Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

WIARA I CIERPLIWOŚĆ

 

W Liście do Hebrajczyków 6:12 napisano, że Boże obietnice można odziedziczyć tylko przez wiarę i cierpliwość. Więc sama wiara nie wystarczy. List do Hebrajczyków 10:36 mówi dokładnie to samo; „Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście dostąpili obietnicy przez pełnienie woli Boga”. New American Standard Bible w powyższych wersetach oddaje słowo „cierpliwość” jako „wytrwałość” i w rzeczywistości tak je należy tłumaczyć.

 

Nigdy nie miej pretensji do nikogo, kto sprawia ci problemy, ponieważ Bóg sprawia, że wszystko co czynią ci inni, działa dla twojego dobra (Rz 8:28). List do Rzymian 8:28 przypomina filtr do wody. Niezależnie od tego jak brudna jest woda, którą ludzie do niego wlewają, to ta która z niego wypływa jest zawsze idealnie czysta i klarowna. Cokolwiek ludzie mogą ci zrobić dobrego lub złego – czy cię chwalą, czy przeklinają, czy pomagają, czy szkodzą – to skutek zawsze będzie dla ciebie korzystny, pod warunkiem, że wierzysz w to, co napisano w Liście do Rzymian 8:28. Wiara jest tutaj tym samym, co elektryczny włącznik filtra wody, który nie działa bez prądu i naszej wiary.

 

Hebrajskie słowo „revayyah” oznacza pełnię i występuje w Starym Testamencie tylko dwa razy:

 

(1) W Psalmie 23:5;  jako „przelewa się” (KJV, BW); „przeobfity” (BT II)

(2) W Psalmie 66:12;  jako „bogate miejsce” (KJV); „miejsce obfitości” (TNP)

 

Łącząc te dwa fragmenty otrzymujemy następującą prawdę duchową: Po tym, jak Bóg namaścił nasze głowy (Ps 23:5), to wciąga nas w sieć trudnych okoliczności i nakłada na nas przytłaczające brzemię (ale nie większe niż jesteśmy w stanie znieść) i sprawia, że ludzie wylewają brudy na nasze głowy, aby przeprowadzić nas przez ten ogień i wodę (Ps 23:5). A więc pomiędzy namaszczeniem naszej głowy, a przelewającym się kielichem jest wiele prób, które każdy z nas musi przejść. Dopiero wtedy człowiek dochodzi do miejsca duchowej obfitości.

 

Więc niezależnie od tego, jakie próby cię spotkają - czy spowodowane błędami innych, czy celowym działaniem złych ludzi, czy dziełem przypadku - to zawsze należy się z nich cieszyć, ponieważ Bóg sprawia, że one wszystkie działają dla naszego dobra. List do Rzymian 8:29 mówi, że one uczynią cię bardziej podobnym do Chrystusa.

 

Wiara, to całkowita ufnością w Bożą mądrość, Bożą moc i Bożą miłość, która nie tylko dopuszcza takie okoliczności w naszym życiu, ale tak naprawdę, to je planuje i urzeczywistnia dla naszego dobra.

 

 

                                                                                        Zac Poonen

 

 

 

Faith and Patience  / 15.01.2023

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <