Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

CZTERY BŁOGOSŁAWIONE PSALMY

 

Psalm 23, to psalm pasterza. Jeśli Pan jest naszym pasterzem, to niczego nam nie braknie (werset 1). Bóg nas zmusza do poddania się, aby mógł nas prowadzić, przemieniać i kierować naszym życiem. Natomiast ludzie zazwyczaj zastanawiają się, co mają robić dla Pana. Jednak tutaj Bóg akcentuje to, co On musi najpierw zrobić dla nas. Dlatego skutecznie działać dla Boga będziesz mógł tylko wtedy, gdy najpierw pozwolisz Mu przemienić swoje wnętrze. Wtedy nie będziesz bał się zła, ponieważ On będzie z Tobą, On będzie zastawiał Twój stół i On Cię namaści. Wtedy Twój kielich będzie pełny dobra i miłosierdzia, które będą Ci nieustannie towarzyszyć w drodze do twojego wiecznego domu.

 

Psalm 34 opisuje Pana jako tego, który udziela pomocy sprawiedliwym. Dawid napisał ten psalm po tym, jak Pan go wybawił od śmierci, gdy udawał szaleńca przed królem Abimelechiem. Dlatego mówi w nim: „Będę błogosławił Pana w każdym czasie i jego chwała zawsze będzie na moich ustach. Ten oto biedak wołał i Pan go wysłuchał. Skosztuj i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34:1,6,8 UBG). Dawid przekonał się, że „Anioł Pana rozbija obóz wokół tych, którzy się go boją, i wybawia ich” (werset 7 UBG). Zobaczył też, że „Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy są otwarte na ich wołanie” oraz, że „Pan jest bliski tym, którzy są mają skruszone serca i wybawia złamanych na duchu” (wersety 15 i 18). Dawid pisze z własnego doświadczenia, że „sprawiedliwego spotykają liczne cierpienia” (werset 19). Więc nigdy nie myśl, że jeśli prowadzisz prawe życie, to nie będziesz mieć problemów. Wtedy będziesz miał jeszcze więcej problemów - „ale Pan cię ze wszyst-kich wyratuje” (werset 19). W tym Psalmie jest jeszcze mesjańskie proroctwo: „On strzeże wszyst-kich jego kości; ani jedna z nich nie będzie złamana” (werset 20), które wypełniło się na krzyżu.

 

W Psalmie 66 Dawid chwali Boga za to, że doprowadził go do miejsca błogosławieństwa. Ale to wymagało przejścia wielu prób. W wersetach od 10 do 12 czytamy, że nim Bóg doprowadził Dawida do miejsca duchowej obfitości, to najpierw przeprowadził go przez ogień, wodę, uzdrowił z choroby, i wyrwał z prześladowań. Słowo, które przetłumaczono tutaj jako „miejsce obfitości”, jest użyte jeszcze tylko w jednym miejscu w Piśmie (Psalm 23:5), gdzie jest tłumaczone jako „przelewa się”. Więc próby i cierpienia są jedynym sposobem na napełnienie własnego życia błogosławieństwem. Werset 18, to kolejny ważny werset: „Gdybym knuł w sercu jakąś niegodziwość, to Pan by mnie nie wysłuchał” (Ps 66:18 BW). Modlitwa jest niczym rozmowa telefoniczna z Bogiem, ale jeśli w swoim sercu ukrywasz jakiś grzech, to Bóg nie odbierze nawet telefonu, aby słuchać Twoich modlitw.

 

Psalm 91 obiecuje błogosławieństwo i bezpieczeństwo tym, którzy mieszkają „pod ochroną Najwyż-szego”. Dla nas cieniem Wszechmogącego są jego rany, a żyjemy w „cieniu Wszechmogącego” gdy Bóg kroczy przed nami, a my chodzimy w Jego cieniu (werset 1). Życie w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, to życie w Bożej woli. Gdy żyjesz w Bożej woli, to Pan obiecuje (werset 3), że uwolni Cię od obu Twoich wrogów, którym jest szatan (sidła ptasznika) i grzech (zgubna zaraza). Werset 5 i 6 mówi, że Pan zbawi nas od widocznych grzechów (które porażają w ciągu dnia) i od niewidocznych (ukrytych) grzechów (grasujących w ciemności). Werset 7 - Bóg uchroni cię od życia w grzechu nawet wtedy, jeśli wokół Ciebie 11 000 chrześcijan nie wierzy, że można żyć zwycięskim życiem. Być może będziesz musiał stawić czoła wielu cierpieniom, ale w nich wszystkich nie spotka Cię żadne zło (werset 10). On wyznacza aniołów, którzy będą się o Ciebie troszczyć tak długo, jak długo pełnisz Jego wolę. Wtedy szatan (lew i wąż), zawsze będzie zmiażdżony pod Twoimi stopami (werset 13) i Bóg będzie odpowiadał na Twoje modlitwy, i postawi Cię na wysokości, i obdarzy długim życiem, abyś nie umarł dopóki nie zrealizujesz wyznaczonego Ci planu (werset 15, 16).

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

Four Blessed Psalms / 12.04.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <