"Duch Święty w Ewangelii Łukasza"

Szymon Matusiak