ŻONA STARSZEGO

Ale mam nieco przeciwko tobie - że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, by uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bałwanom. Dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą wtrącę w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu według jego uczynków. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, którzy nie macie tej nauki i którzy nie poznaliście - jak to mówią - szatańskich głębin, oświadczam: Nie nakładam na was żadnego brzemienia, tylko trzymajcie się tego co macie, aż przyjdę (Obj 2:20-29).

Greckie słowo tłumaczone w tym miejscu jako „kobieta”, można również interpretować jako „żona”, co oznacza, że Jezabel mogła być żoną posłańca tego kościoł. To mogło czynić tę sytuację znacznie trudniejszą. Gdyby ten posłaniec był pokornym uczniem Pana i gdyby nauczył się ''nienawidzieć'' swoją żonę, tak jak uczy tego Jezus w Ewangelii Łukasza 14:26, to nie byłoby żadnego problemu. Ale on widocznie kochał ją bardziej niż Pana i Jego kościół. Dlatego nie chcąc jej urazić, pozwalał jej na chodzenie własnymi drogami. W taki sposób został skażony kościół w Tiatyrze, i tak zostaje skażonych wiele zborów dzisiaj.

 

Już bardzo wiele zborów zostało zniszczonych przez ''Jezabelle'', będące żonami słabych i zniewieściałych starszych. Taka kobieta stara się dominować na nabożeństwach, poprzez głośne mówienie językami, tłumaczenie własnych ''języków'', długie modlitwy lub inne niebiblijne metody. Ona może wpływać na decyzje starszych, poprzez oddziaływanie na swojego męża w domu. Głupcami są starsi, którzy po omówieniu spraw zboru na radzie starszych, idą do domu i weryfikują je ze swoimi żonami. Następnie po wypraniu im rozumu przez ich małżonki, ci zniewieściali mężczyźni wyrażają ''swoje'' nowe poglądy na kolejnej radzie starszych! I tak są zmieniane decyzje rady starszych, które zostały już raz podjęte! W taki sposób tajemna moc Jezabel wpływa na zbory!

 

W innym przypadku, Jezabel może być kobietą, która ma wpływ na któregoś ze starszych. Niektórzy starsi, mają żony z tak silną osobowością i taką siłą perswazji, że nawet pozostali mężczyźni w zborze, w tym nawet inni starsi, boją się ją napomnieć. Czasami nawet, boi się jej własny mąż.

 

Niemożliwe jest budowanie Ciała Chrystusa, jeżeli starsi pozwalają na dominowanie kobietom. Żona starszego musi być wzorem „cichego i łagodnego ducha”, troszcząca się szczególnie o to, by być niewidoczną. Ona nie ma być asystentką pastora, dyrygentką chóru, administratorką zboru i osobą od zakulisowego rządzenia zborem, ale powinna być niewidocznym pomocnikiem swojego męża. Dzięki Bogu, że istnieją jeszcze żony, które są prawdziwymi pomocnikami dla mężów sprawujących funkcję starszego i, które znają granice w których mogą się poruszać. Błogosławiony jest starszy mający taką żonę.

 

Każdy starszy powinien zwracać szczególną uwagę na kobiety, które w jakikolwiek sposób dążą do odgrywania wiodącej roli w kościele. Taka kobieta na pewno ma ducha Jezabel. Jeśli dasz jej wolną rękę, to na pewno stanie się ona narzędziem szatana, żeby powoli i konsekwentnie niszczyć taką społeczność. „Cudzołóstwo” wspomniane w wersecie 20, dotyczy oczywiście cudzołóstwa duchowego, ponieważ nie możliwe jest, aby sprawiedliwy Bóg karał śmiercią niewinne dzieci zrodzone z cudzołóstwa fizycznego. Duchowe cudzołóstwo jest jednak znacznie bardziej niebezpieczne od fizycznego, ponieważ jest mniej widoczne. Religijny nierząd zawsze wynika z nauczania taniej łaski, która prowadzi do tolerancji grzechu. Nieposłuszeństwo w ''małych rzeczach'' i ''małe'' niewierności są zawsze wtedy tuszowane. Takie nauczanie buduje tylko Babilon, czyli wielką nierządnicę. I właśnie to potępia Pan Jezus w tym miejscu.

 

                                                                                                Zac Poonen

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki pt: ''Ostateczny Tryumf''

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA