Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

DZIĘKUJ BOGU ZA WSZYSTKO

 

Twoje życie będzie nędzne, jeśli wciąż będziesz żył w przekonaniu, że nie jesteś wystarczająco dobry, aby zostać zaakceptowanym przez Boga. Nigdy nie wolno tak myśleć. Zamiast tego trzeba dziękować Bogu za to, że w Chrystusie przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Dziękuj Bogu i chwal Pana za wszystko, przez co Bóg Cię przeprowadził. A wszelkie narzekanie i niezadowolenie niechaj dotyczy tylko nieczystych, lubieżnych myśli, których trzeba całkowicie unikać.

 

Jeżeli twój "system odrzucania zła" będzie działał prawidłowo, wtedy nic, co pochodzi z zewnątrz nie będzie mogło Cię zanieczyścić (Mk 7: 18-23). Musisz rozwinąć nawyk bycia ślepym i głuchym na wiele rzeczy, które dochodzą do ciebie z zewnątrz (Iz 42:19-20). Wszystko, co widzisz i co słyszysz, musisz najpierw uporządkować w swoim umyśle i wiele z tych rzeczy trzeba natychmiast odrzucić. Na przykład zło, które wyrządzili ci inni, lub obawy o przyszłość. Tylko wtedy będziesz w stanie, w każdych okolicznościach żyć w odpocznieniu i chwalić Pana.

 

Jezus przyszedł na świat, aby dać nam ducha radości i dziękczynienia (Iz 61:1-3). On przed pójściem na Golgotę śpiewał hymn, dziękczynny (Mt 26:30) i teraz przewodzi dziękczynieniu w Kościele (Hbr 2:12). Gdy dziękujemy Bogu, wtedy stawiamy dla Niego tron w naszych sercach (Ps 22:3). Śpiewanie na Jego chwałę jest dowodem naszej wiary (Ps 106:12). Udowadniasz wtedy, że wierzysz, iż On zasiada na tronie wszechświata i wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, odbywa się za Jego przyzwoleniem (Bo On zna drogę, którą kroczysz - Hiob 23:10).

 

Najprawdziwsze stwierdzenie na temat Bożej suwerenności wypowiedział Nabuchodonozor, po tym jak został przez Boga poniżony. Powiedział wtedy, że Bóg: „Wszystkich mieszkańców ziemi uważa za nic i według własnej woli postępuje z jej mieszkańcami i z zastępami niebios, i nie ma nikogo, kto mógłby powstrzymać Jego rękę lub powiedzieć Mu: Cóż czynisz?” (Dn 4:35 BG, UBG). Nebukadne-zar powiedział te słowa, gdy odzyskał rozum (Dn 4:36). W to wierzy, każdy rozsądny wierzący, bo to jest wiara, która podoba się Bogu. Tacy wierzący chwalą Boga przez cały czas i w każdej sytuacji.

 

Kiedy w Ewangelii Mateusza 21:16 starsi Izraela i uczeni w Piśmie szemrali, że dzieci robią w świątyni zbyt wiele hałasu, to Jezus powiedział, że tak naprawdę, tylko one potrafią doskonale wielbić Boga (przytoczył im wtedy Psalm 8:2: „Przez usta ssących i niemowląt ugruntowałeś swoją moc wobec Twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela” TNP ). To dowodzi, iż tym, co sprawia, że Twoje dziękczynienie jest przyjmowane przez Boga, nie są słowa, których używasz, lecz pokora i czystość serca - bo te cechy posiadają wszystkie niemowlęta.

 

Niemowlęta nigdy nie są niezadowolone, ani nie narzekają. To jest kolejna rzecz, która sprawia, że nasze dziękczynienie jest akceptowane przez Boga. Jeśli w Twoim życiu nie ma niezadowolenia ani narzekania, ani rano, ani w południe, ani w nocy, siedem dni na tydzień, każdego roku, to znaczy, że Twoje dziękczynienie nie jest już religijnym rytuałem, wykonywanym w każdy niedzielny poranek, tylko Twoją codziennością. Takie uwielbienia podoba się Bogu nawet wtedy, gdy w ogóle nie potra-fisz śpiewać !!!

 

Zac Poonen

 

 

 

Praising God for Everything / 5.07.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <