Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

PRZEANALIZUJ SWOJE DUCHOWE ŻYCIE

 

Gdy zbliża się koniec roku, dobrze jest przyjrzeć się swojemu życiu, aby sprawdzić jak przebiegało. W pewnym okresie prorok Aggeusz wzywał lud Izraela, aby zastanowili się nad swoimi drogami.

 

W Księdze Aggeusza 1:5-6 napisano tak:  

 

„Teraz więc tak mówi Pan zastępów: Zastanów się nad swoimi drogami. Wiele zasiałeś, lecz mało zebrałeś; Jesz, lecz się nie nasycasz; Pijesz, lecz nie gasisz pragnienia; Odziewasz się, lecz nie odczuwasz ciepła, a zarobione pieniądze, gromadzisz do dziurawej sakiewki”.

 

Powyższy fragment można odnieść do siebie, w taki oto sposób:

 

Czy wydawałeś w tym roku duchowe owoce? Ile zasiałeś, ale ile zebrałeś. Jeśli byłeś/byłeś na wielu spotkaniach, jeśli przeczytałeś wiele chrześcijańskich książek i słuchałeś wielu kazań, to czy twój dom jest dzisiaj pobożnym domem, pełnym Bożego pokoju? Czy udało ci się przezwyciężyć przynajmniej jeden prosty problem, którym jest podnoszenie głosu na swoją drugą połowę? Jeżeli nie, to mało zebrałeś, chociaż dużo siałeś i nadal nosisz ubranie, które nie daje ciepła, i nadal dużo zyskujesz, ale wciąż masz dziurawe kieszenie, z których wypada większość twoich pieniędzy.

 

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg potrafi cię przemienić, nawet po twoich wielokrotnych sromotnych porażkach. Jedyną przeszkodą jest tylko twoja niewiara. Jeśli będziesz mówił: „Już tak wiele razy wszystko zepsułem, iż nie wierzę, że Bóg potrafi mnie zmienić”, wtedy to rzeczywiście stanie się dla Boga niemożliwe, bo ty nie wierzysz, że On może to dla ciebie uczynić. Jezus powiedział, że jeśli ty będziesz wierzyć, wtedy Bóg może zrobić dla ciebie każdą rzecz.

 

„Niech ci się stanie według twojej wiary”. Takie jest Boże prawo w każdej sprawie (Mt 9:29). Otrzymujesz to, w co wierzysz. Jeśli nie wierzysz, że Bóg może coś dla ciebie zrobić, wtedy to się nie wydarzy w twoim życiu. Gdy staniesz przed trybunałem Chrystusa, to odkryjesz, że inny wierzący, którzy zrobili znacznie większy bałagan w swoim życiu, mimo wszystko wypełnili Boży plan w swoim życiu tylko dlatego, iż wierzyli, że Bóg potrafi pozbierać okruchy ich rozbitego życia i stworzyć z nich coś bardzo dobrego. Pomyśl, jak bardzo będziesz żałował, gdy zrozumiesz, że to nie twoje niepowodzenia udaremniły realizację Bożego planu, tylko twoja niewiara!

 

1 List Jana 3:8 mówi, że „Syn Boży przyszedł na ziemię po to, by zniszczyć dzieła diabła” (1J 3:8). W rzeczywistości ten werset mówi, że Jezus przyszedł na ziemię po to, aby rozwiązać w naszym życiu wszystkie problemy, które spowodował diabeł. Wyobraź to sobie w taki sposób: Gdy się urodziliśmy, to można powiedzieć, że Bóg dał każdemu z nas idealnie zwinięty kłębek wełny. Kiedy zaczęliśmy własne życie, to każdego dnia rozwijaliśmy tę wełnę i grzesząc powodowaliśmy, że powstawały na niej supły. Dzisiaj, po wielu latach rozwijania tej wełny rozpaczamy, bo widzimy tylko tysiące splątanych supłów. Ale Jezus przyszedł po to, aby rozwiązać każdy supeł, który powstał w wyniku działania diabła w naszym życiu. Więc nadzieja jest nawet dla tych, którzy mają totalną plątaninę.

 

Nasz Pan potrafi rozwiązać każdy supeł i może spowodować, że ponownie będziesz miał w swoich dłoniach idealnie zwinięty kłębek wełny. Przesłanie Ewangelii mówi, że można ponownie wszystko zacząć od początku. Jeśli mówisz, że to nie jest możliwe, wtedy otrzymasz zgodnie z twoją wiarą i w twoim przypadku nie będzie to możliwe. Ale jeśli ktoś, kogo życie jest o wiele gorsze od twojego, powie: „Wierzę, że Bóg może to dla mnie uczynić”, to on też otrzyma zgodnie z jego wiarą i w jego życiu wypełni się Boży plan.

 

Jeśli ubolewasz z powodu swoich upadków, to nawet jeśli dzisiaj twoje grzechy są czerwone jak krew, to nie tylko staną się białe jak śnieg (jak obiecuje Stary Testament - Iz 1:18), ale w Nowym Przymierzu Bóg obiecuje, że „spojrzy z miłosierdziem na twoje nieprawości i nie wspomni więcej twoich grzechów” (Hbr 8:12). Bez względu na twoje dotychczasowe błędy i upadki, z Bogiem w każdej chwili możesz zacząć wszystko od nowa. I nawet jeśli w przeszłości miałeś tysiąc nowych początków i zawsze upadałeś, to dzisiaj nadal możesz zacząć 1001 nowy początek, bo Bóg wciąż potrafi uczynić z twojego życia coś wspaniałego. Do póki żyjesz jest nadzieja. Dlatego zawsze ufaj Bogu.

 

Bóg nie może dokonać wielu rzeczy dla swoich dzieci, ale nie dlatego, że w przeszłości Go zawiedli, ale dlatego, że teraz Mu nie ufają. Więc teraz oddaj Bogu chwałę i umocnij swoją wiarę (Rz 4:20), ufając, że w nadchodzących dniach On zajmie się twoimi sprawami, które dotychczas uważałeś za niewykonalne. Taką nadzieję może mieć każdy człowiek - młody i stary - bez względu na to, ile razy w przeszłości i jak bardzo zawiódł Boga, jeśli tylko uzna swój grzech, jeśli będzie pokorny wobec Bożego Słowa i zaufa Bogu.

 

 

                                                                                              Zac Poonen

 

 

 

Have a Spiritual Check Up of Your Life / 27.12.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <