Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE                 

 

ANNA, WSPANIAŁA MATKA

 

Historia Samuela zaczyna się od jego historii Anny, jego niepłodnej matki (1Sam 1:2). Bardzo interesujące jest to, że w Biblii można zobaczyć wiele kobiet, tj: Sara, Rebeka, Rachela i Anna, które zanim urodziły, to przez wiele lat były bezpłodne. One wszystkie usilnie szukały Boga, po czym każda z nich urodziła syna, który odegrał wyjątkową rolę w Bożym planie. One nigdy nie zaakceptowały swojej bezpłodności, lecz gorliwie się modliły o dzieci. Bóg wysłuchał ich próśb i każda z nich urodziła syna, przez którego Bóg zrealizował jakieś wyjątkowe zamierzenie.

 

Wiele matek modli się za swoje dzieci, gdy są w ciąży. Ale te kobiety modlił się z niezwykłą intensywnością, gdy nie były jeszcze w ciąży. To wspaniałe, gdy dziecko przychodzi na ten świat, dzięki modlitwie rodziców. Tak własnie przyszedł na świat Samuel.

 

Anna, modliła się o dziecko przez wiele lat. W końcu złożyła Bogu ślubowanie, mówiąc: „Panie Zastępów! Jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia” (1Sam 1:11). W wyniku tego, w jej życiu nastąpiła zmiana. Początkowo Anna myślała tylko o własnej potrzebie i mówiła: „Proszę Cię o syna”. Jednak później zaczęła mówić: „Jeśli urodzę syna, to oddam go Panu, bo Pan też ma potrzebę”. Jeśli w naszych modlitwach przestaniemy się skupiać na własnych potrzebach, a zaczniemy myśleć o Bożych potrzebach, to będziemy widzieć odpowiedzi na nasze modlitwy. Przede wszystkim, Pan uczy nas, abyśmy się modlili: „Święć się imię Twoje”.

 

W tamtym czasie, w Izraelu był duchowy kryzys, ponieważ Boży lud zaczął odstępować od Boga. Odstępcami byli także przywódcy, tacy jak Heli, bo Izrael nie miał żadnego proroka od czasów Mojżesza. Anna była osobą wyczuloną na swoje otoczenie i widziała, że w Izraelu potrzebny jest prorok. Dlatego dalej modli się słowami: „oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie jego głowy. Będzie nazarejczykiem poświęconym Panu. Jeśli możesz go użyć do nawrócenia tego narodu, to oddaję go Tobie”. Cała jej modlitwa skupiła się na Bożej sprawie.

 

Nasze modlitwy często nie są wysłuchiwane, ponieważ są egoistyczne. Wspaniałe jest, że Samuel miał właśnie taką matkę. Gdy Anna urodziła Samuela, to nie zapomniała o swojej obietnicy. Przyniosła syna do świątyni i rzekła: „Modliłam się o syna i Pan spełnił moją prośbę. Więc teraz oddaję go Panu, aby Mu służył po wszystkie dni swojego życia” (1Sam 1:27-28). Ona nigdy go stamtąd nie zabrała, ale uczyła go klękać przed Panem i wielbić Pana. Wspaniale jest mieć tak pobożną matkę. Następnie Anna zaśpiewała Panu wspaniałą pieśń dziękczynną (1Sam 2:1-10). Jest ona bardzo prawdopodobna, do pieśni dziękczynnej Marii (Łuk 1:46-55), która mogła być zainspirowana pieśnią Anny, ponieważ ma bardzo podobną treść.

 

Kiedy Samuel zaczął dorastać, to dzięki jego prorockiej służbie, zaczął się zmieniać duchowy stan Izraela - od chaosu, który widzimy w Księdze Sędziów, do momentu chwalebnego panowania Dawida.

 

 

                                                                                                      Zac Poonen

 

 

Hannah - A Wonderful Mother - 11.06.2017

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <