Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NAMASZCZENIE OLEJKIEM RADOŚCI

 

List do Hebrajczyków 1:9 to werset, który pokazuje jak Jezus żył na ziemi będąc człowiekiem: „Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg, olejkiem radości bardziej, niż któregokolwiek z twoich towarzyszy”.

 

Gdy Jezus żył na ziemi, to potrzebował namaszczenia, bo podlegał takim samym ograniczeniom jak każdy inny człowiek. Bóg Ojciec nie potrzebuje namaszczenia. Gdy Jezus był w niebie, to też nie potrzebował namaszczenia, ale gdy żył na ziemi, to musiał być namaszczony, aby być dla nas przykładem. W tym wersecie dowiadujemy się dlaczego Bóg namaścił Jezusa olejkiem radości bardziej, niż któregokolwiek z Jego towarzyszy. Głównie z tej jednej przyczyny, że Jezus kochał sprawiedliwość i nienawidził nieprawości - czyli kochał świętość i nienawidził grzechu.

 

Czynienie prawości, a miłowanie prawości nie jest tym samym, bo dziecko może być posłuszne ojcu nienawidząc posłuszeństwa. Jezus nie tylko czynił sprawiedliwość, ale także miłował sprawiedli-wość. W taki sam sposób Jezus uniknął grzechu, ponieważ nienawidził grzechu. AIDS to śmiertelna choroba na którą zapadają ludzie, którzy dopuszczają się grzechów seksualnych, dlatego wielu ludzi tego nie czyni wyłącznie ze strachu przed AIDS. Oni tego nie negują, tylko obawiają się zarażenia wirusem HIV. Z tej samej przyczyny wielu ludzi nie kradnie, gdyż boją się, że mogą zostać złapani, a nie dlatego, że nienawidzą złodziejstwa. W taki sposób można uniknąć każdego jednego grzechu, nie mając do niego negatywnego stosunku. Ale jeśli chcesz być namaszczony olejkiem radości, to musisz kochać sprawiedliwość i nienawidzić grzechu. Tutaj powiedziano, że to była przyczyna, dzięki której Jezus został namaszczony olejkiem radości bardziej niż inni.

 

Bóg nie jest stronniczy. Tak samo dobry ojciec nigdy nie będzie stronniczy i nie będzie traktował najstarszego syna lepiej, niż reszty swoich dzieci. To, co zrobi dla najstarszego syna, zrobi też dla swoich pozostałych dzieci. Bóg Ojciec też taki jest. Jezus jest nazywany pierworodnym spośród wielu braci, bo Jego młodszymi braćmi są osoby narodzone na nowo. Jezus jest najstarszym synem Boga, a ponieważ Bóg nie jest stronniczy, to robi dla nas dokładnie to samo, co zrobił dla Jezusa, który jest Jego pierworodnym synem. Cokolwiek Bóg uczynił dla Jezusa, to zrobi też dla mnie, jeśli spełnię te same warunki, które spełnił Jezus. To jest jedna z wielkich prawd, którą można odkryć zgłębiając człowieczeństwo Chrystusa.

 

Gdyby napisano, że Jezus został namaszczony olejkiem radości, ponieważ był Synem Bożym, to by nas nie zachęciło, ani nie postawiłoby przed nami wyzwania. Ale kiedy czytamy, że Jezus został namaszczony, bo miłował sprawiedliwość i nienawidził nieprawości, to daje nam to nadzieję, że każdy z nas może być w taki sam sposób namaszczony, jeśli umiłuje sprawiedliwość i znienawidzi nieprawość. Dlatego należy się modlić: „Panie, działaj w moim sercu przez Ducha Świętego, abym nie tylko czynił sprawiedliwość, ale również ją kochał i żebym nie tylko unikał grzechu, ale również go nienawidził”.

 

Im bardziej bardziej będziesz kochać sprawiedliwość i im bardziej będziesz nienawidzić grzechu w swoim życiu, tym bardziej Duch Święty będzie cię napełniał radością. Wtedy przyjdzie do ciebie Królestwo Boże, które jest sprawiedliwością i radością w Duchu Świętym, i napełni twoje serce radością (Rz 14:17). A wtedy będziesz mógł wypełnić Boże przykazanie z Listu do Filipian 4:4, które mówi: „Radujcie w Panu. Powtarzam: zawsze się radujcie”.

 

 

                                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

Be Anointed with the Oil of Gladness / 21.03.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <