Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

BOJAŹŃ PRZED BOGIEM

 

Z Ewangelii Łukasza 2:40-52 dowiadujemy się, że Jezus od dzieciństwa wzrastał w mądrości. Chociaż ludzie w młodości zazwyczaj postępują głupio, to jednak Jezus w młodości nie robił głupich rzeczy. Więc, gdy człowiek bierze w młodości przykład z Jezusa, to może się uchronić przed zrobieniem wielu głupstw. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Jezus prosił Ojca, aby uchronił Go od śmierci duchowej i „został wysłuchany ze względu na swoją Bogobojność” (Hbr 5:7). Bóg kocha swoje dzieci tak samo, jak kochał Jezusa, więc twoje modlitwy też będą wysłuchane, jeśli będziesz tak bogobojny jak Jezus.

 

W Księdze Rodzaju 22:12 napisano, że gdy Abraham był gotowy złożyć w ofierze swego jedynego syna, to Bóg wystawił Abrahamowi świadectwo mówiąc: „Teraz wiem, że boisz się Boga”. Tego dnia, Abraham chciał się całkowicie podporządkować Bogu, aby Bóg zobaczył jego posłuszeństwo. Bóg rozmawiał z Abrahamem pewnej nocy, gdy Abraham był całkowicie sam (Rdz 22:1). Abraham był posłuszny Bogu w tajemnicy przed innymi, bo nikt nie wiedział, co Bóg powiedział do Abrahama. Dlatego rzeczy, które robisz w ukryciu (gdy nikt cię nie widzi) pokazują, czy boisz się Boga, czy nie.

 

Bóg powiedział szatanowi, że Hiob ma bojaźń Bożą (Hi 1:8). Dobrze jest, jeśli Bóg może nas chwalić nawet przed szatanem, który obchodzi cały świat i wie wszystko o każdym człowieku. Hiob zawarł przymierze ze swoimi oczami, aby nigdy nie patrzały pożądliwie na obce kobiety (Hi 31:1). To zdumiewające, że taką decyzję podjął człowiek żyjący przed nadaniem prawa i wiele wieków przed ustanowieniem Nowego Przymierza, nie mając ani Biblii, ani Ducha Świętego, ani nawet braci, którzy mogli go do tego zachęcić lub postawić przed nim takie wyzwanie! Dlatego w dniu sądu, Hiob potępi to pokolenie za to, że było skupione na swoich grzesznych pożądliwościach.

 

Józef jest przykładem 18-latka, który był wierny Bogu, żyjąc w obcym kraju. Józef miał bojaźń Bożą, która uchroniła go od sideł szatana. Przykład Józefa pokazuje, że nawet 18-letni młodzieniec może być wierny Panu, nawet wtedy, gdy:

 

(a) żyje wśród ludzi pozbawionych norm moralnych;

(b) gdy jest kuszony przez kobietę;

(c) gdy Jego rodzice są daleko i myślą, że nie żyje;

(d) gdy nie ma Biblii ani żadnej innej literatury, która mogłaby zachęcać do pobożnego życia;

(e) nie mając Ducha Świętego;

(f) nie mając społeczności z wierzącymi;

(g) nie mając możliwości uczestniczenia w nabożeństwach.

 

Ale Józef miał bojaźń Bożą, którą przekazał mu jego ojciec Jakub, podczas jego pierwszych 17 lat życia, gdy mieszkał w domu rodzinnym. Dzisiaj też bojaźń Boża wystarcza, aby powstrzymać młodego człowieka od popełnienia wielu grzechów. Przykłady Hioba i Józefa pokazują, że sama bojaźń Boża jest wystarczająca, aby powstrzymać człowieka od pożądliwości seksualnej i grzechu cudzołóstwa. Bojaźń Pana, to abecadło mądrości.

 

Jeśli Jezus powiedział, że czas końca będzie podobny do dni Noego (Mt 24), to w każdym z tych dni, także dzisiaj, Bóg potrzebuje takich ludzi jak Noe, którzy w tym złym czasie pozostaną czyści przed Bogiem i będą piętnować grzech, oraz nieprawość.

 

Każdy odrodzony człowiek musi nieustannie toczyć walkę w sferze seksualnej, aż osiągnie całkowitą czystość. A zanieczyścić można się nawet przez nieczysty sposób rozmawiania z kobietą. Dlatego trzeba dążyć do tego, aby w tej sferze pozostawać tak samo czystym, jak Jezus, gdyż napisano, że uczniowie byli zaskoczeni, gdy zobaczyli jak Jezus rozmawia z kobietą (J 4:27).

 

Takie miał świadectwo.

 

 

                                                                                                      Zac Poonen

 

 

 

Fear of God / 23.08.2020

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <