Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

PSALMY ZACHĘCAJĄCE DO CHWALENIA BOGA

 

Psalm 50 - W Psalmie 50:23 jest piękna obietnica dla tych, którzy nie plotkują swoimi językami, tylko używają ich do chwalenia Pana: „Kto oddaje Mi cześć, ten Mnie chwali, a temu który kieruje się Moim słowem ukażę moje zbawienie”. Wielbiąc Pana, wyznajemy naszą wiarę w suwerennego Boga, a to z kolei pozwala Mu ukazać nam swoje zbawienie.

 

Psalm 65:1 mówi: „Boże, ciebie oczekuje chwała na Syjonie (w kościele)”. Kościoły powinny być miejscami, w których na Boga zawsze czeka chwała. Gdy przychodzi do nas Bóg, to zawsze musi znaleźć u nas czekającą na Niego pochwałę. Bóg przyciąga do siebie ludzi. Psalm 65:4 mówi: „Jakże błogosławiony jest ten, którego wybierzesz i przyciągasz do siebie”. Dalej psalm mówi o Bożej dobroci.

 

Psalm 100 jest wezwaniem do chwalenia Pana i służenia Mu. Psalm 100: 2 mówi, że mamy „służyć Panu z radością”. Spotkałem ludzi, którzy mówią, że służą Panu, ale przez większość czasu narzekają na coś lub na kogoś. Bóg nie chce, aby służyli Mu ludzie, którzy nie służą Mu z radością.

 

Psalm 106 omawia historię miłości Boga do Izraela. W Psalmie 106:11-12 czytamy: „Gdy wody pochłonęły ich ciemięzców, to uwierzyli Jego słowom i śpiewali pieśni na jego chwałę”. Widzimy tam dwie rzeczy. Po pierwsze, wielbienie jest dowodem wiary, bo usta mówią o tym, co jest w sercu. Usta to zawór przelewowy serca. Jeżeli w sercu mamy wiarę, to będzie z nas wypływało dziękczynienie. Gdy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, to zaczęli chwalić Boga (Dz 2:11-47). Jeśli nie chwalimy Boga, to dowodzimy, że nie mamy wiary. Po drugie, w Starym Przymierzu ludzie nie żyli wiarą, tylko oglądaniem, więc mogli chwalić Boga dopiero wtedy, gdy zobaczyli, że ich wrogowie potonęli. Dziś możemy chwalić Boga, zanim nasi wrogowie zostaną pokonani. To jest chodzenie w wierze, a nie w oglądaniu.

 

Psalm 149 zachęca do nieustannego chwalenia Pana. „Bóg pokornych ozdabia zbawieniem” (Ps 149:4). Jeśli chcesz, aby Pan cię ozdabiał zbawieniem, to musisz być pokorny. Jesteśmy wezwani do radosnego chwalenia Pana nawet w naszych łóżkach, aby w naszych ustach zawsze była Boża chwała, a w naszych dłoniach Boże Słowo, abyśmy zawsze mogli rozpoznać moc i dzieła diabła i jego sług (Ps 149:5-8). Chwalenie Boga i moc udaremniania zamysłów diabła zawsze idą w parze.

 

Psalm 150: W tym psalmie trzynaście razy występuje słowo „chwała” i kończy się słowami „Niech wszystko co oddycha chwali Pana!” (Ps 150:6). Tylko jeden typ ludzi nie musi chwalić Boga. To ci, którzy nie mogą już oddychać, bo umarli. Cała reszta powinna zawsze chwalić Pana. Niech tak będzie i w naszym życiu. Amen.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

 

 

Psalms That Inspire Us to Praise God   / 07.01.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <