KOMENTARZE DO LISTÓW Z KSIĘGI OBJAWIENIA


8. PODSUMOWANIE


„To mówi pierwszy i ostatni, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Syn Boga, który umarł i ożył. Ten, który w swojej prawej dłoni trzyma siedem gwiazd i przechadza się między siedmioma złotymi świecznikami. Ten, który ma ostry miecz obosieczny i oczy jak płomienie ognia, a nogi podobne do brązu. Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Prawdziwie Święty, który ma klucz Dawida i gdy otwiera, to nikt nie zamknie, a gdy zamknie, to nikt nie otworzy”.

 

Jezus błogosławi: wiarę w prawdę, sprawiedliwość, wzajemną miłość, dobre uczynki, wytrwałość, ucisk, ubóstwo, trud, służbę, dążenie do doskonałości, cierpienie i wierność w obliczu śmierci.

 

Jezus nie toleruje: kompromisów ze światem, uczynków nikolaitów i nauk Bileama, nauczania kobiet, fałszywych proroków, martwych uczynków, wyniosłości, pychy i letniości.

 

Jezus ostrzega: „Jeśli się nie opamiętasz, to przyjdę i tobą potrząsnę. Tych, którzy nie zmienią swojego postępowania strącę ze swoich miejsc, a tych którzy podzielają ich poglądy wtrącę w wielki ucisk. Dzieci fałszywych proroków dotknę śmiercią i oddam każdemu z nich według jego czynów, aby wszyscy zobaczyli, że Bóg (Jestem który jestem) widzi ludzkie intencje oraz skryte zamiary. Jeśli się nie opamiętasz i nie zmienisz swojego postępowania, to wtrącę cię w wielki ucisk, obnażę twoje brudy i nie przyznam się do ciebie przed moim Ojcem i Jego posłańcami”.

 

„Staraj się wejść przez wąską bramę, bo wielu będzie chciało tam wejść, ale nie będą mogli. Co zrobisz, gdy zamkną bramę, a ty zostaniesz na zewnątrz i będziesz w nią pukać, mówiąc: Panie, otwórz mi, wtedy ci odpowiem: Nie wiem, skąd jesteś. Wówczas będziesz mówić: Jadałem i piłem z Tobą, gdy uczyłeś mnie swojej drogi. A wtedy powiem ci: Nie wiem, skąd jesteś, odejdź ode mnie, który czynisz nieprawość. Wtedy będziesz płakać i zgrzytać zębami, gdy ujrzysz Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a sam zostaniesz odrzucony” (Łk 13:24-28).

 

Obietnice dla zwycięzców: „Ponieważ zachowałeś mój nakaz, aby przy mnie wytrwać, dlatego i Ja zachowam ciebie w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę nagle, więc trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca. Zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia, które jest w Bożym raju. Dam mu też wieniec życia i nie dotknie go druga śmierć. Dam mu manny ukrytej i biały kamień z jego nowym imieniem, władzę nad narodami i gwiazdę poranną. Odzieję go w białą szatę i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wypowiem jego imię przed moim Ojcem i Jego posłańcami. I uczynię go filarem świątyni mojego Boga i wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba, oraz moje nowe imię. I zasiądzie ze mną na moim tronie, jak i Ja zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”.

 

 

                            Kto ma uszy zdolne do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

 

 

 

POPRZEDNI                                                                I TO BY BYŁO NA TYLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG KOLEJNOŚCI AUTOR