Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

POSŁUGA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

W dwóch księgach, które pisał Łukasz, można wiele przeczytać o posłudze Ducha Świętego. W rze-czywistości są to ich główne przesłania. Spójrzmy na przykłady z Ewangelii Łukasza: Jan Chrzciciel zostaje napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki (Łk 1:15). Duch Święty zstępuje na Marię (Łk 1:35). Duch Święty napełnia Elżbietę i Zachariasza (Łk 1:41, 67). Gdy Duch Święty był nad Symeonem, to dał mu objawienie i zaprowadził do świątyni (Łk 2:25–27). Na Jezusa zstępuje Duch Święty, po zanurzeniu w wodzie (Łk 3:16). Jezus się modli po chrzcie i natychmiast zstępuje na Niego Duch Święty (Łk 3:21-22). Jezus w mocy Ducha jest prowadzony na pustynię i wraca stamtąd w mocy Ducha (Łk 4:1:14). Jezus mówi, że spoczął na Nim Duch Święty (Łk 4:18). Duch Święty jest dany tym, którzy o Niego proszą (Łk 11:13). Jezus obiecuje swoim uczniom, że jeśli zostaną w mieście, to zostaną napełnieni Duchem Świętym (Łk 24:49).

 

W Dziejach Apostolskich, Łukasz ponad 50 razy nawiązuje do Ducha Świętego, co dowodzi, że nie-wątpliwie był napełniony Duchem i zafascynowany życiem w Nowym Przymierzu, które stało się możliwe dzięki mocy Ducha Świętego. Zastanawiam się, ilu chrześcijan dzisiaj jest tak zafascynowa-nych jak on. Zanurzenie w Duchu Świętym jest wspomniane na początku każdej z pięciu pierwszych ksiąg Nowego Testamentu. To nam pokazuje jak wielką rolę ma posługa Ducha Świętego w Nowym Przymierzu. Gdy diabeł chce coś podrobić, to zawsze podrabia chrzest w Duchu Świętym, dlatego widzimy dzisiaj tak wiele falsyfikatów.

 

Jak diabeł osiąga to, że niektórzy wierzący nigdy nie zostają zanurzeni w Duchu Świętym? Po pier-wsze, szatan daje niektórym ludziom falsyfikaty, w postaci doznań fizyczno-emocjonalnych. Takie osoby nie są w stanie przezwyciężyć grzechu, ani efektywnie służyć Panu, ale szatan upewnia ich, że zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Tacy wierzący nie modlą się o chrzest w Duchu Świętym, bo są przekonani, że już go otrzymali. Dlatego wszędzie są miliony chrześcijan, którzy są pokonani przez grzech, kochają pieniądze i żyją dla siebie, a bełkot, który wypływa z ich ust nazywają darem „języków”, twierdząc, że dzięki temu doświadczają wizji i doświadczeń fizycznych. Po drugie, szatan zachęca innych wierzących, aby negowali na te oczywiste podróbki i całkowicie rezygnowali z chrztu w Duchem Świętym. W ten sposób udaje mu się doprowadzić do sytuacji, w której te dwie grupy wierzących (stanowice zdecydowaną większość) nigdy nie dostępują prawdziwej mocy Bożej, ani zanurzenia w Duchu Świętym. Uważaj na tego rodzaju chrześcijan i unikaj obu tych grup.

 

Jak Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym już w łonie matki? Czy płód może być napełniony Duchem w łonie matki? Czy ktoś nakłonił go, aby się modlił? Nie. To Bóg go napełnił. Napełnienie Duchem Świętym jest Bożym dziełem. Jeśli poddasz się Bogu, to On Cię napełni. Niech to pobudzi Twoją wiarę. Jeśli Bóg może napełnić Duchem Świętym bezradny płód w łonie matki, to dlaczego nie miałby napełnić ciebie? Nie zadowalaj się tanimi podróbkami. Gdy byłem młody, to powiedziałem Panu, że nigdy nie będę się zadowalał podróbkami i jeśli zachodzi taka konieczność, to jestem gotów czekać dziesięć lat, aby zostać napełnionym Duchem Świętym. I warto było czekać. Gdy zostaniesz prawdziwie napełniony Duchem, wtedy zmieni się twój styl życia. Gdy Jan został napełniony Duchem Świętym, to stał się wielki w oczach Pana (Łk 1:15). Właśnie to chce Ci uczynić Duch Święty - abyś był wielki w oczach Boga, a nie w oczach ludzi.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

The Ministry of the Holy Spirit / 22.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <