KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A

DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA
+ PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW

JEST JUŻ DOSTĘPNA


W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów brata Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce przerodziły się one w 35 książkę brata Zac'a, która została wydana wyłącznie w naszym kraju. Książka ma 340 stron i jest dostępna w miękkiej i twardej okładce. Zamówienia można składać na adresy:  brata@o2.pl  lub  pio.zadlo@gmail.com   

 

Powyższa książka nie jest pozycją adresowaną do osób religijnych ani pasjonatów teologii. Jest to miecz, który w bardzo jasny sposób oddziela religijną obłudę od duchowości, dlatego autor adresuje ją wyłącznie do osób narodzonych na nowo, które są zainteresowane zbawieniem i społecznością z Bogiem. Zawiera ona 70 krótkich, ale bardzo treściwych nauczań przepełnionych życiowym doświa-dczeniem i mądrością, które w bardzo jasny sposób omawiają wszystkie duchowe aspekty Nowego Przymierza i jako całość mogą stworzyć silny fundament wiary ewangelicznego chrześcijanina. Zac Poonen omawia w niej też zasady chrześcijańskiego życia, oraz postawy jakie powinny wykazy-wać osoby, które poprzez nowe narodzenie z wody i z Ducha zawarły przymierze z Jezusem Chrystu-sem. W omawianej książce znajdziesz też odpowiedzi na wiele niewygodnych pytań, które z oczywi-stych względów pomijają etatowi duchowni i kaznodzieje, dla których Kościół jest źródłem zysków.

 

Ze względu na fakt, iż treść książki jest zapisem kazań wygłaszanych zza kazalnicy, dlatego operuje bardzo prostym i obrazowym językiem, który zrozumie każda osoba, niezależnie od wieku i długości życia w wierze oraz poznania Pisma. Gwarantujemy, że dla każdego będzie ona tak samo ciekawa i odkrywcza. Jest to idealna propozycja dla młodych chrześcijan mających wiele pytań oraz osób, których życie przejawia duchową stagnacje lub które popadły wzamęt teologiczny. Dla łatwiejszego zrozumienia niuansów różniących uczniów Jezusa od ludzi religijnych, do książki została dołączona publikacja brata Zac'a Poonen'a, pt: Pięćdziesiąt Cech Faryzeuszów. Jeśli chcesz przywrócić kogoś do duchowej równowagi lub wyprowadzić z błędnego myślenia, to sprezentuj mu tę książkę.