Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

PRZYCZYNY ODRZUCENIA KOŚCIOŁA

 

Kościół nie jest zgromadzeniem, które spotyka się raz w tygodniu, tylko ciałem Chrystusa. Dlatego, każdy musi się upewnić, czy buduje Ciało Chrystusa, czy kolejną denominację. Instytucję religijną może budować każdy, ale budowanie Ciała Chrystusa wymaga łaski i Bożego namaszczenia, dlatego każdy, kto chce to robić, musi zaprzeć się samego siebie i codziennie umierać dla samego siebie, napełniając się Duchem Świętym.

 

Izraelici w Starym Przymierzu nie byli ciałem, tylko zgromadzeniem. Dzisiaj również wiele dużych zborów jest tylko zgromadzeniami, ale nie są Ciałem Chrystusa. Niektóre mniejsze zbory lub społe-czności domowe są nieco lepsze, lecz też często są klubami towarzyskimi, a nie Ciałem Chrystusa. A Jezus buduje tylko swoje ciało.

 

Pierwsze ciało Chrystusa leżało w żłobie i było odrzucone przez ludzi. Ten upokarzający widok był znakiem, dzięki któremu pasterze rozpoznali Chrystusa (Łk 2:12). Kolejnym upokarzającym wido-kiem, był ciało zamordowanego Chrystusa, wiszące na krzyżu Golgoty. Od momentu narodzin do momentu śmierci Chrystusa, jego fizyczne ciało było odrzucone zarówno przez świat, jak i przez reli-gijnych ludzi.

 

Dzisiaj każde prawdziwe ciało Chrystusa spotka się z takim samym odrzuceniem, zarówno ze strony świata, jak i ze strony babilońskich kościołów. Jeśli wasz zbór nie jest tak samo traktowany przez ludzi odrzucających Chrystusa, to możliwe, że wogóle nie opuściliście Babilonu, tylko poszliście z nim na kompromis (Hbr 13:13). Jednak jest ogromna różnica pomiędzy odrzuceniem z powodu Chrystusa, a odrzuceniem z powodu życia w grzechu, letniości lub własnej głupoty. Tych dwóch rzeczy nie wolno mylić.

 

Izajasz napisał, że w Jezusie „nie było nic atrakcyjnego (...) Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi” (Iz 53:2-3). Jego chwała biła z Jego wnętrza pełnego łaski i prawdy, i była ukryta przed wzrokiem większości ludzi (J 1:14). Dlatego lokalne zbory też nie mogą być atrakcyjne dla świata, ani dla babilońskiego chrześcijaństwa. Kościół musi być atrakcyjny tylko dla tych, którzy są zaiteresowani Bożym życiem. Namiot przybytku miał wewnątrz piękne kotary, ale na zewnątrz był pokryty brudną, zakurzoną, ciemnobrązową baranią skórą. Jego piękno było widoczne tylko od wewnątrz, bo „cała zacność córki królewskiej tkwi w jej wnętrzu” (Ps 45:14 BG), a wtedy „nad całą jej chwałą będzie ochrona” (Iz. 4:5 BG).

 

Odpowiedzialność za to ponoszą przełożeni zborów. Sposób w jaki prowadzą zbór pokazuje czy będzie on podobny do Jezusa i zostanie odrzucony przez ludzi, czy będzie akceptowany i chwalony przez świat. Jeśli szukasz uznania w świecie, lub akceptacji cielesnych albo duszewnych chrześcijan, to z całą pewnością budujesz Babilon. Jeśli wasza społeczność staje się coraz bardziej popularna i jesteście akceptowani przez większość chrześcijan, to możecie być pewni, że nie podążacie śladami Jezusa - bo Jezus powiedział: „Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć, prześladować i wypowiadać przeciwko wam wszelkie złe słowa i kłamać. Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest wasza zapłata w niebie - ponieważ tak samo prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5:11-12).

 

XX wieków temu, Herod i jego żołnierze pragnęli zniszczyć zalążek ciała Chrystusa, którym było dzieciątka Jezus. Dzisiaj też jest wielu ludzi, którzy chcą zniszczyć zarodki Ciała Chrystusa w różnych miejscach. Józef chronił ciało Jezusa, przez słuchanie Bożego głosu i natychmiastowe wykonywanie tego, co nakazał mu Bóg (Mt 2:13-15). Ci, którzy są odpowiedzialni za Kościół Jezusa Chrystusa, też muszą postępować jak Józef. Muszą być „słuchaczami”, którzy uważnie słuchają tego, co mówi do nich Duch Święty i muszą szybko wykonywać to, co zostało im przekazane.

 

Jeśli nie słuchamy Ducha Świętego i nie jesteśmy mu posłuszni, wówczas ciało Chrystusa w naszej okolicy zawsze poniesie jakąś stratę, a my zostaniemy za to pociągnięci do odpowiedzialności w dniu ostatecznym. Dlatego trzeba poważnie traktować swoją odpowiedzialność w tej sprawie, ponieważ kiedyś będziemy musieli się rozliczyć z każdej duszy, którą Bóg dał pod naszą opiekę (Hbr 13:17).

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

The Covering of Reproach on the Church / 09.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <