Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NIEUSTANNIE PATRZ NA PANA

 

O Jezusie napisano, że jego wzrok zawsze był skierowany na Ojca, dlatego nieustannie czuł w sercu radość. Jezus zawsze był pełen radości, bo po prawicy miał swojego Ojca, który Go zawsze wspierał, aby się nie zachwiał (Dz 2:25-26, cytat z Ps 16:10-11). Więc jeśli też nieustannie będziesz mieć przed sobą Pana, to też nieustannie będziesz mieć pełnię radości, bo Pan będzie po Twojej prawicy i zawsze będzie Cię wspierał, abyś się nie zachwiał. Nie pozwól więc, aby między Tobą a Panem stanęli jacyś ludzie lub jakieś okoliczności.

 

„Błogosławieni ludzie o czystych sercach, bo oni zobaczą Boga” (Mt 5:8) i we wszystkich sytuacjach będą patrzeć na Boga, a nie na ludzi i okoliczności. Gdy człowiek zostaje urzeczony pięknem Jezusa, to siła pokus słabnie. A gdy zaczyna patrzeć na ludzi i na okoliczności Bożymi oczami, to zaczyna żyć w odpocznieniu, gdyż ma pewność, że Bóg używa tych ludzi i tych okolicznościach dla jego dobra (Rz 8:28). Dlatego każdy chrześcijanin musi patrzeć na wszystkie codzienne sytuacje i drobne próby, których teraz doświadcza, Bożymi oczami, aby w przyszłości mógł przezwyciężyć trudniejsze próby, które na niego przyjdą.

 

Nigdy nie wywyższaj żadnego człowieka, ani pism (nauk) człowieka. Prawdziwie pobożni ludzie i prawdziwie duchowe publikacje, zawsze kierują ludzi do Jezusa (żywego Słowa Bożego) i do Biblii, czyli spisanego Słowa Bożego. Zadawaj się tylko z takimi ludźmi i czytaj tylko takie publikacje.

 

Największym przejawem Bożej mocy nie był cud stworzenia, tylko śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, gdy pokonał szatana (Ef 1:19-20). Ukrzyżowanie Jezusa było najgorszym złem, jakie popełniono w historii ludzkości, ale była to też najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek wydarzyła się na ziemi. Więc, jeśli Bóg ma tak wielką moc, że najgorszy epizod w historii ludzkości może zamienić w absolutnie największe dobro, to bądź pewien, że wszystko, co Cię dzisiaj dotyka, Bóg też może odwrócić na Twoją korzyść (Rz 8:28).

 

Bóg działa w sposób niewidoczny, bez rozmachu, bez widowisk i bez trąbienia. Czasami można odnieść wrażenie, że niektóre sytuacje są przypadkowe lub były zbiegiem okoliczności, podczas gdy w rzeczywistości są to konkretne odpowiedzi na Twoje modlitwy, lub modlitwy ludzi, którzy modlili się o Ciebie. Zrozumienie Bożych metod działania jest dla nas niemożliwe, „bo któż poznał myśli naszego Pana?” (Rz 11:34), który jest „Bogiem ukrytym” (Iz 45:15).

 

Rób wszystko co możesz, a resztę zostaw Bogu. On niepodzielnie decyduje o każdej sprawie, która dotyczy Twojego życia. Pan może obrócić na Twoją duchową korzyść nawet błędy i upadki, bo Bóg którego czcimy decyduje o wszystkim, co się dzieje na ziemi. Więc nie obciążaj się błędami popełnionymi w przeszłości. Nie pozwól, aby w ten sposób szatan okradał Cię z radości. Bóg jest do tego stopnia suwerenny, że nawet nasze błędy potrafi wykorzystać dla naszego dobra i dla własnej chwały. Jedyną rzeczą z której zawsze trzeba pokutować jest pycha i ukrywanie grzechu. Szatan będzie Ci przypominał Twoje dotychczasowe błędy, aby Cię pokonać zniechęceniem. Jeśli Twoje dotychczasowe porażki nadal będą Cię zniechęcać, to szatan znowu będzie mógł Cię łatwo pokonać.

 

Gdy morze jest wzburzone, to swój wzrok trzeba skupiać wyłącznie na Jezusie, a nie na wzburzonych falach, jak to było w przypadku apostoła Piotra (Mt 14:30). W Twoim życiu lub w Twoim miejscu pracy też może być zamieszanie, ale jeśli będziesz patrzeć wyłącznie na Jezusa, to będziesz triumfalnie chodzić po wzburzonym morzu.

 

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

Keep the Lord in Front of You at All Times  /  27.09.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <