Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

CEL POWTARZANIA

 

„Księga Powtórzonego Prawa”, zawiera powtórnie spisane prawo, ponieważ powtórzono w niej wiele ważnych aspektów prawa. W Biblii, wiele spraw opisano po raz drugi, pomimo, że wcześniej zostały zapisane w księgach Mojżesza.

 

Powtarzanie nie powinno nas dziwić, gdyż jest konieczne, aby człowiek został pochwycony przez prawdę. Dlatego Bóg w swoim Słowie wielokrotnie powtarza wiele rzeczy.

 

Dwukrotnie jest wspomniana historia królów Judy - najpierw w dwóch księgach Królewskich, a następnie w dwóch księgach Kronik.

 

Dlaczego w Nowym Testamencie są cztery biografie Chrystusa, a nie tylko jedna? W Ewangeliach też jest wiele powtórzeń. Niektóre sprawy są powtórzone nawet czterokrotnie – w każdej Ewangelii. Więc musi być ku temu bardzo ważny powód.

 

W Liście do Kolosan jest powtórzonych wiele rzeczy, o których mówi List do Efezjan. Więc to nas uczy, że apostołowie też nie wstydzili się powtarzać pewnych rzeczy.

 

Niektórzy kaznodzieje boją się drugi raz mówić to samo kazanie, aby nie stracić reputacji w oczach ludzi – bo bardziej przejmują się tym, co pomyślą o nich ludzie, niż co ci ludzie potrzebują.

 

Słyszałem kiedyś o Ewangeliście, który przez cały tydzień prowadził spotkania w pewnym mieście i codziennie mówił to samo: „Musicie się narodzić na nowo”. W końcu jakiś nieodrodzony człowiek, który był już zmęczony słuchaniem tego samego przesłania przez siedem dni zapytał go, dlaczego codziennie głosi: „Musicie się narodzić na nowo”? W odpowiedzi Ewangelista odpowiedział: „Bo musisz się narodzić na nowo”. Powtarzał tę informację tak długo, aż ten człowiek narodził się na nowo. On nie miał słuchać niczego innego. Tak samo chory człowiek musi przyjmować antybiotyk tak długo, aż będzie zdrowy!

 

Gdybyś zapytał mnie teraz, dlaczego ciągle powtarzam: „Musisz odnieść zwycięstwo nad grzechem”, to mam nadzieję, że odpowiedź znasz: „Bo musisz odnieść zwycięstwo nad grzechem”.

 

Prorocy w Starym Przymierzu wielokrotnie powtarzali to samo przesłanie, aby Izraelici wyraźnie zrozumieli, co mówi Bóg. Jeremiasz głosił praktycznie to samo przesłanie przez ponad 40 lat, aż zmęczył się tym głoszeniem. Często ludzie muszą dziesięć razy usłyszeć to samo przesłanie, zanim zrozumieją prawdę. Dlatego nigdy nie wolno się wstydzić wielokrotnego głoszenia jednego przesłania tym samym ludziom. Jeśli jest nad Tobą Boże namaszczenie, to dane przesłanie będzie świeże za każdym razem, gdy je będziesz głosić.

 

Jeśli szukasz własnej chwały, to nie będziesz się powtarzać. Ale jeśli szukasz dobra innych ludzi, wtedy będziesz im to powtarzać tak długo, aż zrozumieją.

 

 

                                                                                                        Zac Poonen

 

 

 

 

The Power of Repetition / 04.102020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <