Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NAUCZANIE WYDAJĄCE DOBRE OWOCE

 

Jezus powiedział, abyśmy wszystkich czynili uczniami, a nie tylko nawracali. Więc, aby być posłusz-nym Panu, musimy przede wszystkim w jasny sposób przedstawiać warunki bycia uczniem, wszy-stkim ludziom, którzy chcą być częścią naszej społeczności, bo od tego zależy ich dalsze życie osobiste i rodzinne, oraz życie całego Kościoła.

 

Po pierwsze


Trzeba zacząć od nauczania z Ewangelii Łukasza 14:26-33, w którym Jezus podał trzy warunki, które trzeba spełnić, aby stać się Jego uczniem:

 

1. Trzeba kochać Jezusa bardziej, niż któregokolwiek członka swojej rodziny, niż swoich krewnych oraz braci i siostry (Łk 14:26). Nikomu też nie wolno przeszkadzać w tym, co każe robić Pan.

 

2. Trzeba kochać Jezusa bardziej niż własne życie (Łk 14:27). Codziennie musimy krzyżować własną cielesność i zapierać się samych siebie zawsze wtedy, gdy jesteśmy kuszeni (Łk 9:23).

 

3. Trzeba kochać Jezusa bardziej niż wszystko, co posiadamy (Łk 14:33). Bóg pozwala nam mieć wiele ziemskich rzeczy, ale do żadnej z nich nie możemy rościć praw. Wszytko co posiadamy, musimy trzymać w otwartych dłoniach, jako własność Boga.

 

Po drugie


Musimy szczegółowo i jasno wyjaśniać takim osobom wszystko, czego nauczał Jezus i przed czym ostrzegł w kazaniu na górze (Mt 5:6 i 7), które spuentował trzema ilustracjami:

 

(a) Nauki zawarte w tym kazaniu, obrazują wąską drogę, prowadzącą do życia wiecznego (Mt 7:14).

 

(b) Dzięki posłuszeństwu naukom zawartym w kazaniu na górze, uczniowie Jezusa wydają duchowe owoce, na Bożą chwałę (Mt 7:16-20).

 

(c) Uczniowie mogą budować własne życie, życie własnych rodzin i Kościół o niezachwianych fundamentach, tylko poprzez posłuszeństwo wszystkiemu, czego Jezus uczy w kazaniu na górze (Mt 7:24-27).

 

Po trzecie


Każdego członka Kościoła musimy zachęcać, aby zawsze napełniał się Duchem Świętym i szukał Bożej woli, ponieważ nie da się żyć według powyższego standardu o własnych siłach. To jest moż-liwe, tylko wtedy, gdy człowiek żyje w mocy Ducha Świętego (Dz 1:8; Ef 18:18).

 

Po czwarte


Każdego wierzącego trzeba prowadzić do osobistego poznania Boga, jako swojego Ojca, aby pokła-dał swoje bezpieczeństwo tylko w Nim, w tym złym i niepewnym świecie.

 

Po piąte


Trzeba ludzi uczyć ważnej prawdy, że Jezus „we wszystkim stał się taki, jak my” (Hbr 2:17) i był kuszony we wszystkich sferach, dokładnie „tak samo, jak my” (Hbr 4:15), aby wszyscy uwierzyli, że niebawem też będą mogą postępować i prowadzić takie same życie, jak Jezus (1J 2:6).

 


Gdy zaczynaliśmy naszą pracę, to spędziliśmy wiele miesięcy na studiowaniu tych ważnych prawd Słowa Bożego i dzięki temu, poźniej mogliśmy oglądać wspaniałe owoce, bo Kościół Nowego Przy-mierza można budować tylko poprzez posłuszeństwo słowom Pana.

 

 

                                                                                                       Zac Poonen

 

 

Teachings That Build a Pure Testimony / 16.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <