"Łaskawość i miłosierdzie względem innych"

Szymon Matusiak