Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NIGDY NIE ZAPOMINAJ,
ŻE JEZUS POKONAŁ SZATANA NA KRZYŻU

 

Żaden świecki podręcznik do historii nie mówi o największej bitwie, jaka miała miejsce na tej ziemi. To się wydarzyło na Golgocie, gdy przez swoją śmierć Jezus pokonał szatana - księcia tego świata.

 

List do Hebrajczyków 2:14-15, to fragment, którego nigdy nie wolno nam zapomnieć. Jestem pewien, że szatan nie chce, abyś znał ten werset, bo nikt nie lubi słuchać o własnych porażkach i niepowodzeniach, a szatan nie jest tutaj wyjątkiem. Sens tego fragmentu jest taki: „Jeśli dzieci Boże mają udział we krwi i w ciele Chrystusa, tak samo Chrystus ma udział w ich życiu, bo przez swoją śmierć na krzyżu pokonał diabła, którego mocą jest śmierć, aby wyswobodzić wszystkich, którzy całe życie byli w niewoli z powodu lęku przed śmiercią”.

 

Gdy Jezus umarł na krzyżu, to pokonał diabła, aby każdy człowiek mógł się wyzwolić z jego mocy, czyli uwolnić od lęku przed śmiercią, który szatan wyzwala w każdym człowieku tego świata. Ludzie są związani wieloma lękami. Lękiem przed chorobą, lękiem przed ubóstwem, lękiem przed porażką, lękiem przed ludźmi, lękiem przed przyszłością, itp. Jednak najsilniejszym ze wszystkich lęków, jest lęk przed śmiercią. Każdy inny lęk jest od niego mniejszy. Lęk przed śmiercią wynika z myślenia o tym, co się stanie z człowiekiem po śmierci. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy żyją w grzechu trafią do piekła – czyli do miejsca, które Bóg przeznaczył dla tych, którzy nie pokutują ze swoich grzechów. Wieczność w jeziorze ognistym diabeł spędzi z tymi, których udało mu się na ziemi oszukać, nakłaniając do grzesznego życia. Jezus przyszedł na ziemię, aby nas ocalić od wiecznego potępienia, poprzez przyjęcie na siebie kary za nasze grzechy i pozbawienie szatana mocy nad nami, aby nigdy więcej nie mógł nas krzywdzić (trzymając w niewoli lęku).

 

Chcę, abyś zapamiętał, że jeśli jesteś przeciwnikiem szatana, to Bóg zawsze będzie po twojej stronie. To jest bardzo ważna prawda, która przyniosła im tak wiele otuchy, pocieszenia i zwycięstwa, że chcę ją przekazać wszystkim wierzącym na całym świecie. Biblia mówi: „Bądź posłuszny Bogu i sprzeciwiaj się diabłu, a wtedy od ciebie ucieknie” (Jak 4:7). Gdy szatan słyszy imię „Jezus”, to ucieka. Natomiast większość wierzących ucieka przed szatanem, bo myślą, że szatan nieustannie czyha na ich życie. To jest dokładna odwrotność tego, czego uczy Biblia. A ty jak myślisz? Szatan bał się Jezusa, czy nie? Wszyscy wiemy, że szatan bał się stanąć przed naszym Zbawicielem, bo Jezus jest Światłością świata, więc książę ciemności musiał przed Nim zniknąć.

 

Zwracam się teraz do wszystkich młodych ludzi. Jeśli masz w swoim życiu jakiekolwiek trudności lub jeśli stoisz przed jakimś problemem nie do rozwiązania, albo przed czymś na co ludzie nie mają odpowiedzi, to wzywaj Jezusa i mów: „Panie Jezu, wiem, że jesteś po mojej stronie przeciwko diabłu. Proszę pomóż mi ”. A potem zwróć się do szatana i powiedz do niego: „W imieniu Jezusa, idź precz szatanie”. Chcę ci powiedzieć, że szatan natychmiast ucieknie, bo Jezus pokonał go na krzyżu.

 

Jeśli jesteś posłuszny Bogu i w imieniu Jezusa sprzeciwiasz się szatanowi, wtedy szatan jest bezsilny wobec ciebie. On nie chce, abyś wiedział o jego klęsce, dlatego tak długo odwracał twoją uwagę od tego tematu i powstrzymuje większość kaznodziejów przed głoszeniem o jego klęsce.

 

Chcę, aby wszyscy się dowiedzieli, że szatan raz na zawsze został pokonany przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Więc nie musisz się go więcej bać. On nie może cię tknąć, ani skrzywdzić. On może cię tylko kusić i wypaczać twoje myślenie, ale jeśli jesteś posłuszny Bogu, jeśli się uniżasz i chodzisz w Bożym świetle, to Boża łaska w Jezusie Chrystusie sprawi, że zawsze go pokonasz. Światłość ma wielką moc, a szatan jest księciem ciemności, dlatego nigdy nie wejdzie do królestwa światłości. Szatan ma władzę tylko nad tymi wierzącymi, którzy żyją w ciemności, którzy skrywają swoje grzechy, którzy nie wybaczają innym, którzy są zazdrośni i realizują samolubne ambicje w swoim życiu. Nad takimi ludźmi szatan przejmuje kontrolę. Pozostałych nie może tknąć.

 

W Księdze Objawienia napisano, że pewnego dnia Jezus powróci i uwięzi szatana w bezdennej otchłani, a potem będzie panował na ziemi tysiąc lat. Po tym okresie szatan zostanie na krótką chwilę uwolniony, aby pokazać wszystkim, że pomimo długiego uwięzienia nadal się nie zmienił. Wtedy po raz ostatni zwiedzie ludzi tej ziemi. Wtedy okaże się też, że ród Adama też się nie zmienia, nawet w Tysiącletnim Królestwie pod panowaniem Jezusa. Później Bóg Ojciec osądzi szatana i na wieczność wrzuci go do jeziora ognistego, gdzie zostaną wrzuceni także ci, którzy nie byli posłuszni Słowu Bożemu i żyli w grzechu, oraz ci, którzy zgięli kolana przed szatanem i służyli mu.

 

Dlatego my głosimy dobrą nowinę o porażce szatana. To jest prawdopodobnie najważniejsza prawda, którą wierzący muszą dzisiaj słyszeć. Ale pamiętaj, że nie będziesz miał władzy nad szatanem, jeśli nie będziesz chodzić w duchowej czystości.

 

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

 

Never Forget That Jesus Defeated Satan On the Cross  /  09.05.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <