Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

TRZY LEKCJE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA

 

Księga Powtórzonego Prawa, to drugie powtórzenie prawa, ponieważ w niej zostało powtórnie opisanych wiele ważnych aspektów prawa Mojżeszowego. Można ją podzielić na dwa sposoby.

 

Po pierwsze, można ją podzielić na trzy przemowy Mojżesza:

Pierwsza przemowa, to rozdziały od 1 do 4

Druga przemowa, to rozdziały od 5 do 26

Trzecia przemowa, to rozdziały 27-30

To wszystko zostało powiedziane przez człowieka, który przy płonącym krzewie powiedział Bogu, że nie potrafi przemawiać! Księga Powtórzonego Prawa kończy się pieśnią Mojżesza (rozdział 32), błogosławieństwem Mojżesza (rozdział 33) i śmiercią Mojżesza (rozdział 34).

 

Drugi sposób dzielenia tej księgi, to spojrzenie na nią z trzech perspektyw:

 

Patrząc wstecz - dwa orędzia mówiące o wierności Boga, podczas 40 lat spędzonych na pustyni (rozdziały 1–11).

 

Patrząc w górę - dwa przesłania mówiące, jak postrzegać Boga poprzez Jego prawo. Dzięki Bożemu prawu, człowiek widzi swoją słabość (rozdziały 12–31).

 

Patrząc w przyszłość - dwa orędzia, które mówią o oczekiwaniu na wspaniałe rzeczy, które Bóg uczyni w przyszłości (rozdziały 32–33).

 

Wszyscy musimy patrzeć na nasze życie z tych trzech perspektyw. Bez względu na to, ile masz lat, nigdy nie powinieneś zapominać o tych trzech punktach widzenia.

 

1. Patrząc wstecz (Księga Powtórzonego Prawa 1-11)

 

Każdy z nas musi patrzeć wstecz. Ja wielokrotnie spoglądam w moim życiu wstecz i przypominam sobie, jak Pan mnie prowadził, gdyż to odnawia moją wiarę. Gdy staję przed jakąś trudną sytuacją i wydaje mi się, że nie ma wyjścia, wtedy przypominam sobie obietnice zawarte w Biblii i słucham zachęt innych wierzących. Ale najbardziej wzmacnia moją wiarę patrzenie wstecz. Pan wtedy pyta: „Czy kiedykolwiek, choćby raz cię zawiodłem?”, a ja zawsze muszę odpowiedzieć: „Nie, Panie, ani razu”. Następnie Bóg mówi: „Teraz też cię nie zawiodę”. Patrzenie wstecz zachęca mnie bardziej, niż cokolwiek innego.

 

Jeśli znowu upadłeś, to spójrz wstecz i zobacz, ile razy Pan ci przebaczył w przeszłości. Czy myślisz, że gdy ci przebaczał, to nie wiedział, że znowu upadniesz lub, że twój upadek Go zaskoczył? Nie. On ci znowu wybaczy. Patrz z wdzięcznością wstecz i dziękuj Bogu za Jego miłosierdzie, bo to wzmocni także twoją wiarę. Jeśli będziesz sobie przypominać dotychczasowe porażki, to nauczysz się okazywać miłosierdzie innym wierzącym, ponoszącym porażki. Ale jest jeden sposób, w jaki nie można patrzeć wstecz. Paweł powiedział: „Zapominam o tym, co jest za mną” (Flp 3:13). Jeśli będziesz patrzeć w wstecz w niewłaściwy sposób, to się zniechęcisz i zaczniesz wierzyć, że jesteś bezużyteczny i że poniosłeś całkowitą porażkę, marnując wiele lat życia.

 

Jeśli uważasz, że zmarnowałeś swoje życie, to mam dla ciebie słowo zachęty. Jezus opowiedział przypowieść o pracownikach winnicy, którzy nie przepracowali nawet jednej pełnej godziny, podczas 12 godzinnej dniówki. Właściciel winnicy wysłał ich do pracy o 11:00, więc pracowali tylko niecałą godzinę, a Jezus mówi, że oni otrzymali zapłatę jako pierwsi! Natomiast ci, którzy pracowali 12 godzin, otrzymali zapłatę jako ostatni! Mam nadzieję, że to cię zachęci, aby nigdy się nie zniechęcać patrząc wstecz. Nigdy nie należy też spoglądać wstecz z dumą. „Zapominanie o tym, co jest za nami”, dotyczy zarówno do rzeczy, które nas zniechęcają, jak i rzeczy z których można być dumnym. Jeśli przypomina ci się coś, co cię zniechęca lub coś, co sprawia, że zaczynasz czuć się dumny, to radzę ci, abyś jak najszybciej o tym zapomniał.

 

Spoglądając wstecz, zawsze trzeba być wdzięcznym Bogu za to, co robił dla nas w przeszłości. O takim patrzeniu wstecz teraz mówię. Piotr mówi, że ci, którzy nie patrzą wstecz w taki sposób, są ślepi, krótkowzroczni i zapominają, że zostali oczyszczeni ze swoich grzechów (2Ptr 1:9).

 

2. Patrząc w górę (Księga Powtórzonego Prawa 12-31)

 

Musimy też patrzeć w górę. Nigdy nie wolno przestawać patrzeć w górę i tracić z oczu Bożej chwały, bo nadal jest wiele chwały Jezusa, której nigdy nie widzieliśmy. Musimy jej pragnąć, ponieważ to jest obraz Jezusa, w który Duch Święty stara się nas przemienić. Gdy widzimy chwałę Jezusa, to ona nas prowadzi do uniżenia i dostrzeżenia własnych słabości. Na tym polega sekret życia w pokorze do końca naszych dni.

 

Człowiek, którego Bóg namaścił i którego często używa, bardzo szybko może popaść w pychę. Widziałem już wielu kaznodziejów, którzy stali się z tego powodu dumni i niedostępni dla ludzi. Więc, co może nas utrzymać w uniżeniu i pokorze do końca naszych dni? Tylko jedna rzecz. Nieustanne patrzenie na Jezusa - sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Patrząc na Jezusa nie można być dumnym. Człowiek zaczyna wpadać w pychę, gdy patrzy na innych i wyobraża sobie, że jest lepszy od nich, lub bardziej namaszczony, albo częściej używany. Gdyby patrzał na Jezusa, to upadłby na twarz i zacząłby pokutować - jak apostoł Jan na wyspie Patmos. Jeśli będzie patrzył na Jezusa, to nigdy nie będzie dumnie podnosił swojej głowy. Każdy z nas musi się nauczyć trzymać swoją głowę przy ziemi, bo to jest jedyne bezpieczne miejsce. Jeśli chcesz, aby Bóg był z ciebie zawsze zadowolony, to do końca swoich dni patrz w górę i nigdy nie rozglądaj się na boki. Zawsze najpierw patrz na Jezusa, bo gdy zobaczysz Jego chwałę, to zobaczysz też swój grzech. To najlepszy sposób dostrzegania własnych grzechów. W przeciwnym razie zawsze będziesz zniechęcony.

 

3. Patrząc w przyszłość (Księga Powtórzonego Prawa 32-33)

 

Musimy też z wiarą patrzeć w przyszłość. Bóg zaplanował dla każdego wielkie rzeczy i chce, aby każdy z nas wypełnił to, do czego Bóg go przeznaczył. Nie wiem, kiedy będę musiał opuścić ten świat, ale zanim przyjdzie Pan, nie mogę się doczekać, aby znów zrobić coś pożytecznego. Większość ludzi patrzy w przyszłość ze lękiem i z niepokojem, ale ja czekam z wiarą. W Księdze Powtórzonego Prawa, Bóg powiedział do Mojżesza, aby przekazał Izraelitom, że mają wyczekiwać czasu, kiedy będą żyć w ziemi Kanaan. Mojżesz wtedy wygłosił proroctwo o odległej przyszłości Izraela.

 

 

                                                                                                              Zac Poonen

 

 

 

Three Lessons from Deuteronomy / 30.08.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <