Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

MIŁOŚĆ ZAKRYWA WIELE GRZECHÓW

 

Józef:

 

W Ewangelii Mateusza 1:19 czytamy, że Józef nie wiedział, iż ciąża Marii jest nadprzyrodzonym dziełem Bożym. Jednak będąc prawym człowiekiem chciał ukryć jej hańbę, którą też wtedy uznał za grzech.

 

Jest tutaj coś, z czego wszyscy możemy się uczyć prawości. Zasadniczo, przesłanie Ewangelii poka-zuje jak niesprawiedliwy człowiek może się stać sprawiedliwy. Józef był pierwszą osobą, która w Nowym Testamencie został nazwana prawą, a jego sprawiedliwość polegała na tym, że zakrył grzech innej osoby, aby jej nie kompromitować. Oto duch prawdziwie prawego człowieka.

 

A jaka jest Twoja pierwsza reakcja, gdy słyszysz, że ktoś zgrzeszył? Jeśli jesteś prawym człowie-kiem, to będziesz chciał to ukryć, a jeśli jesteś niesprawiedliwy, wtedy będziesz to rozgłaszał wśród innych. Widzimy tutaj, że Józef, który nie żył w Nowym Przymierzu i nie miał Ducha Świętego, był o wiele bardziej sprawiedliwy niż miliony wierzących, którzy twierdzą, że narodzili się na nowo. Zgodnie z zasadami Starego Przymierza Józef postanowił zakryć ten grzech i dzięki Bogu, nigdy nie okrył Marii hańbą. Co by było gdyby postąpił na odwrót? Czy możesz sobie wyobrazić jakie Józef miałby wyrzuty sumienia, gdy się do wiedział, że Maria była nadal w 100% czysta i niewinna !!

 

Te rzeczy napisano dla naszego pouczenia. Gdy opinie rozpowszechniane o innych za jakiś czas okażą się fałszywe, to nie da się ich cofnąć, bo ci którym to powiedziałeś, powtórzyło to dziesięciu innym osobom, które z kolei powiedziały to stu innym osobom. Więc w pierwszym rozdziale Nowego Testamentu mamy ostrzeżenie i przykład, aby zakrywać grzechy innych. Uczmy się wiec na przykładzie Józefa.

 

Sem i Jafet:

 

W Księdze Rodzaju 9:20-27 czytamy, że pewnego dnia Noe się upił i leżał nagi w swoim namiocie. Gdy zobaczył to jego syn Ham, to powiedział o tym swoim braciom. Ham zhańbił w ten sposób swojego ojca i ściągnął na siebie przekleństwo. Natomiast Sem i Jafet zostali pobłogosławieni, bo nie patrzeli na nagość swojego ojca, tylko ją zakryli. Mamy tutaj ważną wiadomość. To jest pierwsze miejsce w Piśmie Świętym, w którym można przeczytać, że za znieważenie ojca, Bóg może ukarać syna wraz z jego potomstwem.

 

Jeśli nie szanujesz swojego przełożonego, wtedy jest to poważne wykroczenie przed Bogiem. Jeśli widzisz jakąś słabość swojego ojca lub męża Bożego, to nie rozgłaszaj tego innym, jak to zrobił Ham, chyba że chcesz ściągnąć na siebie przekleństwo. Bądź jak Sem i Jafet, i okryj go, bo „Miłość zakry-wa wiele grzechów” (1Ptr 4:8; Prz 10:12).

 

Noe pobłogosławił społeczność Sema i Jafeta, mówiąc: „Niech Bóg da Jafetowi wielką przestrzeń i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie ich sługą” (Rdz 9:27). Dlatego nam też nie wolno rozgłaszać grzechów braci i sióstr z którymi mamy społeczność, i z którymi budujemy Ciało Chrystusa. Tylko tacy wierzący mogą budować Kościół Jezusa Chrystusa.

 

 

                                                                                                      Zac Poonen

 

 

 

Love Covers a Multitude of Sins / 19.07.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <