzeba „nieustannie nosić w swoim ciele śmierć Jezusa, aby ujawniło się w nim życie Jezusa” (2Kor 4:10). Musisz pozwolić, aby ten miecz spadł także na ciebie. Do drzewa życia prowadzi droga krzyża. Na Jezusa spadł ten miecz, gdy został ukrzyżowany. A jeśli zostałeś ukrzyżowany wraz z Chrystusem, to ten miecz musi spaść także na ciebie. Tylko w taki sposób można spożywać owoce z drzewa życia, które wciąż rodzi nowe owoce i którego liście przynoszą uzdrowienie.

 

W Księdze Objawienia 22:7 czytamy: „Przyjdę szybko. Błogosławiony, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju”. Pan nie mówi tutaj, że przyjdzie wkrótce. Pan mówi tutaj, że jego przyjście będzie szybkie i nagłe – niczym wizyta złodzieja w nocy - bez żadnego ostrzeżenia.

 

W Księdze Objawienia 22:8-9 Jan pisze, że to wszystko widział i słyszał. A gdy to zobaczył i usłyszał, to upadł do stóp anioła, który mu to pokazywał, aby oddać mu cześć. Ale on powiedział do Jana: „Nie czyń tego. Jestem tylko współsługą twoich braci proroków, oraz tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu oddaj pokłon!”. Jan popełnił błąd, oddając pokłon osobie, której użył Bóg, aby mu to pokazać. Jan upadł do stóp anioła, który mu to pokazywał, ale anioł natychmiast powiedział: „Nie rób tego, bo ja jestem takim samym sługą jak ty. Chwałę oddaj Bogu”. To jest jedna z cech prawdziwego sługi Bożego. Gdy Boży sługa widzi, że ktoś przywiązuje się do niego, zamiast do Pana, to natychmiast się od niego oddali, aby zaczął się zbliżać do Boga, a nie do człowieka! W niebie śpiewa się tylko jedną pieśń - nową pieśń – która mówi: „Tylko Ty jesteś godny, aby odebrać chwałę i cześć”. Ten anioł znał tę pieśni, dlatego szybko postawił Jana do pionu i nakazał mu, by oddawał chwałę wyłącznie Bogu.

 

W Księdze Objawienia 22:11 czytamy: „Czyniący zło, niech nadal czyni zło, nieczysty niech się nadal zanieczyszcza, a sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a święty niech się nadal uświęca”. Oto niesamowita zachęta z ostatniej strony Biblii, która mówi, aby grzeszni ludzie nadal się zanieczyszczali i nadal czynili zło. Wniosek jest tylko jeden. Jeśli przeczytałeś całą Biblię i doszedłeś do ostatniej strony, a nadal nie chcesz pokutować ze swoich grzechów ani porzucić swoich złych dróg, to chodź nimi dalej, dalej się zanieczyszczaj i dalej czyń zło, bo nie ma już dla ciebie nadziei.

 

Jeśli przeczytałeś w Księdze Objawienia rozdziały o Bożych sądach nad grzesznikami i nadal chcesz się oddawać swoim pożądliwościom, szukając przyjemności w grzechu, czytając brudną literaturę i oglądając filmy pornograficzne, jeśli nadal nie chcesz wybaczać i wolisz żyć w goryczy, jeśli nadal z zazdrości oczerniasz innych i niszczysz ich swoim językiem, żyjąc dla samego siebie i tego zgniłego świata, to rób to dalej, bo Bóg cię przed tym nie powstrzyma.

 

A teraz zobacz, co Bóg mówi w drugiej części 11 wersetu: „Sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a święty niech się nadal uświęca”. Dążenie do świętości nigdy się nie kończy, więc dąż do jeszcze większej świętości, aby być jeszcze bardziej sprawiedliwym. Od tego, w jakim stanie zakończysz swoje życie, będzie zależało jak spędzisz wieczność. Jeśli teraz żyjesz w nieczystości i w grzechu, to tak będziesz żyć na wieki wieków, w jeziorze ognia. Jeśli w tym życiu zabiegasz o prawość i świętość, to takie same będą twoje dążenia w wieczności. Twój stan w dniu śmierci zachowasz na całą wieczność. „Czy drzewo upadnie na południe, czy na północ, to zawsze leży tak, jak upadło” (Kazn 11:3).

 

W Księdze Objawienia 22:21 czytamy: „Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi. Amen”. Warto widzieć, jak kończy się Słowo Boże. Częścią Nowego Jeruzalem można być tylko dzięki Bożej łasce. Tylko dzięki Bożej sile i pomocy, można się uwolnić od więzów, które zniewalają człowieka przez wiele lat. Dzięki Bożej łasce człowiek dostępuje przebaczenia grzechów! Boża łaska pomaga przezwyciężyć grzech, świat i szatana! Porównaj te słowa z ostatnią księgą Starego Testamentu, która zapowiadała żydom sąd. W Księdze Malachiasza 3:24 Bóg mówi: „abym nie musiał obłożyć tej ziemi klątwą, gdy przyjdę (powtórnie)”. Nowy Testament zaczyna się od narodzin Jezusa, a kończy błogosławieństwem: „Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi”. Jak cudownie, że człowiek może się uwolnić od przekleństwa, którym kończy się Stare Przymierze i żyć pod łaską w Nowym Przymierzu, doświadczając Bożego błogosławieństwa w każdej sferze swojego życia, będąc na całą wieczność częścią domu Boga. Alleluja! Wszelka chwała, chwała i cześć Bogu i Barankowi ukrzyżowanemu za nasze grzechy. Amen i jeszcze raz Amen!

 

 

                                                                                                      Zac Poonen

 

 

 

Amazing Truths from The Last Page of the Bible / 30.05.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <