Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

WIĘKSZOŚĆ ZAZWYCZAJ SIĘ MYLI

 

Odrodzony chrześcijanin nie może mieć społeczności z ludźmi nauczającymi niezgodnie ze Słowem Bożym, wbrew temu, czego nauczał Jezus. Lepiej jest być samemu z Bogiem, niż stać w tłumie bez Boga. Dlatego nigdy nie wolno zapominać, że większość zazwyczaj się myli. Oto pięć przykładów ze Słowa Bożego, w których zostało to pokazane:

 

1. Gdy większość Izraela oddawała cześć złotemu cielcowi i gdy Mojżesz zapytał, kto jest po stronie Jahwe, to po stronie Mojżesza stanęło wtedy tylko jedno plemię Lewiego. Dlatego plemię Lewiego zostało wybrane na kapłanów (Wj 32). Większość, czyli pozostałe 11 plemion, się myliła.

 

2. Decyzja Saula o zaatakowaniu namaszczonego przez Boga Dawida, doprowadziła do katastrofy. Za Saulem stanęła wtedy większość Izraela, ale Bóg był po stronie Dawida (1Sm 16). Następnie większość Izraela stanęła za Absalomem, synem Dawida, który wypędził swojego ojca. Ale Bóg cały czas był z Dawidem (2Sm 15).

 

3. Z 13 rozdziału Księgi Liczb dowiadujemy się, że po dwóch latach od wyjścia Izraela z Egiptu, Izraelici przybyli do Kadesz Barnea, które graniczyło z ziemią Kanaan, którą obiecał im Bóg (Pwt 2:14, Pwt 29:5). Bóg im wtedy powiedział, że mają wejść do ziemi Kanaan i ją posiąść. Więc Izraelici wysłali 12 zwiadowców, aby zbadali ten kraj. Gdy tych dwunastu wróciło, to powiedzieli, że ta ziemia jest rzeczywiście piękna, ale dziesięciu z nich stwierdziło, że tam mieszkają olbrzymy, których Izrael nie jest w stanie pokonać. Tylko dwaj (Kaleb i Jozue) wierzyli, że Jahwe pomoże im ich pokonać. Ale 600 000 Izraelitów uwierzyło wtedy większości, czyli tym dziesięciu.

 

Czego to nas uczy? Przede wszystkim tego, że podążanie za większością jest bardzo ryzykowne, bo większość zawsze się myli. W Ewangelii Mateusza 7:14, Jezus powiedział: „Wąska jest droga do życia wiecznego i tylko nieliczni ją znajdują”. To znaczy, że większość idzie szeroką drogą na zatracenie. Więc, jeśli pójdziesz za większością, to z całą pewnością będziesz szedł szeroką drogą na zatracenie. Nie łódź się, że duży zbór, to duchowy zbór. Zbór Jezusa miał tylko 11 członków.

 

Gdy dziesięciu starszych mówi jedno, a dwóch coś dokładnie przeciwnego, to po czyjej stronie stajesz? Bóg był po stronie tych dwóch (Jozuego i Kaleba). Po stronie tych dziesięciu był szatan i niewiara. Izraelici zrobili wielkie głupstwo stając po stronie większości, dlatego przez następne 38 lat błakali się po pustyni. Nie mieli nawet na tyle rozeznania, aby zobaczyć, po czyjej stronie jest Bóg! Bóg i jedna osoba zawsze stanowi większość, dlatego ja zawsze staram się stać po stronie Boga. W Księdze Wyjścia 32 widzimy, że gdy cały Izrael oddawał cześć złotemu cielcowi, to Bóg był po stronie jednego człowieka (Mojżesza) i ze wszystkich dwunastu plemion Izraela, dostrzegło ten fakt tylko plemię Lewiego. A chwilę później, gdy Bóg był z Jozuem i Kalebem, to już nie dostrzegło tego nawet plemię Lewiego!

 

To wszystko jest dla nas lekcją. Ogólnie rzecz biorąc, współczesne chrześcijaństwo jest zeświedczałe i pełne kompromisów. Dlatego tu i ówdzie Bóg wzbudza nielicznych wierzących, którzy twardo stoją po stronie Słowa Bożego, nie idą na żadne kompromisy i sprzeciwiają się okłamywaniu ludzi. Jeśli masz chociaż trochę duchowego rozeznania, to zauważysz, że Bóg jest z tymi nielicznymi i staniesz po ich stronie, przeciw większości, aby wejść z nimi do ziemi obiecanej. Czy wiesz, po czym poznać człowieka z którym jest Bóg? Po tym, że mówi językiem wiary, jak Jozue i Kaleb, że możemy pokonać olbrzymów. Możemy pokonać olbrzymi gniew, olbrzymią pożądliwość seksualną, olbrzymią zazdrość i olbrzymie szemranie. Możemy pokonać nawet szatana, bo Bóg zmiażdży go pod naszymi stopami. To jest język człowieka pełnego wiary, z którym jest Bóg.

 

4. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, to większość Żydów Go odrzuciła, co spowodowało, że Izrael został rozproszony na prawie 1900 lat. Większość żydów stanęła wtedy po stronie faryzeuszów. Ale Bóg był z Jezusem, dlatego wskrzesił Go z martwych.

 

5. Pod koniec życia apostoła Pawła, jego też opuściła większość przyjaciół, ale Pan był z nim do samego końca (2Tm 1:15; 4:16-18).

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

The Majority is Usually Wrong / 29.11.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <