Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

STARAJ SIĘ DOBRZE ZAKOŃCZYĆ
SWOJE CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

 

W 6 rozdziale Księgi Sędziów czytamy, że Bóg wzbudził Gedeona, aby wyratował Izraela z niewoli. „Na Gedeona zstąpił Duch Pański” (Sdz 6:34). Gedeon został przyodziany w Ducha Świętego, niczym w ubranie, które nosił na co dzień. Wtedy otrzymał Bożą moc, zadął w trąbę i stanął do bitwy, a Pan dał mu zwycięstwo. Ale Gedeon nie wytrwał w wierności wobec Pana. To jest smutna historia wielu wierzących, którzy dobrze zaczęli; zarówno w Starym Przymierzu, jak i dzisiaj. Izraelici chcieli, aby Gedeon był ich przywódcą, ale on im powiedział: „Ani ja nie będę nad wami panował, ani mój syn nie będzie nad wam panował. Pan będzie nad wami panował” (Sdz 8:22-23). To brzmi bardzo duchowo. Ale zobacz, co Gedeon mówi w następnym zdaniu. „Wszyscy dajcie mi kolczyki z waszego łupu” (Sdz 8:24). Więc wszyscy Izraelici dali mu kolczyki i w ten sposób Gedeon zebrał 1700 sykli złota (ok. 20 kg), oraz wiele kosztownych szat (Sdz 8:26). Gedeon w ciągu jednego dnia stał się multimilionerem. Tak samo robi dzisiaj wielu kaznodziejów, którzy wymuszają na swojej trzodzie oddawanie dziesięcin i składanie różnych ofiar! Gedeon użył części tego złota do wykonania efodu, który stał się później obiektem kultu w Izraelu (Sdz 8:27). W ten sposób ten wielki człowiek zszedł na złą drogę. Nie ważne jest, w jaki sposób człowiek zaczyna swoje życie, tylko jak je kończy. W każdym wyścigu nagroda przewidziana jest tylko dla tych, którzy dobiegną do mety, a nie dla tych, którzy dobrze wystartowali (1Kor 9:24). W Biblii mamy polecenie, aby zwracać uwagę na to, „jak ludzie kończą swoje życie” (Hbr 13:7). Wielu kaznodziejów, którymi Bóg się często posługiwał we wczesnych latach ich życia, odpadło od wiary jak Gedeon i zakończyło swoje życie, goniąc za mamoną i dobrami tego świata! Po utracie namaszczenia, swoje ostatnie dni poświęcają na gromadzenie złotych kolczyków i szat dla swoich dzieci! Teraz zwracam się do tych, którzy dobrze zaczęli. Ucz się od Gedeona, abyś nie skończył tak samo, bo nie można służyć Bogu i mamonie.

 

Z rozdziałów 13-16 Księgi Sędziów dowiadujemy się, że Samson był wielkim wybawicielem, ale był zniewolony przez pożądliwość i własne namiętności. W 1 Liście do Koryntian 9:27 Paweł mówi: „Umartwiam i ujarzmiam moje ciało, abym głosząc innym, czasem sam nie został odrzucony” (1Kor 9:27). Parafrazując, Biblia mówi w tym wersecie: „nie pozwalam memu ciału robić tego, co chce, lecz zmuszam je do robienia tego, co powinno robić”. To znaczy, że mamy zmuszać nasze ciało, aby nie jadło tego, co chce jeść, tylko to, co należy jeść. Że ma spać tyle, ile powinno się spać, a nie tyle, ile chce spać. Musisz też kontrolować swoje oczy, aby patrzyły tylko na to, na co powinny patrzeć, a nie na to, na co chcą patrzeć. Kontrolować trzeba też swój język, aby nie mówił tego, co chce mówić, tylko to, co ma mówić. Jeśli nie panujesz nad swoimi pożądliwościami, to możesz głosić wspaniałe kazania, a mimo to, w dniu ostatecznym Pan może cię odrzucić. Od dyscyplinowania cielesnych pragnień bardzo wiele zależy. To przesłanie widać w historii Samsona, który miał wspaniałe powołanie, którym ubłogosławił wielu ludzi, ale sam finalnie został zdyskwalifikowany. Przez to wielu znanych kaznodziejów padło ofiarą pięknych kobiet. Nie zachwycaj się darami takich ludzi, ani wielkością ich misji !! Upadający przywódca jest o wiele większym zagrożeniem, niż zwykły wierzący popadający w ten sam grzech. Komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Jeśli nie jesteś wierny w relacjach z płcią przeciwną, to nie próbuj być pastorem ani starszym, bo wtedy znieważasz Boga. Jeśli żyjesz w grzechu, to nie oszukuj ludzi, że jesteś pobożnym mężem Bożym. Jeśli nadal będziesz tak żyć, to pewnego dnia Bóg to ujawni. Może myślisz, że jesteś na tyle sprytny, że potrafisz ukrywać to przed ludźmi, ale nie jesteś w stanie ukryć tego przed Bogiem. On cię zdemaskuje szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej.

 

W 16 rozdziale Księgi Sędziów czytamy jak Samson stracił moc i jak został oślepiony. Tak się dzieje, gdy kaznodzieje uganiają się za kobietami; wtedy tracą duchowy wzrok i niczego nie widzą wyraźnie. Mogą nadal wyznawać ewangeliczne doktryny i głosić elokwentne kazania, ale tracą duchowe rozeznanie. Samson trafił do niewoli, ale dzięki Bogu miał jeszcze na tyle rozsądku, by pod koniec swojego życia przyznać się do grzechu. Gdy zaczął pokutować, to ostatecznie uśmiercił jeszcze wielu Filistynów (Sdz 16:23–31). Historia Samsona to historia dwóch lwów - jednego na zewnątrz i jednego w jego sercu. Samson umiał pokonać lwa na zewnątrz, ale nie umiał pokonać lwa w swoim wnętrzu. To nas uczy, że lew pożądania seksualnego jest znacznie silniejszy i należy się go znacznie bardziej obawiać, niż jakiegokolwiek lwa na zewnątrz. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył w lesie lwa biegnącego w twoim kierunku? Zapewne odwrócił byś się na pięcie i zaczął byś uciekać. Czy robisz to samo, gdy widzisz, że zbliża się do ciebie lew pożądania seksualnego? Biblia zachęca nas, abyśmy „uciekali przed nierządem” (1Kor 6:18). Unikanie takich pokus, to jedyny sposób, aby je pokonać. Nie zbliżaj się do kobiet, które cię kuszą. Zalotnych kobiet unikaj tak samo, jak unika się głodnych lwów. Samson żył w Starym Przymierzu, dlatego dzisiaj nikt nie ma prawa powoływać się na przykład Samsona, aby usprawiedliwiać swoją niemoralność. Samson nie miał Nowego Testamentu i żył zanim Jezus oddał życie na Golgocie, więc nie miał wzorca, który my mamy dzisiaj w Jezusie, a przede wszystkim nie był napełniony Duchem Świętym, który w nas mieszka i jest naszym pomocnikiem. W tamtych czasach droga do najświętszego miejsca społeczności z Ojcem była jeszcze zamknięta. Samson nie żył też wśród pobożnych ludzi. Ale Ty dzisiaj masz to wszystko, więc nie masz usprawiedliwienia dla życia w grzechu.

 

 

                                                                                                     Zac Poonen

 

 


Focus On Finishing Your Christian Life Well / 11.10.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <