Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

 TRZY POZIOMY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA

 

W 1 Liście do Koryntian 6:12 apostoł Paweł mówi o trzech poziomach, na których może żyć człowiek.

 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne”. Poziom na którym żyją niewierzący ludzie, to niesprawiedliwe życie niezgodne z Bożym prawem. Wierzący człowiek nigdy nie powinien schodzić na ten poziom, ale niestety wielu to robi i jeśli nadal będą tak żyć, to stracą zbawienie. Najniższy pułap życia wierzącej osoby jest poziom wyżej i jest to życie zgodne z Bożym prawem, czyli sprawiedliwość. Ale ponad tym jest jeszcze jeden poziom, który jest bardziej pożyteczny. Na sto rzeczy, które można robić, siedemdziesiąt może być niezgodnych z Bożym prawem, więc może nie dopuszczasz się żadnej z nich i robisz tylko którąś z trzydziestu pozostałych, ale z tych trzydziestu pozostałych, tylko dziesięć może mieć duchową wartość. Przeciętny wierzący wybierze którąś z tych trzydziestu, aby nie wykroczyć poza Boże prawo, ale człowiek oddany Bogu zrobi którąś z tych dziesięciu. Więc jeśli chcesz być oddanym i skutecznym sługą Boga, to będziesz musiał wybrać między rzeczami nie wykraczającymi poza Boże prawo, a rzeczami pożytecznymi.

 

Rozważmy to na przykładzie czasu. Doba ma 24 godziny. Jeśli część tego czasu spędzasz na oglą-daniu nieprzyzwoitych filmów lub czytaniu niemoralnych książek, to spędzasz czas niezgodnie z Bożym prawem. Z drugiej strony jest wiele sposobów spędzania czasu w zgodzie z Bożym prawem. Niektóre z nich, to zwykłe czynności, które musimy robić, ale można też spędzać wiele godzin na czytaniu gazet, co nie wykracza poza Boże prawo, jednak nie jest niczym pożytecznym.

 

Jeśli chcesz być użytecznym sługą Boga, to musisz być zdyscyplinowany i rezygnując z niektórych niepotrzebnych zajęć, które codziennie wykonujesz, więcej czasu poświęcać na Boże sprawy. Może spędzasz zbyt wiele czasu na przeglądaniu dobrych stron w internecie lub oglądaniu chrześcijańskich programów telewizyjnych, a potem nie masz czasu na studiowanie Biblii. W internecie też można spędzać czas, np. śledząc wiadomości ze świata, ale więcej czasu przeznaczać na studiowanie Biblii. Jeśli codziennie poświęcasz dwie godziny na odwiedzanie czystych stron internetowych lub ogląda-nie przyzwoitych programów telewizyjnych, to nie grzeszysz. Jednak to może być zwykłe trwonienie czasu, który mógłbyś wykorzystać w bardziej pożyteczny sposób, np. studiując Słowo Boże lub pomaga-jąc potrzebującym.

 

Tak samo można wydawać pieniądze - niezgodnie z Bożym prawem, zgodnie z Bożym prawem, lub tak, aby przynosiły zyski. Chrześcijanin oddany Bogu wykorzystuje swój czas i pieniądze wyłącznie w pożyteczny sposób, dlatego każdy z nas musi się nauczyć dokonywać właściwych wyborów, bo tajemnica świętego życia tkwi w tym, jakich dokonujemy wyborów. Spośród wszystkich rzeczy zgodnych z Bożym prawem, na które można poświęcać swój czas, należy wybierać tylko najlepsze sposoby wykorzystania czasu. Tak samo spośród wszystkich prawych sposobów wydawania pienię-dzy, należy wybierać tylko te najlepsze. Tacy ludzie mają wartość w oczach Boga.

 

 

                                                                                                     Zac Poonen

 

 

Three Levels of Living the Christian Life / 14.06.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <