Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

MOC SŁOWA BOŻEGO

 

W Liście do Hebrajczyków 4:12 napisano: „Słowo Boże jest żywe i ostre jak miecz obosieczny, zdolne oddzielić duszę od ducha, stawy od szpiku, oraz osądzić myśli człowieka i zamiary Jego serca”.

 

Słowo Boże wnika w ludzkie serce niczym miecz, aby ujawnić jego intencje i zamiary. List do Hebrajczyków podkreśla, że w Nowym Przymierzu największe znaczenie mają skrywane w ludzkim sercu intencje i zamiary. W Starym Przymierzu złe myśli i nieczyste intencje nie były tak poważnie traktowane, ponieważ Izraelici nie mieli w sobie Ducha Świętego, a prawo nie ujawniało intencji człowieka, ani nie karało za nieczyste zamiary. W świetle prawa człowiek był czysty, dopóki wypełniał je na zewnątrz, ale w Nowym Przymierzu tak nie jest. Gdy człowiek podlega pod prawo, to Słowo Boże wystawia go tylko na próby zewnętrzne - niczym lekarz powierzchownie badający pacjenta. Ale w Nowym Przymierzu Słowo Boże wnika do wnętrza ludzkiego serca niczym skaner lub aparat rentgena.

 

Teraz Boga bardziej interesują twoje myśli, twoje intencje, twoje zamiary i duchowe postawy - bo często jest tak, że na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, a wewnątrz kryje się wielkie zło. Tak samo wiele osób z zewnątrz wyglądających na zdrowe, wewnątrz miewa groźne nowotwory. Jeśli więc czytasz Słowo Boże, ale w swoim życiu odnosisz je tylko do zewnętrznych grzechów, to znaczy, że nie przyjmujesz wszystkiego, co Bóg chce ci powiedzieć. Dlatego zawsze zadawaj sobie pytanie: Czy dzisiaj Słowo Boże ujawniło intencje i zamiary mego serca? Zauważ, że Bóg tutaj nie mówi o głowie, tylko o sercu. Wtedy każdy namaszczony wykład Słowa Bożego przeniknie twój umysł i wejdzie do twojego serca, i obnaży twoje najskrytsze intencje i zamiary.

 

W 1 Liście do Koryntian 14:25 pisze jakie skutki wywołuje namaszczone nauczanie. Ujawnia najbardziej skryte myśli, że słuchający tego człowiek oddaje Bogu pokłon i wyznaje, że tym zgromadzeniu rzeczywiście jest Bóg. To samo może się zdarzyć, gdy rozmawiasz z pobożnym człowiekiem, który wypowie do ciebie namaszczone, prorocze słowo. Namaszczone słowo zawsze obnaża myśli i zamiary serca, ponieważ Słowo Boże jest jak ostry miecz obosieczny. Jeśli chcesz służyć Panu, to upewnij się, że w twoim sercu to ostrze jest tak samo ostre, jak w twoich ustach. Nigdy nie stępiaj tego ostrza i nie próbuj łagodzić Słowa Bożego miłymi słówkami ani dyplomacją, aby bardziej akceptowalne dla tej osoby. To nie przynosi niczego dobrego, bo wtedy to słowo nie przenika człowieka i nie czyni tego, co czynić powinno. Czy próbowałeś kiedyś kroić mięso tępym nożem? Możesz tak robić, ale na pewno go nie pokroisz. Kaznodzieja, który stępia Boże Słowa na końcu swojego przesłania odkryje, że nikt nie usłyszał Boga.

 

Słowo Boże jest mieczem obosiecznym. Kaznodzieja musi pozwolić, aby ten miecz najpierw przeszył jego serce i ujawnił zawarte w nim intencje i zamiary! Tylko wtedy będzie mógł go używać do przeszywania serc innych. Jeśli dane Słowo Boże nie przeszyło najpierw twojego serca, to nie głoś tego. Większość kaznodziejów osądza innych głoszonym przez siebie Słowem, ale nigdy nie osądza nim samych siebie. Słowo Boże przenika i osądza również nasze motywacje. Jeśli będziesz nieustannie otwarty na głos Ducha w Słowie Bożym, to Duch będzie ujawniał także intencje i zamiary twojego serca, dzięki czemu będziesz się mógł nieustannie oczyszczać i finalnie będziesz miał całkowicie czyste serce. Tak powinien żyć, każdego dnia, każdy wierzący. Tak jak Izraelici na pustyni codziennie otrzymywali mannę, tak i my musimy codziennie otrzymywać od Niego namaszczone Słowo Boże.

 

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

The Power of God’s Word / 04.04.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <