SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA


Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez drzwi,
lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą (Jana 10:1 i 9)

 

Biblia nakreśla wiele cech typowych dla szatana. W myśl biblijnej zasady: Jaki pan taki kram, te same cechy wykazują jego słudzy, którzy nie wchodzą do Bożej owczarni drzwiami, czyli przez Chrystusa. Poniżej znajdziesz zestawienie cech, odróżniających sługi Chrystusa od ludzi nazwanych w Biblii wilkami w owczej skórze lub nikolaitami. Greckie słowo nikolaos, to zbitka dwóch słów: niko - podbijać (obejmować panowanie) i laos - lud, która odnosi się do wszystkich ludzi, którzy próbują zająć miejsce Chrystusa, aby panować nad Bożym ludem. Dlatego Chrystus mówi, że nienawidzi tego, co robią nikolaici (Obj 2:6, 14-15). Te dwa typy ludzi można dzisiaj spotykać w większości zborów i poznasz ich po tym, że cechują błędne cele, niewłaściwe motywacje i niebiblijne metody działania, które przejawiają się najczęściej w dążeniu do władzy, podporządkowywaniu sobie innych, szukaniu własnej chwały, braku bojaźni Bożej i ślepocie duchowej.

 

 DUCH ANTYCHRYSTA

 

01. Przychodzi jako anioł światłości, aby zwieść i zniewolić dzieci Boga (2Kor 11:14-15)

02. Wynosi się ponad innych i chce zająć miejsce Boga w życiu innych ludzi (Iz 14:13; Ps 36:3)

03. Cechuje go wyniosłość i brak pokory wobec Słowa Bożego (Prz 16:18; Jak 4:6)

04. Chce być pierwszy i najważniejszy, rywalizuje (Łk 20:46; Mt 23:6; J 11:48)

05. Chce rządzić i kontrolować innych, żąda lojalności wobec siebie (2Kor 11:20)

06. Manipuluje, schlebia lub oskarża (Prz 29:5; Dz 6:13; Rz 16:18; Judy 1:16)

07. Jest chciwy i nienasycony (Kol 3:5; Hab 2:5; 1J 2:16; Hi 20:12-20)

08. Chce się podobać ludziom i szuka uznania (Obj 13:13-14; Mk12:38)

09. Pozornie jest pokorny, ale wewnątrz jest dumny i wyniosły (Mt 23:28)

10. Zaciera granice oddzielające Królestwo Boże od świata (1Moj 3:1, J 8:44 )

11. Podważa Boże prawa i ustanawia własne (Dz 13:10; Mk 7:7-9; 1J 2:4)

12. Materialista, nie troszczy się o biednych i biada nad własnym losem (J 12:4-6, Judy 1:16)

13. Wykładając pisma, szuka w nich własnej korzyści (1Kor 15:19; Flp 3:19)

14. Nie potrafi uczciwie zarządzać powierzonymi pieniędzmi (J 12:6; 1Tm 6:10)

15. Lubi być tytułowany i wynoszony ponad innych (Mt 23:5-7)


Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka porzuca owce i ucieka, a wilk je rozprasza i porywa, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach (J 10:12-13). Tacy są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych (2Kor 11:13)

 


 

 DUCH CHRYSTUSOWY

 

  1. Wiedzie skromne życie (1Tm 6:6)

  2. Nigdy nie wywyższa siebie (Gal 2:20; 5:24 )

  3. Chce służyć innym i jest pokorny wobec Słowa Bożego (J 12:26; Mt 18:4)

  4. Nie schlebia ludziom, ale nikogo też nie oczernia (Judy 1:16)

  5. Niczego nie wymusza, ani nie zniewala innych (Iz 33:15)

  6. Zawsze prowadzi innych do Chrystusa i Jego Słowa (He 4:12)

  7. Bardziej skłania się do ubogich niż do możnych (Jak 1:27)

  8. Napomina, pociesza i podnosi z upadku (1Tes 5:14; He 3:13)

  9. Ma miłość do ludzi i kieruje się dobrem innych (Rz 13:10 )

10. Prowadzi święte życie godne ewangelii (1P 2:5)

11. Jest za wszystko wdzięczny Bogu (1Tes 5:18 )

12. Jest jednoznaczny w stosunku do grzechu (1J 3:6; 5:18)

13. Uczy rozróżniania prawdy od fałszu (Gal 1:8)

14. Wnosi Boży pokój (Łk 10:5-6)

15. Chce się podobać tylko Bogu (1Tes 2:4; 2Tm 2:4)

16. Nigdy nie szuka uznania ani ludzkiej chwały (J 7:18)

17. Utwierdza innych w Piśmie i nigdy nie podważa prawd biblijnych
      (Jan 14:24; He 4:12; 1Jan 2:5; Obj 3:8)


Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie,
a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi (Łk 16:13)

 

 

 

 

 

 

W TYM TEMACIE PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 

POZNAJ SWOJEGO WROGA

NIKOLAICI I NAUKI BALAAMA

BOŻY SŁUGA CZY WYSZKOLONY PRZYWÓDCA

ABRACADABRA - MODLITWA NAJEMNEGO ILUZJONISTY

PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI KONTROLI

INNY JEZUS INNA EWANGELIA INNY DUCH

WILLIAM MARRION BRANHAM - CZYJ PROROK?

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA