Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     


ZACHĘTA MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA W KOŚCIELE

 

List do Hebrajczyków 3:7-8 ostrzega: „Jeśli dziś usłyszysz Jego głos, to nie zatwardzaj swego serca”. Dalej List do Hebrajczyków 3:12 mówi: „Strzeż się, aby nie było w tobie złego, niewierzącego serca”. Autor ostrzega tutaj osoby, które dostąpiły niebiańskiego powołania, aby uważały, żeby nie skończyli ze złym, niewierzącym sercem, które nie wierzy, że Jezus żył w takim samym ciele, jak my. Bóg tylko wtedy objawi ci, że Jezus jest twoim wzorcem (bo miał takie samo ciało, jak ty), gdy masz dosyć swojego życia, pokonanego przez grzech. Ja też, będąc chrześcijaninem, byłem kiedyś pokonany przez grzech, ale wtedy byłem chory i czułem zmęczenie takim życiem, dlatego w dzień i nocy wołałem do Boga: „Panie, nie wiem, co robić. Jestem kaznodzieją, a moja dusza jest pokonana przez grzech, moje myśli i słowa są pokonane przez grzech, i moje życie rodzinne jest pokonane przez grzech. Narodziłem się na nowo z wody i z Ducha, ale nadal jestem pokonany przez grzech. Pokaż mi, co muszę wiedzieć”. Wtedy Pan objawił mi tajemnicę pobożności, że Chrystus przyszedł na ziemię w ludzkim ciele i był kuszony dokładnie tak samo jak ja, a mimo to żył czystym życiem. Uwierzyłem w to całym sercem i to zmieniło moje życie. Dlatego List do Hebrajczyków 3:12 ostrzega nas, że jeśli mamy złe, niewierzące serce, to możemy odpaść od Boga.

 

Następny werset daje wskazówkę, co robić aby nie odpaść od Boga: „Zachęcajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt nie popadł w zatwardziałość” (Hbr 3:13). Nie wiesz, co będzie jutro, więc zrób coś dzisiaj i zachęć kogoś. W kontekście tego rozdziału oznacza to zachęcanie innych do uwierzenia, że Jezus stał się taki sam, jak my.

 

Naszym powołaniem jest codzienne wywyższanie Jezusa. Nasze postępowanie i nasze słowa mają nieustannie mówić: „Patrz na Jezusa, jak wspaniałym jest Zbawicielem, bo nie tylko przebaczył moje grzechy, ale zmienił też moje życie. Pomyśl o Jezusie, który usuwa lęk przed śmiercią, zmienia życie rodzinne i napełnia Bożą radością, abyś zawsze mógł się radować”. Nasze życie każdego dnia musi być wyzwaniem i zachętą dla innych. Gdy ludzie patrzą na twoją twarz, to muszą w niej zobaczyć odbicie Bożej chwały.

 

List do Hebrajczyków 3:13 ostrzega, że wystarczą 24 godzin, aby zostać odstępcą. Dlatego każdego dnia musimy jedni drugich nieustannie zachęcać. W Ciele Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. Kain powiedział: „Nie jestem stróżem mego brata” (Rdz 4:9), ale w Ciele Chrystusa jesteś stróżem swoich braci i swoich sióstr. Jeśli widzisz, że ktoś dryfuje, to zachęć go. Jeśli widzisz, że ktoś upada, to podnieś go. Jeśli nie masz nikogo, kto by ciebie zachęcał lub napominał, to pamiętaj, że masz Biblię i Ducha Świętego. Mnie apostoł Paweł wielokrotnie osobiście napominał i zachęcał słowami z Biblii. Piotr, Jakub i Jan też mnie zachęcali i dodawali mi otuchy. Gdy nie miałem obok siebie braci, którzy mogli by mnie zachęcać, to wielokrotnie dodawali mi otuchy apostołowie, mówiąc do mnie ze stron Biblii.

 

Czyż to nie jest cudowne, że codziennie możemy gościć w swoim domu apostoła Piotra, Pawła i Jana, którzy nas zachęcają? Dlaczego więc nie pozwalasz się im zachęcać i zamykasz ich w Księdze? Musisz więcej czytać Biblię, zamiast tych wszystkich książek, które mówią o Biblii. Ja nie chcę wiedzieć, co mówią na temat listów Pawła, Piotra i Jana "wielcy" badacze Biblii. Ja chcę ich słyszeć bezpośrednio, dlatego czytam samą Biblię, a nie książki na temat Biblii.

 

 

                                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

Encouragement Can Do Wonders in a Church / 14.03.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <