Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

DOJRZAŁE POSTAWY APOSTOŁA PAWŁA

 

Czasami nie zauważamy, że Paweł bardzo wiele pisał Filipianom o radości, gdy siedział w więzieniu. Mówienie o radości jest proste, gdy wszystkie okoliczności są sprzyjające. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest pisanie o radości, gdy okoliczności nam nie sprzyjają. Słowa Pawła z Listu do Filipian 1:4 i 4:4 uczą, że Bożą radość można mieć w każdych okolicznościach, ponieważ tak myślał i postępował Chrystus.

 

W Liście do Filipian 1:6-7, apostoł Paweł mówi: „Mam pewność, że jeśli Bóg rozpoczął w was dobre dzieło, to będzie je pełnił do dnia swojego ponownego przyjścia. Dobrze, że mam was w moim sercu, bo współuczestnikami łaski, jesteśmy zarówno wtedy, gdy jesteśmy w niewoli, jak i wtedy, gdy bronimy prawdy i szerzymy Ewangelię”. Jeśli jesteś kaznodzieją i chcesz mieć prorocze słowo dla Bożego ludu, to zawsze musisz mieć dwie rzeczy w swoim sercu. Słowo Boże i Boży lud. Jeśli masz w sercu tylko Słowo Boże, lecz nie masz miłości do Bożego ludu, to Bóg nie da Ci słowa. Tak samo, nie dostaniesz słowa, jeśli kochasz Boży lud, lecz Twoje serce nie jest wypełnione prawdą. Paweł nosił wierzących w swoim sercu tak samo, jak Aaron nosił imiona 12 plemion Izraela na swoim napierśniku. Jako człowiek, Paweł nie byłby w stanie unieść w swoim sercu wszystkich wierzących z całego świata. Nosił tylko tych, których powierzył mu Bóg. Jeśli masz w swoim sercu Słowo Boże i lud, który powierzył Ci Bóg, to Bóg będzie ich błogosławił każdym, nawet pojedynczym zdaniem, które wypowiesz.

 

W Liście do Filipian 2:3 Paweł mówi, aby niczego nie czynić z egoistycznych pobudek, ani dla własnej chwały. Dalej, Liście w Filipian 2:5 mówi: „Myślcie (i czyńcie) tak, jak myślał i postępował Jezus Chrystus”. Na tym jednym wersecie możesz oprzeć całe swoje życie i do duchowej przemiany nie będziesz potrzebować niczego innego. W każdej sytuacji zadawaj sobie pytanie: „Czy postępuję jak Chrystus?”. Także swoje wcześniejsze działania oceniaj na podstawie pytania: „Czy w przeszłości postępowałem jak Chrystus?”.

 

W Liście do Filipian 3:8 Paweł mówi, że przy tym czego uczy Chrystus, wszystko co ziemskie jest bezwartościowe, także ludzka sprawiedliwość. Czy wiesz o tym? Czy wiesz, że posiadanie wszyst-kich pieniędzy tego świata, to bezwartościowy śmieć przy poznaniu Chrystusa? Czy wiesz, że naj-większe zaszczyty tego świata, to śmieci w porównaniu z poznaniem Chrystusa? Czy wiesz, że największe ziemskie luksusy, to śmieci w porównaniu z poznaniem Chrystusie? Jedyne rzeczy, które mają wartość z punktu widzenia wieczności, to pełnienie Bożej woli, przebywanie w miejscu, w którym Bóg chce, abyś przebywał, wzrastanie w Chrystusie i pełnienie służby, którą zaplanował dla Ciebie Bóg. Dalej Paweł mówi o swojej wielkiej tęsknocie. To nie było bycie najlepszym ani najsławniejszym kaznodzieją, bo to też były dla niego śmiecie. Jego szczerym i największym pragnieniem było pozna-nie Chrystusa i mocy Jego zmartwychwstania, i coraz większy udział w Jego cierpieniach (Flp 3:10).

 

Następnie Paweł mówi jeszcze jedną trudną rzecz: „O nic się nie martwcie” (Flp 4: 6). To kolejny dowód duchowej dojrzałości. Lęk pojawia się bardzo szybko, gdy nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby do końca miesiąca zaspokoić swoje potrzeby lub, gdy Twoje dzieci spóźniają się ze szkoły. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który się starzeje i nie widzi szans na małżeństwo, to też możesz się niepokoić. Wiele rzeczy może powodować lęk. Do póki żyjesz na ziemi, to całkowicie tego nie przeskoczysz, ale cały czas trzeba wzrastać w wierze i zaufaniu do Boga, a gdy się czymkol-wiek martwisz, to w modlitwie i z dziękczynieniem oddawaj to Panu.

 

Paweł zachęcał Filipian, aby zawsze koncentrowali się na rzeczach wyższych (Flp 4:8). Następnie mówi, że nauczył się cieszyć ze wszystkiego, cokolwiek w swojej mądrości Bóg postanowił mu dać (Flp 4:11-12). To jest tajemnica, której nie potrafi zrozumieć większość chrześcijan. Następnie Paweł triumfalni oświadcza: „Wszystko przetrwam w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia” (Flp 4:13). Bo gdy Chrystus nas umacnia, to ze wszystkiego można czerpać radość i o nic nie trzeba się martwić.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

Excellent Attitudes of Apostle Paul / 26.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <