Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

MARIA - PRZYKŁAD DLA MŁODYCH SIÓSTR

 

W Ewangelii Łukasza 1:34-35 napisano, że gdy do Marii przyszedł anioł Gabriel, to Maria najzwyklej zapytała go: „Jak zajdę w ciąże, przecież jestem dziewicą? Jak dziewica może urodzić dziecko?”. Anioł odpowiedział jej: „Zasłoni cię moc Najwyższego i zstąpi na ciebie Duch Święty”. Duch Święty zawsze wnosi Bożą moc (zob. Dz 1:8 i 10:38). Jak Duch Boży zstąpił na Marię, gdy miała urodzić Jezusa, tak samo zstępuje na każdego z nas, aby uczynić nas podobnymi do Chrystusa. To jest najwyraźniejsza wskazówka jaką można otrzymać, aby zrozumieć rolę Ducha Świętego w naszym życiu i w służbie dla Pana. Ciało Jezusa potrzebowało czasu, aby się ukształotować w łonie Marii, dlatego my też potrzebujemy czasu, aby Chrystus mógł się objawiać poprzez nasze życie.

 

W Ewangelii Łukasza 1:37 mamy cudowną obietnicę: „Dla Boga wszystko jest możliwe, cokolwiek wypowie”. (Żadne słowo wypowiedziane przez Boga, nie jest pozbawione mocy). Jeśli Bóg wypowiada jakieś słowo, to można być pewnym, że jest w nim moc. Gdy Bóg powiedział: „Niech się stanie światłość”, to coś się wydarzyło. W 1 rodziale Księgi Rodzaju widzimy, że żadne Boże słowo nie pozostaje nie wypełnione. Dlatego ważne jest czytanie Bożego Słowa i poznawanie Jego obietnic. Oto wielka obietnica: „Grzech nad wami panować nie będzie” (Rz 6:14). Jeśli uwierzysz, że każde Boże Słowo się wypełnia, wtedy stanie się to prawdą także w Twoim życiu.

 

Bóg chce, abyśmy uwierzyli, że dla Niego wszystko jest możliwe. Dlatego mówi to na początku zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu (zob. Księgę Rodzaju 18:14 i Ewangelię Łukasza 1:37). Gdy człowiek zaczyna chrześcijańskie życie, to jego wiara w Boże Słowa może być ślepa, lecz nie powinna pozostawać ślepa. Jeśli wierzysz w obietnice z Pisma Świętego, wtedy Twoje życie będzie dowodem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wówczas Twoja wiara w to, że Biblia jest Słowem Bożym, będzie wiarą wypróbowaną, ponieważ sam się przekonałeś, że żadne słowo Boże nie pozostaje bezsilne. Jezus nigdy nie kwestionował Starego Testamentu. Nie przeszkadzało mu to, co mówili jego krytycy i teolodzy. Wiedział to, bo doświadczał Bożej mocy. Dzisiaj diabeł odwodzi ludzi od prostej wiary, dlatego zamiast wierzyć w obietnice Słowa Bożego i doświadczać Bożej mocy, wolą analizować pisma i używać własnego sprytu, marnując w ten sposób swoje życie i nie doświadczając Bożej mocy. Czy też chcesz tak żyć? Chcesz doświadczać Bożej mocy, czy wolisz analizować Pisma? Wybór należy do Ciebie.

 

Maria uwierzyła Bożym Słowom i powiedziała: „Niech mi się stanie według Twego Słowa” (Łk 1:38). Pomimo, że nie jestem katolikiem, to Maria jest mi bardzo bliska, ponieważ była pobożną kobietą. Bóg przepatrywał cały Izrael, aby znaleźć jakąś naprawdę pobożna młodą kobietę i znalazł Marię, która wtedy mogła mieć około 18 lat. Zajrzyj do Ewangelii Łukasza 1:46-55 i zobacz, jak dojrzała i głęboka jest jej pieśń. To niesamowite, jak dojrzałym można być w wieku 18 lat, jeśli ma się bojaźń Bożą. Bóg nie popełnia błędów przy wyborze osób. Maria wiedziała, że w Nazarecie nikt nie uwierzy, że to jest dzieło Ducha Świętego i że ludzie będą mówić o niej najgorsze rzeczy, gdy się dowiedzą, że jest w ciąży. Jednak Maria była gotowa przyjąć te zarzuty, aby w jej ciele mogło się kształtować ciało Jezusa.

 

Teraz zastosuj to w swoim życiu. Czy chcesz budować ciało Chrystusa w swoim mieście? Czy chcesz być za to obdarzany czcią, czy wolisz cierpieć prześladowania ze względu na Chrystusa? Bóg nie wspiera tych, którzy szukają własnej chwały. Tacy zbudują najwyżej zbór, ale nie ciało Chrystusa. Budowanie ciała Chrystusa zawsze jest związane z takimi samymi prześladowaniami, oszczerstwami, niezrozumieniem i plotkami, jakie spotkały Marię w Nazarecie. Ale to jej nie przeszkadzało, dlatego wydała na świat ciało Chrystusa. I tak jest również dzisiaj. Ciało Chrystusa rodzi się tam, gdzie ludzie są gotowi „wyjść z obozu swojej denominacji i znosić Jego hańbę” (Hbr 13:13).

 

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

Mary - A Splendid Example to Young Sisters / 29.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <