CO ODRÓŻNIA KOŚCIÓŁ PANA JEZUSA OD SEKT

 

W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma przywódców, bo to rola naszego Pana.

 

Kościół Jezusa Chrystusa to nowonarodzeni ludzie, a nie organizacja religijna i jej budynki.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa wszyscy są równi - nie ma podziału na ważnych i ważniejszych.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa jedyną wykładnią prawdy, etyki i zasad działania jest Pismo Święte. ''Nieomylni'' przywódcy, pośrednicy i przewodnicy duchowi, liderzy lub animatorzy - charakteryzują wszystkie religie wschodu, systemy korporacyjne oraz filozofię New Age.

 

Kościół Jezusa Chrystusa został powołany do głoszenia ewangelii, nauczania i trwania w nauce apostolskiej, a nie do narzucania, wymuszania i egzekwowania jakiś zachowań lub postaw.

 

Uczeń Jezusa Chrystusa nie wiąże i nie manipuluje ludźmi, bo to od zawsze robi diabeł i jego słudzy poprzez wszystkie religie tego świata.

 

Uczeń Jezusa Chrystusa, nie mówi innym co mają robić, bo dziećmi Bożymi są ci których prowadzi Duch Święty, a nie człowiek. Uczeń Jezusa Chrystusa mówi zawsze tak jak Pismo Święte.

 

Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi (1Kor 7:23). Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (Rzym 8:14-15)

 

CHARAKTERYSTYKA SEKTY 

 

Kult destrukcyjny lub inaczej sekta, to zorganizowana grupa ludzi izolująca się od społeczeństwa, mająca własne normy zachowań i własny system wartości zbudowany na wizjach człowieka lub oparty na kulcie przywódcy. W swojej działalności agitacyjnej bądź handlowej, posługuje się psychomanipulacją, podstępem lub zamierzonym oszustwem w celu psychicznego zniewolenia upatrzonej ofiary, stanowiąc tym samym bezpośrednie zagrożenie dla jej wolności i zdrowia psychicznego.

 

Sekty zawsze działają poprzez kontrolę, manipulację i wypaczanie myślenia swoich ofiar

 

Sekty charakteryzuje monopolizacja autorytetu czyli nieomylni i nietykalni przywódcy

 

W sekcie nie ma jasnych zasad działania, ale cel przywódców wytycza metody działania

 

W sekcie lojalność wobec przywódców jest ważniejsza od połuszeństwa Słowu Bożemu


Sekty uzależniają zbawienie od przynależności oraz posłuszeństwa celom przywódcy

 

Przywódcy sekt kojarzą ludzi i decydują o zawieraniu związków małżeńskich 

 

W sekcie wpaja się mistyczne myślenie i przeduchawianie rzeczywistości

 

Sekty nie zbliżają ludzi do Boga, ale wiążą i uzależniają od siebie

 

Sekty charakteryzuje bardzo silny, piramidalny system kontroli

 

Sekty charakteryzuje niejawność planów i działań przywódcy

 

Sekty kładą silny nacisk na przymusowe łożenie pieniędzy

 

W sekcie obowiązkowa służba jest ważniejsza od rodziny

 

W sektach zauważalny jest brak bojaźni Bożej i stosowana jest manipulacja Bożym Słowem. Ewangelia i Pismo Święte, to jedynie narzędzia do osiągania niejawnych celów przywódców

 

W sekcie obowiązuje absolutny zakaz krytycznego myślenia oraz wypowiadania wątpliwości i negatywnych opinii na temat działań przywódców i zasad funkcjonowania grupy

 

W sekcie wszyscy muszą zdawać relacje z własnego życia i życia innych. Odbywa się to poprzez regularne relacjonowanie zdarzeń, donosy oraz indywidualne rozmowy z liderami

 

Sekty kontrolują życie swoich członków, poprzez izolowanie ich od naturalnego otoczenia a nawet i rodzin, jeżeli zaliczają się one do osób myślących krytycznie o ich grupie

 

Sekta stosuje wymuszoną uległość poprzez silne mechanizmy motywacyjne, presje albo zastraszanie swoich członków

 

We wszystkich sektach działa żelazna zasada - albo jesteś z nami, albo przeciwko nam - w myśl której, każdy odchodzący musi zostać zdyskredytowany w oczach reszty członków

 

Wbrew pozorom, najprościej nie manipuluje się ludźmi prostymi, ale osobami chorobliwie ambitnymi, silnie zakompleksionymi oraz idealistami. Ofiary sekt, to prawie zawsze osoby pozytywnie myślące lecz nie posiadające kręgosłupa moralnego i stałego systemu wartości. Jedyny stały i od zawsze niezmienny system wartości nakreśla wyłącznie Pismo Święte.

 

 

 

W tym temacie przeczytaj jeszcze:

BOŻY SŁUGA CZY WYSZKOLONY PRZYWÓDCA

CUDOTWÓRCA CZY KOSIARZ UMYSŁÓW

PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI KONTROLI MYŚLENIA

ŚWIADECTWA OSTRZEŻENIA
SZKOŁA CHRYSTUS DLA NARODÓW W GDYNI

POMIĘDZY PRAWDĄ A OKULTYZMEM

PROWADZENI PRZEZ DUCHA CZY ŚWIADOMI CELU

SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

 

 

 

  

 

 

 


 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA