Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

ŻYCIE W NIEBIAŃSKIEJ ATMOSFERZE

 

W każdym z siedmiu przebłysków nieba podanych w Księdze Objawienia widzimy mieszkańców nieba, którzy nieustannie wielbią Boga głosem tak donośnym, jak grzmotu lub szum fal morskich. Atmosfera nieba to nieustanna chwała, bez żadnych skarg i roszczeń. Taką atmosferę Duch Święty chce staworzyć w naszych sercach, domach i zborach, bo w ten sposób można wypędzić szatana z tych wszystkich miejsc.

 

Jeden z aspektów nieba jest pokazany w Księdze Objawienia 4:10. Napisano tam, że starsi „zdejmują przed Bogiem swoje korony”. Oprócz Jezusa, nikt nie będzie tam chodził z koroną na głowie, bo wszyscy będą tam zwykłymi braćmi i siostrami. W niebie nie ma lepszych, ani gorszych braci i sióstr. Osoby, które starają się być w Kościele wyjątkowe, wnoszą do niego atmosferę piekła. Gdy staną przed Ojcem, to niczym nie będą się mogli pochwalić, bo wszystko, co osiągneli, w Jego oczach jest niczym. W niebie nikt nigdy nie powie o czymś, co posiada lub co może posiąść „To jest moje” (nawet o otrzymanej koronie). Jeśli niebiańska atmosfera zacznie przenikać wasz zbór, wtedy też nikt nie nazywie rzadnej rzeczy „swoją”, bo wszystko uzna za Bożą własność i udostępni ją innym, aby mogła działać na rzecz Królestwa Bożego na ziemi.

 

Jak należy wypełniać Bożą wolę w niebie? Wspomnę tylko o czterech rzeczach. Przede wszystkim anioły są w stanie wiecznego oczekiwania na Boże słowo i Boże polecenia. Najpierw czekają, aż przemówi Bóg i dopiero wtedy działają. Więc kiedy się modlisz, aby Boża wola działa się na ziemi, tak samo jak w niebie (Mt 6:10), to przede wszystkim musisz usłyszeć, co Bóg ma Ci do powiedzenia. Po drugie, gdy Bóg coś mówi, to aniołowie natychmiast to wykonują. Po trzecie, gdy w niebie Bóg coś nakazuje, wtedy to się dzieje. I po czwarte, posłuszni aniołowie mają radość.

 

W niebie jest błogosławiona społeczność. Tam każdy jest sługą i nie ma lepszych ani gorszych. Tam panuje zupełnie inna atmosfera, ponieważ Bóg jest Ojcem, który nie panuje nad ludźmi, ale z miłością dba o ludzi i im służy, bo taka jest jego natura, i każdy chrześcjanin musi mieć w niej swój udział. Jeśli teraz będziesz w tym wierny, to w niebie otrzymasz koronę. Co to znaczy? Czy to oznacza, że będziemy rządzić ludźmi? Nie! To oznacza, że jeśli chcesz służyć swoim braciom na ziemi, ale z powodu różnych ograniczeń nie jesteś w stanie robić tego w sposób doskonały, to w niebie te wszystkie ograniczenia znikną i będziesz mógł służyć innym w sposób doskonały. W ten sposób spełni pragnienie Twojego serca. Największą osobą w niebie będzie Jezus i On będzie największym sługą ze wszystkich, bo Jego duch jest duchem uniżenia. Bóg stworzył Kościół na ziemi, aby mógł być dla innych małą próbką nieba. Dlatego najcenniejszym bratem i siostrą w każdym zborze jest ten, kto wprowadza do zboru atmosferę nieba i buduje braci i siostry. To nie musi być starszy zboru. Takim bratem lub siostrą może być każdy. Pomyśl, czy w waszym zborze jest jakiś brat lub siostra, który jest jak czysty powiew nieba za każdym razem, gdy przychodzi na spotkanie lub wchodzi do czyjegoś domu. Jakże cennym bratem lub siostrą jest taka osoba! Nawet jeśli odwiedzi cię tylko na pięć minut, to zawsze czujesz się posilony. Czujesz się, jakby na pięć minut weszło do Twojego domu niebo! Taka osoba nie musi wygłaszać kazań, ani przynosić żadnych objawień z Pisma Świętego, ale zawsze będzie wnosić światłość. Nie jest ponura, nie ma chumorów, ani żadnych skarg lub roszczeń wobec innych ludzi.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

Living in an Atmosphere of Heaven / 23.02.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <