Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

WŁAŚCIWY STOSUNEK DO BOGA

 

Jaki powinien być twój stosunek dla Boga, biorąc pod uwagę wszystko, co Bóg dla ciebie uczynił? Okazywanie Bogu wdzięczności samymi słowami nie wystarcza. Odpowiedź na to pytanie daje 12 rozdział Listu do Rzymian. Oto co powinien robić człowiek, który dostąpił Bożego miłosierdzia:

 

1. Przede wszystkim składaj Bogu swoje ciało, jako żywą ofiarę (Rz 12:1). Słowo „ofiara” wskazuje, że oddanie Bogu ciała, jako żywej ofiary, będzie cię sporo kosztowało. Będziesz musiał uśmiercić swoje cielesne pożądliwości, które używają twojego ciała, oczu, rąk, języka, zmysłów, pasji itp.; dla twojego samozadowolenia.

 

2. Przemieniaj się przez odnawianie swojego umysłu (Rz 12: 2). Odnawianie umysłu, to uczenie się patrzenia na ludzi i na okoliczności w taki sposób, w jaki patrzy Bóg. Więc będziesz musiał się oczyścić z: (a) nieczystego patrzenia na kobiety, (b) z goryczy którą żywisz do osób, które cię skrzywdziły, (c) ze stronniczości w stosunku do osób, które lubisz i których nie lubisz, (d) z niewiary, (e) z zamartwiania się i (f) z lęku, ponieważ te rzeczy wpływają na to, jak postrzegasz okoliczności i jak patrzysz na przyszłość. Zawsze zadawaj sobie pytanie: „Jak Bóg patrzy na daną sytuację lub na daną osobę?” i oczyść swój umysł z każdego innego punktu widzenia.

 

3. Nie myśl o sobie zbyt wiele (Rz 12: 3), bo rzeczywistą miarą twojej duchowości nie jest twoja wiedza, ani twoja gorliwość, tylko twoja wiara.

 

4. Rób tylko to, do czego powołał cię Bóg, używając do tego swoich darów duchowych, oraz talen-tów (możliwości), które Bóg ci dał do budowania Ciała Chrystusa (Rz 12:4-8). Nie zakopuj tego w ziemi (w tym świecie), jak to zrobił człowiek, który otrzymał od Pana jeden talent. Bądź gorliwy w służbie dla Pana i często rozmawiaj z Bogiem, będąc nastawionym na słuchanie (Rz 12:11-12).

 

5. Miej w nienawiści wszelkie zło i trzymaj się tylko tego, co jest dobre (Rz 12: 9). Nieustanne trzymanie się dobra, skutkuje nienawidzeniem zła.

 

6. Miłuj i szanuj wszystkie osoby, które narodziły się na nowo, ponieważ każdy odrodzony człowiek, jest młodszym rodzeństwem Jezusa (Rz 12:9-10). Bądź serdeczny dla wszystkich odrodzonych ludzi (Rz 12:13). Raduj się, gdy któremukolwiek bratu się powiedzie i okazuj współczucie każdemu bratu, który się smuci (Rz 12:15). Bądź uniżony w stosunku do wszystkich członków Ciała Chrystusa, zwłaszcza w stosunku do ubogich i mniej utalentowanych (Rz 12:16).

 

7. Miłuj i błogosław wszystkich ludzi, także tych, którzy wyrządzają ci zło (Rz 12:14, 17-21). O ile to możliwe, staraj się żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Nigdy się nie mścij, ani nie pragnij, aby na winowajcę spadło zło. Czyń im dobro i zło dobrem zwyciężaj. Świat jest pełen ludzi, którzy próbują pokonać zło, jeszcze większym złem. Ale zła nie da się zwyciężyć złem. Tylko dobro może zwyciężyć zło, ponieważ dobro jest potężniejsze od zła. Dokładnie to, Jezus pokazał nam na Golgocie. Trwaj w uciskach, które Bóg zsyła na twoją drogę i raduj się w nadziei, że te wszystkie sytuacje wydarzają się po to, aby uczynić cię bardziej podobnym do Jezusa (Rz 12:12).

 

W ten sposób udowodnisz Bogu, że naprawdę jesteś Mu wdzięczny za wszystko, co dla ciebie uczynił, a także za to, że nieustannie okazuje ci wielkie miłosierdzie i wciąż ci przebacza.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

An Adequate Response to God / 20.12.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <