Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

TRZY WAŻNE POSŁUGI W KOŚCIELE

 

1. Wstawiennictwo

 

W Księdze Zachariasza 3:1 czytamy, że gdy Jozue stanął przed posłańcem Pana, to stał tam także szatan, który go oskarżał. Szatan zawsze stara się oskarżać i krzywdzić ludzi namaszczonych przez Boga, celując w nich, w ich żony i dzieci. Nie bądź surowy w osądzaniu takich braci, bo oni są dla szatana ważniejszym celem, niż ty. Także jego żona i jego dzieci są dla szatana ważniejszymi celami, niż twoja żona i twoje dzieci. Szatan stał przed posłańcem Jahwe, aby oskarżać Jozuego, ale On nie przyjął jego oskarżeń mówiąc: „Niech cię zgromi Jahwe, który wybrał Jeruzalem! (swoją oblubie-nicę). Czyż nie jest ona głownią wyrwaną z ognia? (ostrzem miecza wyjętym z ognia)” (Zach 3:2).

 

My też mamy u Ojca sprawiedliwego orędownika, Jezusa Chrystusa. Jednak wielu Chrześcijan do tego stopnia skupia się na oskarżycielu, że zapominają o ich orędowniku, który się za nimi wstawia. Na świecie są dwie misje. Jedna to ziemska misja szatana, który wciąż oskarża Bożych pomazańców, tak jak oskarżał Hioba i Jozuego. Równolegle w tym samym czasie w niebie trwa służba Jezusa, który „zmartwychwstał, aby się nieustannie wstawiać za nami” (Hbr 7:25). To są dwie przeciw-stawne misje. Ci, którzy mają społeczność z szatanem, będą oskarżać innych. Czy wiesz o tym, że gdy kogoś obmawiasz, aby mu zaszkodzić, to podajesz rękę szatanowi, mówiąc: „Zgadzam się z tobą, bo On taki jest”. A gdy modlisz się o słabszych braci, to stajesz po stronie Jezusa i mówisz: „Panie, zgadzam się z Tobą. O tego brata trzeba się modlić, aby Bóg go uwolnił od jego problemu”.

 

2. Zachęcanie

 

Zachariasz miał błogosławioną posługę zachęcania zniechęconych ludzi. W tym czasie żydzi wrócili z Babilonu, gdzie ich ojcowie byli biednymi, zaszczutymi i zniechęconymi niewolnikami. Byli tam bardzo uciskani, więc nie byli ani kulturalni, ani wyrafinowani ani bogaci, jak ich przodkowie 200 lat wcześniej. Bóg powołał Zachariasza, aby ich zmobilizował. W księdze Zachariasza 8:6-8 Bóg mówi: „Wam może się to wydawać niemożliwe, ale nie myślcie, że to jest niemożliwe dla wszechogącego Boga. Sprowadzę mój lud do ich domu, aby bezpiecznie żył w Jerozolimie (w społeczności wybra-nych), gdzie będzie moim ludem, a Ja będę jego Bogiem, w prawdzie i w sprawiedliwości”. Więc Bóg mówi nam, abyśmy byli cierpliwi i aby każdy robił to, do czego został powołany, aż Jego Kościół zostanie ukończony i uświęcony. „Więc nie bój się, ani się nie zniechęcaj, tylko bierz się za odbudowę Kościoła!” (Zach 8:9–13). W czasach Zachariasza, to przesłanie zachęciło Boży lud do ciężkiej pracy przy odbudowie świątyni w Jerozolimie, a dzisiaj ma zachęcić Boży lud do odbudowy swojej duchowej świątyni.

 

3. Współpraca

 

W Księdze Zachariasza 4:1-14 opisano dwa drzewa symbolizujące dwóch pomzańców, którymi posługuje się Pan, aby Jego Kościół zawsze był świeży i pełen Ducha. Tacy ludzie są pełni Ducha, bo mają ciągły kontakt z Duchem Świętym, dlatego gdy ich spotykasz, to zawsze wypływa z nich oliwa, którą mogą błogosławić innych. Kościół potrzebuje wielu takich sług. Aggeusz i Zachariasz, to byli dwaj ludzie, którzy potrafili ze sobą współpracować, bo służba każdego Bożego sługi musi być równoważona, poprzez współpracę z innym Bożym sługą. Jedno drzewo wypuszcza oliwę z jednej strony, a drugie drzewo wypuszcza oliwę z drugiej strony. Jedna osoba kładzie nacisk na łaskę, a druga na prawdę, aby razem ukazywali pełnię Bożej chwały, która jest w Jezusie Chrystusie i aby Boży świecznik, którym jest Kościół, dawał jasne światło (J 1:14). Jeśli dwóch braci napełnionych Duchem Świętym potrafi ze sobą współpracować przy budowaniu Kościoła - bez zazdrości, bez rywalizowania, bez własnych ambicji i bez chęci wypadania lepiej od innych - pragnąc tylko tego, aby Boży świecznik nieustannie dawał jasne światło - to zbudują Kościół, którego bramy piekielne nie przezwyciężą.

 

 

                                                                                              Zac Poonen

 

 

 

Three Useful Ministries in The Church / 22.11.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <