ZMIENNE NAUKI ŚWIADKÓW JEHOWY

 

Informujemy, że są do nabycia ostatnie papierowe egzemplarze niezwykle pomocnej książki pt:  Zmienne nauki Świadków Jehowy:

 

www.slowoprawdy.pl/product.php?id_product=23

 

Niniejsza książka jest pierwszym tego rodzaju kompendium wiedzy na temat zmian doktrynalnych w organizacji Strażnica i stanowi jedyne scalone źródło dla osób nie posiadających archiwalnych publikacji Towarzystwa Strażnica. Pokazuje ona wszystkie, niejawne nawet dla Świadków, zmiany doktrynalne wprowadzane przez Towarzystwo Strażnica, które to na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniło prawie wszystkie swoje nauki, rzekomo pochodzące ze Słowa Bożego. Równocześnie organizacja zastrzega sobie prawo do dalszych korekt swojej wykładni. Pewne osoby czytając to opracowanie, mogą sądzić, że niektóre wymieniane w tej książce nauki Świadków są mało istotne. Jednak tak nie jest, gdyż z tej organizacji można być wykluczonym za kwestionowanie jakiejkolwiek wykładni, a oficjalna doktryna ŚJ stwierdza, że nikt będzie zbawiony poza organizacją.

 

Z uwagi na fakt, że od chwili wydania tej książki w organizacji Świadków Jehowy miały miejsce kolejne zmiany doktryn, dlatego osobom zainteresowanym udostępniamy dodatkowy plik PDF z modyfikacjami, których dokonano w latach 2012 - 2017.