Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

SKUP SIĘ NA BOGACTWIE BOŻEJ ŁASKI

 

Jeśli wierzący człowiek nie żyje przed Bożym obliczem, to bardzo szybko przestaje dostrzegać swój rzeczywisty stan duchowy. Jest to bardzo wyraźnie widoczne w napomnieniach, które Pan kieruje do przełożonych siedmiu zborów w Księdze Objawienia. Posłańcowi (przełożonemu) zboru w Laodycei napisz: „Mówisz, że niczego nie potrzebujesz, bo niczego ci nie brakuje, a nie widzisz, że jesteś godnym pożałowania, biednym, ślepym i nagim nędzarzem” (Obj 3:17).

 

Bóg pozwala, aby w naszym życiu pojawiały się różne sytuacje, które ujawnią, co kryje się w naszych sercach. Każdy z nas przez lata nagromadził w swojej pamięci wiele nieprzyjemnych wspomnień, wynikających z trudnych doświadczeń, które przeszliśmy z różnymi ludźmi. One wciąż leżą ukryte na dnie twojego serca, a Ty myślisz, że twoje serce jest czyste. W takich sytuacjach Bóg pozwala, aby w Twoim życiu wydarzyło się coś nieistotnego, co wznieci ten cały brud i napełni nim twój umysł. To jest czas, kiedy trzeba się z tego oczyścić, wybaczyć osobom, których to dotyczy i postanowić ich miłować. Jeśli nie wykorzystasz tej okazji do oczyszczenia swego serca, to po zakończeniu tego zamieszania, te wspomnienia znowu opadną na dno twojego serca i tam pozostaną. Wtedy możesz się okłamywać, że wszystko jest w porządku, ale w rzeczywistości tak nie będzie, bo kolejne małe wydarzenie ponownie przypomni ci o tym wszystkim. Dlatego musimy się oczyszczać za każdym razem, gdy tylko coś wypłynie z naszego serca.

 

Starszy brat syna marnotrawnego, miał zły stosunek do swojego młodszego brata. Jednak to się ujawniło dopiero po jego powrocie, gdy ojciec wyprawił dla niego ucztę. Następnie widzimy, że starszy brat zarzuca młodszemu rzeczy, które są tylko jego domysłami, nie wnikając nawet, czy są prawdziwe (roztrwonił pieniądze na nierządnice - Łk 15:30). Gdy nie mamy z kimś dobrych relacji, to będziemy wierzyć w najgorsze informacje na jego temat.

 

Ojciec powiedział swojemu starszemu synowi: „Wszystko, co jest moje, jest także twoje” (Łk 15:31). Natomiast starszy syn zamiast zajmować się tym, co dał mu ojciec, wylicza własne osiągnięcia: „Służyłem ci przez te wszystkie lata i nigdy nie sprzeciwiłem się żadnemu z twoich przykazań”. Wylicza też potknięcia swojego brata: „On roztrwonił twoje pieniądze” (Łk 15:29-32). Bóg mówi do nas to samo, co mówił ich ojciec: „Wszystko, co mam, jest także twoje”. Wszystko, co jest w Jezusie, ma być także nasze - cała Jego czystość, cała Jego dobroć, cała Jego cierpliwość, cała Jego pokora itd.

 

Lekcja, jakiej musimy się nauczyć z tej historii, jest taka: Skup się na bogactwie Bożej łaski, a nie na własnych osiągnięciach i niepowodzeniach swoich współwyznawców. Naszym celem musi być wzrastanie w Bożej łasce i w poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa (2Ptr 3:18). W 2 Liście do Koryntian 8:9 jest jeszcze jedna definicja łaski: „Wiecie przecież jak okazał nam łaskę nasz Pan, Jezus Chrystus, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, abyśmy dzięki temu, także my zostali ubogaceni”.

 

Właśnie na tym polega Boża łaska, którą okazał nam Jezus. Jeśli będziesz gotowy na bycie małym, nierozpoznawalnym, a nawet biednym w oczach innych i pogardzanym, to też staniesz się błogosławieństwem dla tego świata. Jezus czynił dobro, ponieważ Jego Ojciec obdarzył go taką łaską (Dz 10:38). Tak samo ciebie może obdarzyć łaską, dzięki której staniesz się błogosławieństwem dla innych.

 

Gdy Jezus znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji, to nie modlił się: „Ojcze, uchroń mnie przed tym”, lecz: „Ojcze wywyższ swoje imię” (J 12:27-28). Tylko o to trzeba się modlić w trudnych sytuacjach. Nie wolno zabiegać o łatwe życie. Trzeba tak żyć, aby zawsze Bóg był wywyższony, bez względu na cenę. Nie proś Boga, aby zmieniał trudnych ludzi lub trudne okoliczności, w których cię postawił, ale proś, żeby zmieniał ciebie w takich sytuacjach. Ci, którzy w taki sposób zaczną się modlić, będą wzrastać w łasce i staną się prawdziwie święci, pomimo wszystkich dotychczasowych niepowodzeń. Miej w pamięci Bożą obietnicę, która mówi: „Wystarczy ci moja łaska” (2Kor 12:9). Boża łaska jest wystarczająca, aby wykonać każde zadanie, które masz do wykonania, i wystarcza, aby przejść każdą próbę i rozwiązać każdy problem, z jakim kiedykolwiek będziesz się mierzył.

 

 

                                                                                                        Zac Poonen

 

 

 

Be Occupied with the Riches of God’s Grace / 02.08.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <