PIĘĆ GRZECHÓW, KTÓRYCH JEZUS
NIENAWIDZI NAJBARDZIEJ

 

Gdy człowiek wzrasta duchowo, to odkrywa, że Boża sprawiedliwość nie jest oparta tylko na tym, co zewnętrzne i podobnie grzech, nie jest tylko tym, co widać na zewnątrz. Gdy porusza się temat prawości, to większość ludzi ma na myśli standardy wymienione w dekalogu, podczas gdy w Nowym Przymierzu sprawiedliwość mierzy się miarą życia Jezusa, a nie jakimkolwiek spisanym prawem.

 

Patrząc, które grzechy Jezus piętnował najczęściej, zobaczysz czego Jezus nienawidzi najbardziej. A jeśli zaczniesz analizować te pięć grzechów, to odkryjesz, że żadnego z nich nie ma w dekalogu.

 

1. OBŁUDA

 

Obłuda polega na udawaniu, że człowiek jest bardziej święty niż w rzeczywistości. To jest to samo, co fałsz i okłamywanie innych. W Mateusza 23:13-29, Jezus obłożył obłudników siedmiokrotnym przekleństwem, bo obłuda jest kłamstwem, które można wypowiadać bez otwierania ust. Gdy Ananiasz udawał, że całym sercem jest oddany Jezusowi, to okłamywał Ducha Świętego nie wypowiadając ani jednego słowa (Dz 5:1-5).

 

Jezus powiedział, że życie faryzeuszów jest nacechowane „pobłażliwością wobec samych siebie” (Mt 23:25) – co oznacza, że cały czas dogadzają sobie, a przed ludźmi tylko udają świętych, studiując pisma, poszcząc, modląc się i oddając dziesięcinę. Z zewnątrz wydawali się pobożni, bo publicznie się modlili długimi modlitwami, lecz w domach w ogóle się nie modlili, tak jak wielu ludzi dzisiaj. Obłudnikiem jest każdy, kto wychwala Boga na niedzielnym nabożeństwie, nie mając w swoim sercu ducha dziękczynienia na co dzień.

 

Bóg widzi nasze serca. Mądre panny miały ukryte zapasy oliwy w swoich naczyniach, a głupie panny nie miały żadnego zapasu. Ich oliwa wystarczyła na chwilowe zapalenie lampy, tylko po to, aby dobrze wypaść w oczach ludzi (Mt 25:1-4).

 

Gdy słyszymy, że jakiś chrześcijański przywódca nagle popadł w cudzołóstwo, to trzeba mieć świadomość, że to nie był nagły upadek, tylko zewnętrzny owoc długiego okresu wewnętrznej (duchowej) niewierności. On był obłudnikiem na długo przed upadkiem!

 

2. DUCHOWA DUMA

 

Duchowa duma (pycha) jest najczęstszym grzechem wśród osób dążących do świętości. Wszyscy znamy przypowieść o faryzeuszu, który gardził innymi nawet podczas modlitwy (Łk 18:9-14)! W mojej ocenie, 90% wszystkich publicznych modlitw nie jest kierowanych do Boga, bo ich celem jest imponowanie postronnym słuchaczom. Faryzeusz z tej przypowieści na pewno nie był gorszy od innych, ale Jezus nienawidzi dumy z własnych dokonań, a szczególnie tej, która wyzwala pogardę do innych. To właśnie duchowa duma sprawia, że jedni nieustannie porównują się z innymi.

 

Celnik został wywyższony przez Boga, ponieważ uważał, że jest gorszym grzesznikiem od innych. Tak widzi siebie każdy człowiek, który staje przed Bogiem twarzą w twarz.

 

Jezus uczy, że w niebie największy jest ten, kto na ziemi jest najpokorniejszy (Mt 18:4), bo w niebie najważniejszą cechą jest pokora. Można to zaobserwować w Księdze Objawienia, gdy ci, którzy otrzymali wieńce zwycięstwa (korony), zdejmują je przed Panem uznając, że tylko On zasłużył na wieniec zwycięstwa (Obj 4:10-11). Jezus powiedział, że nawet gdybyśmy byli posłuszni każdemu przykazaniu, to nadal będziemy nieużytecznymi sługami, którzy nie robią niczego ponad to, czego się od nas oczekuje (Łk 17:10). Cóż więc możemy powiedzieć o sobie dobrego, gdy tak często upadamy? Jezus powiedział, że gdyby nawet udało nam się przestrzegać wszystkich przykazań, to nadal będziemy tylko nieużytecznymi sługami, którzy nie robią niczego więcej niż to, czego od nich się oczekuje (Łk 17:10). I właśnie tak powinniśmy myśleć o sobie, aby nie upaść!

 

3. NIECZYSTOŚĆ

 

Nieczystość wchodzi do naszych serc głównie przez oczy i uszy, a następnie zatruwa nasze serca i wychodzi przez różne członki naszego ciała – głównie przez nasze języki. Więc każdy, kto chce być czysty duchowo, musi szczególnie uważać na co patrzy i czego słucha. Jezus nienawidzi nieczystości do tego stopnia, że powiedział swoim uczniom, że lepiej jest dać sobie wyłupić oko lub odciąć rękę, niż grzeszyć tymi członkami (Mt 5:27-29).

 

Kiedy lekarz zaleca amputację prawej ręki lub usunięcie oka? Tylko wtedy, gdy sytuacja jest aż tak zła, że bez amputacji tych narządów umrze całe ciało. Właśnie to musimy zrozumieć w odniesieniu do grzechu. Grzech jest tak poważną sprawą, że zagraża naszemu życiu. Większość wierzących nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego nieostrożnie używają swoich oczu i swoich języków. Gdy jesteśmy kuszeni do grzechu przez nasze oczy lub nasze języki, to musimy być jak niemi ślepcy. Taka jest wykładnia tych słów Jezusa.

 

4. OBOJĘTNOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH

 

Jezus okazał gniew i smutek, gdy przywódcy religijni nie chcieli, aby uzdrowił człowieka tylko dlatego, że tego dnia był szabat. Parafrazując można powiedzieć, że: „oburzyła Go ich obojętność na ludzkie potrzeby” (Mk 3:5).

 

Jako chrześcijanie zostaliśmy zobowiązani do czynienia dobra wszystkim, a zwłaszcza dzieciom Bożym (Gal 6:10). Jezus powiedział, że ci, którzy nic nie robią, aby pomóc braciom będącym w potrzebie, w dniu sądu będą wykluczeni z Jego obecności (Mt 25:41-46).

 

Może nie masz daru uzdrawiania, ale na pewno możesz odwiedzać chorych braci i zachęcać innych wierzących. To jest wszystko, czego oczekuje od ciebie Pan. Bogacz z przypowieści trafił do piekła, ponieważ nie dbał o swojego brata w wierze, Łazarza, który tak samo jak on był żydem i synem Abrahama. A kapłana i Lewitę z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezusa nazwał obłudnikami, bo nie okazali współczucia rannemu współwyznawcy, który leżał na poboczu drogi.

 

Biblia mówi, że jeśli ktoś nie jest poruszony, gdy widzi brata w potrzebie, to znaczy, że nie ma w nim zbawczej wiary (Jk 2:15-17). Jeśli mówisz, że narodziłeś się na nowo i nie masz w swoim sercu bezinteresownej miłości agape (1J 3:17), to oszukujesz samego siebie. Jezus wypowiadał się w takich sprawach bardzo jednoznacznie, ponieważ nienawidzi postaw religijnych ludzi, którzy przejawiają aktywność religijną, ale nie chcą pomagać swoim bliźnim będącym w potrzebie.

 

5. NIEWIARA

 

Cztery powyższe grzechy łatwo może zidentyfikować każdy wierzący, ale niewiara jest postrzegana przez większość wierzących jako słabość, a nie jako grzech - dlatego nie uczą się nienawidzić niewiary tak, jak innych grzechów. A Biblia mówi, że niewierzące serce jest tym samym, co złe serce (Hbr 3:12).

 

Jezus siedem razy ganił swoich uczniów za niewiarę (Mt 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; 17:17-20; Mk 16:14; Łk 24:25) i wszystko wskazuje na to, że chyba nigdy nie karcił ich za inne rzeczy!!

 

Niewiara obraża Boga, ponieważ sugeruje, że Bóg, tak samo jak źli ojcowie, nie troszczy się o swoje dzieci, ani o nie nie dba.

 

W dzisiejszych czasach jest też głoszona fałszywa wiara, będąca metodą otrzymywania od Boga dóbr materialnych. Ale to nie jest wiara o której mówił Jezus. Jezus chce, abyśmy wierzyli w Jego wszystkie słowa i każdego dnia zgodnie z nimi żyli. Zwycięstwo nad depresją, złymi nastrojami i zniechęceniem można osiągnąć tylko wtedy, gdy wierzymy w kochającego Ojca w niebie, oraz w Jego obietnice, które nam dał w swoim Słowie.

 

W Nowym Testamencie dwukrotnie czytamy o zdumieniu Jezusa. Raz, gdy ujrzał wiarę i raz, gdy ujrzał niewiarę!! (Mt 8:10; Mk 6:6). Jezus był podekscytowany, gdy widział w ludziach wiarę, lecz był też mocno rozczarowany, gdy widział, że ludzie nie chcą zaufać Jego niebiańskiemu Ojcu, który jest miłością.

 

Teraz, gdy już wiesz

 

Teraz, gdy już wiesz czego najbardziej nienawidzi Jezus, także twoim celem powinno się stać znienawidzenie tych pięciu grzechów. Gdy zauważysz je w swoim życiu, to bezlitośnie je krzyżuj.

 

Wielu ludzi regularnie czyta nasze publikacje tylko po to, aby ich kazania zdobyły większe uznanie. Jeśli jesteś jednym z nich, to chciałbym cię ostrzec, że szatan będzie cię kusił, abyś użył tego artykułu, aby dobrze wypaść za kazalnicą! Ale to, co musisz najpierw zrobić, to przede wszystkim całkowicie znienawidzić te grzechy w swoim życiu - wtedy będziesz mógł głosić Słowo Boże z mocą. A jeśli tego nie zrobisz, to pozostaniesz takim samym faryzeuszem, jak większość kaznodziejów na tym świecie.

 

 

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki brata Zac Poonen’a, pt: Poznanie Bożych dróg.
tłumaczenie:  www.chlebznieba.pl ©

 

Poprzedni fragment: TRZY CECHY DUCHOWEJ OSOBY

 

Kolejny fragment: KAŻDY ZBÓR MUSI MIEĆ ODŹWIERNEGO

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA