JAN GUŃKA - kazania.mp3

 

Brat Jan Guńka

Brat Jan Guńka (08.03.1926 - 29.08.2015) wychowywał się w Cieszynie, w rodzinie odrodzonych duchowo chrześcijan. Nowe narodzenie przeżył w 1947 r; chrzest wiary przyjął w 1955 roku, a chrzest w Duchu Świętym przeżył w październiku 1959 roku. Przez kilkadziesiąt lat był kaznodzieją w cieszyńskim zborze Stanowczych Chrześcijan (późniejszy KZ), pełniąc funkcję sekretarza rady zborowej. Całe swoje życie poświęcił rodzinie oraz służbie duszpasterstwa i nauczania.

 

 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA
Odtwórz Pokora 2013-11-16 Pokora Jan Guńka
Odtwórz Wytrwać do końca i zachować czystość 2010-10-03 Wytrwać do końca i zachować czystość Jan Guńka
Odtwórz Wyrzec się świeckich pożądliwości 2010-04-23 Wyrzec się świeckich pożądliwości Jan Guńka
Odtwórz Bądź gotowy 2010-04-23 Bądź gotowy Jan Guńka
Odtwórz Bezimienna dziewczynka 2010-04-23 Bezimienna dziewczynka Jan Guńka
Odtwórz Błogosławieni cierpiący 2010-04-23 Błogosławieni cierpiący Jan Guńka
Odtwórz Chwała dla Boga w trudnych chwilach życia 2010-04-23 Chwała dla Boga w trudnych chwilach życia Jan Guńka
Odtwórz Czyste serce 2010-04-23 Czyste serce Jan Guńka
Odtwórz Granice których nie wolno nam przekraczać 2010-04-23 Granice których nie wolno nam przekraczać Jan Guńka
Odtwórz Jednomyślność w Kościele 2010-04-23 Jednomyślność w Kościele Jan Guńka
Odtwórz Miejsce ucieczki 2010-04-23 Miejsce ucieczki Jan Guńka
Odtwórz Musisz sie na nowo narodzić 2010-04-23 Musisz sie na nowo narodzić Jan Guńka
Odtwórz Nikodem 2010-04-23 Nikodem Jan Guńka
Odtwórz Obyś nie zapomniał 2010-04-23 Obyś nie zapomniał Jan Guńka
Odtwórz Abyście nie minęli celu 2010-04-23 Abyście nie minęli celu Jan Guńka
Odtwórz Posłuszeństwo Bożemu Słowu 2010-04-23 Posłuszeństwo Bożemu Słowu Jan Guńka
Odtwórz Jesteśmy powołani aby przynosić owoce 2010-04-23 Jesteśmy powołani aby przynosić owoce Jan Guńka
Odtwórz Przebaczenie dobrowolną decyzją każdego człowieka 2010-04-23 Przebaczenie dobrowolną decyzją każdego człowieka Jan Guńka
Odtwórz Przestrzeganie Bożych praw 2010-04-23 Przestrzeganie Bożych praw Jan Guńka
Odtwórz Radość w próbach i doświadczeniach 2010-04-23 Radość w próbach i doświadczeniach Jan Guńka
Odtwórz Respekt przed Bożym Słowem 2010-04-23 Respekt przed Bożym Słowem Jan Guńka
Odtwórz Spojrzeć na Jezusa z wiarą 2010-04-23 Spojrzeć na Jezusa z wiarą Jan Guńka
Odtwórz Tęsknota za wspaniałością Boga 2010-04-23 Tęsknota za wspaniałością Boga Jan Guńka
Odtwórz Wędrowcy międzyzborowi 2010-04-23 Wędrowcy międzyzborowi Jan Guńka
Odtwórz Wisła - Wykład popołudniowy 2010-04-23 Wisła - Wykład popołudniowy Jan Guńka
Odtwórz Wytrwać aż do końca 2010-04-23 Wytrwać aż do końca Jan Guńka
Odtwórz Jak wytrwać w pokusie 2010-04-23 Jak wytrwać w pokusie Jan Guńka