Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

SKUTECZNA WALKA DUCHOWA

 

Jeśli chcesz prowadzić skuteczną walkę duchową, to nie możesz być nieświadomy podstępnych planów i taktyk szatana. Patrząc w jaki sposób szatan kusił głodnego Jezusa na pustyni wynika, że nas też będzie próbował kusić za pomocą pragnień naszego ciała. Dlatego Jezus ostrzegł swoich uczniów, aby wystrzegali się nadmiernej troski o swoje ciało, o jedzenie i odzież. Jeżeli słowa Jezusa nie powstrzymają Cię przed nadmierną troską o pokarm lub wymyślne ubrania, to szatan z pewnością będzie miał nad Tobą władzę, bo Twoje królestwo będzie z tego świata. Dlatego należy uważać, aby w zborach nie uczyć młodych dziewcząt modnego ubierania się, aby przez to nie zostały zniewolone przez szatana.

 

Lucyfer stał się szatanem, gdy (jako przełożony aniołów) zaczął uważać się za ważniejszego od pozostałych aniołów (Ez 28:11-18; Iz.14:12-15). W ten sposób szatan zwiódł serca także wielu wierzących. Ilekroć jakiś brat zaczyna się uważać w Kościele za ważniejszego od innych, wtedy jest jasne, że zawładnął nim duch szatana. Wtedy będzie nieskuteczny w walce duchowej, nawet jeśli wszyscy wierzący wokół niego, będą nieświadomie karmić jego ego i powodować, że będzie się czuł ważniejszy od innych !!

 

Gdy taki brat wygłasza długie mowy na zgromadzeniach, wykraczające poza sprawy duchowe i używa w kościele swojej wiedzy biblijnej przeciwko ubogim i wielkodusznym braciom i siostrom, wówczas jest to wyraźną wskazówką, iż zaczął się uważać za ważniejszego i lepszego od innych. To jest duch szatana. W takich sytuacjach wielokrotnie przekonywaliśmy się, że taki brat nie odnosił zwycięstwa nawet w tak elementarnej sprawie, jak obrażanie się. Bo gdy po zgromadzeniu był wzywany do wytłumaczenia się, to się obrażał. Więc oczywistym jest, że tacy bracia nie osądzają samych siebie, bo wówczas Duch przekonałby ich o ich pysze i arogancji.

 

Gdy Jezus ostrzegał swoich uczniów przed używaniem tytułów, to tak naprawdę ostrzegał ich przed duchem szatana, który w kościele dąży do wywyższenia się ponad innych. Wielebny i pastor czuje się większy i ważniejszy od zwykłych braci, ale Jezus powiedział, że wszyscy mamy być zwykłymi braćmi. Niech ludzie Babilonu noszą swoje tytuły, ale Ty unikaj tego, nawet w duchu. Zawsze się skłaniaj do tych najmniejszych i ubogich na duchu, a wtedy będziesz nie tylko bezpieczny, ale także skuteczny w walce z szatanem.

 

Lucyfer niezaakceptował miejsca w którym postawił go Bóg, dlatego stał się diabłem. Duch nieza-dowolenia rozprzestrzenia się teraz w sercach wszystkich ludzi tego świata i zainfekował też serca wielu wierzących. Nie ma nic złego w poprawianiu swoich materialnych warunków życia, ale kiedy widzisz, że inny brat ma więcej niż Ty, to nie zazdrość mu, nie pożądaj tego, co on ma i nie oczekuj od niego darów. Bądź zadowolony z tego, co Bóg ci daje. „Kto nienawidzi wymuszonych darów, ten będzie żył” (Prz 15: 27). Nie bądź nieświadomy planów szatana. Gdy jesteś niezadowolony ze swojej pensji, ze swojego domu, z koloru skóry lub czegokolwiek w tym rodzaju, to otwierasz drzwi swoje-go serca szatanowi.

 

Szatan sparaliżował już większość chrześcijan, czyniąc ich bezowocnymi w duchowej walce, ponie-waż udało mu się ich zarazić duchem szemrania i narzekania na braci oraz siostry, na krewnych, na sąsiadów, na okoliczności, a nawet na samego Boga. Szatana można zwyciężyć tylko wtedy, gdy człowiek słucha następujących napomnień:

 

W waszych sercach niech panuje pokój Chrystusa, do którego zostaliście powołani jako jedno ciało, więc bądźcie (za wszystkich) wdzięczni (Kol 3:15).

Nakazuję (naponinam, zachęcam), abyście dziękowali za wszystkich ludzi (1Tm 2:1).

Dziękujcie zawsze i za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa (Ef 5:20).

 

Gdy zaczniesz być wdzięczny za braci i siostry w Ciele Chrystusa, to nauczysz się też dziękować za wszystkich ludzi, a następnie za wszystkie okoliczności. Wiemy, że nasz Ojciec Niebieski prowadzi każdego człowieka w indywidualny sposób i ma kontrolę nad wszystkimi okolicznościami. Jeśli na-prawdę w to wierzysz, to za wszystko będziesz chwalić Boga i tym samym dowiedziesz, że Twoje królestwo jest z nieba, a nie z tego świata, a wtedy szatan straci nad Tobą władzę. Tylko w ten sposób można prowadzić skuteczną wojnę przeciw niemu.

 

W Księdze Objawienia 12:8 jest piękne słowo, które mówi, że w niebie nie znaleziono miejsca dla szatana i jego demonów. Tak samo musi być w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych domach i na naszych zgromadzeniach. Szatan i jego zastępy nie mogą mieć wstępu do żadnego z tych miejsc.

 

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

 

Waging an Effective Spiritual Warfare / 8.03.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <