Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NADZIEJA I RADOŚĆ

 

Słowo nadzieja jest typowe dla Nowego Przymierza, podobnie jak słowa: łaska, łagodność, ubodzy w duchu i przezwyciężanie pokus. Jednak niewielu wierzących zastanawia się nad słowem nadzieja, nad którym też warto się zastanowić i zajrzeć w tym celu do konkordancji.

 

List do Rzymian 5:2-4 mówi, że przez wiarę w Jezusa otrzymaliśmy dostęp do Bożej łaski, dlatego teraz cieszymy się nadzieją Bożej chwały. Ale nie tylko to. Chlubić należy się też z ucisków, bo jeśli w nich wytrwamy, to osiągniemy Boży charakter. To z kolei da nam nadzieję. Oznacza to, że jeśli dotychczas widziałeś, jak Bóg cię zmienia, to masz nadzieję, że w nadchodzących dniach nadal będzie cię zmieniał.

 

Bóg chce nas napełnić nadzieją odnośnie przyszłości. Nie mamy patrzeć w przyszłość z przerażeniem i przygnębieniem, jak nieodrodzeni ludzie wokół nas. Oczekuj Pana z nadzieją, wierząc w pełni w to, że Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło na pewno doprowadzi je do końca (Flp 1:6). Nadzieja jest najlepszym antidotum na zniechęcenie i zły nastrój.

 

Dlatego mocno trzymaj się swojej nadziei (Hbr 10:23). Innymi słowy, z odwagą wyznawaj swoimi ustami, że nawet jeśli teraz jesteś pokonany, to Bóg da ci zwycięstwo i uczyni w tobie to, co obiecał. Ciesz się, że masz nadzieję. Normalną rzeczą jest, że wierzący ludzie dziękują Bogu za to, co dla nich uczynił, ale musimy się też cieszyć z tego, co Bóg dla nas uczyni w przyszłości.

 

Obietnica zawarta w Psalmie 1:3 mówi: „Wszystko, co czyni Bóg, powiedzie się”. Taka jest wola Boga odnośnie naszego życia i uznaj to za swoje nadprzyrodzone prawo w Jezusie Chrystusie.

 

Radość

 

Wewnętrzna radość jest jednym z symptomów, dzięki któremu można poznać, że człowiek żyje w Bożej obecności - ponieważ „w Bożej obecności jest pełnia radości” (Ps 16:11). Dzięki temu wiemy, że Królestwo Boże rzeczywiście zamieszkało w naszym sercu - bo „Królestwo Boże, to sprawie-dliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14:17). Taką radość otrzymują tylko ci, którzy miłują sprawiedliwość i nie tolerują grzechu - ponieważ olejkiem radości zostają namaszczeni tylko ci, „którzy miłują sprawiedliwość i nienawidzą nieprawości” (Hbr 1:9). Niech więc twoją siłą zawsze będzie radość Pana (Ne 8:10), bo ona ułatwia walkę z pokusami.

 

List Jakuba 1:1-4 mówi, że z dwóch powodów powinniśmy radować się także z prób przed którymi jesteśmy stawiani. Pierwszy powód jest taki, że podczas prób dowiadujemy się, czy nasza wiara jest prawdziwa i czy to, co posiadamy jest autentyczne, czy nieautentyczne - abyśmy nie oszukiwali samych siebie, że jesteśmy bogaci będąc biedakami. Drugi powód jest taki, że podczas doświadczeń, wzrasta nasza wytrwałość (wierność, wiara) - abyś się stawali coraz bardziej dojrzali duchowo i nie mieli żadnych braków.

 

Zdumiewające jest, jakie wielkie rezultaty mogą przynieść próby wiary, jeśli człowiek się z nich cieszy. Wśród wierzących można dostrzec wiele zmarnowanego cierpienia. Takie osoby nie czerpią żadnych korzyści ze swojego cierpienia, ponieważ wciąż szemrają i narzekają zamiast się cieszyć z tego, że Bóg ich doświadcza.

 

 

                                                                                                    Zac Poonen

 

 

 

Hope and Joy / 25.04.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <