DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA


W wyniku cudownego Bożego działania pod koniec tego miesiąca zostanie wydany w formie książkowej, cykl siedemdziesięciu wykładów brata Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głów-nym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce przerodziły się one w 34 książkę brata Zac'a, która zostanie wydana wyłącznie w naszym kraju. Książka ma 340 stron i będzie dostępna w miękkiej i twardej okładce. Nakład 1000 egemplarzy. Wysyłka rozpocznie się w pier-wszej połowie września. Zamówienia można składać na adresy:  brata@o2.pl  lub  pio.zadlo@gmail.com   

 

Powyższa książka nie jest pozycją adresowaną do osób religijnych ani pasjonatów teologii. Jest to miecz, który w bardzo jasny sposób oddziela religijną obłudę od duchowości, dlatego autor adresuje ją wyłącznie do osób narodzonych na nowo, które są zainteresowane zbawieniem i społecznością z Bogiem. Zawiera ona 70 krótkich, ale bardzo treściwych nauczań przepełnionych życiowym doświa-dczeniem i mądrością, które w bardzo jasny sposób omawiają wszystkie duchowe aspekty Nowego Przymierza i jako całość mogą stworzyć silny fundament wiary ewangelicznego chrześcijanina. Zac Poonen omawia w niej też zasady chrześcijańskiego życia, oraz postawy jakie powinny wykazy-wać osoby, które poprzez nowe narodzenie z wody i z Ducha zawarły przymierze z Jezusem Chrystu-sem. W omawianej książce znajdziesz też odpowiedzi na wiele niewygodnych pytań, które z oczywi-stych względów pomijają etatowi duchowni i kaznodzieje dla których Kościół jest źródłem zysków.

 

Ze względu na fakt, iż powyższa publikacja jest zapisem kazań wygłaszanych zza kazalnicy, dlatego operuje bardzo prostym i obrazowym językiem, który zrozumie każda osoba, niezależnie od długości życia w wierze i poziomu poznania Słowa Bożego. Polecamy ją wszystkim szczerym dzieciom Bożym, a najbardziej osobom młodym w wierze. Dla większego kontrastu i pełniejszego zrozumienia treści wykładów, do książki została dołączona publikacja brata Zac'a Poonen'a, pt: „Pięćdziesiąt Cech Faryzeuszów”. Gwarantujemy, że dla każdego będzie ona tak samo ciekawa i odkrywcza. Jest to idealna propozycja dla młodych chrześcijan mających wiele pytań oraz osób, których życie zaczęło przejawiać duchową stagnacje lub które popadły w teologiczny zamęt. Jeśli chcesz przywrócić kogoś do duchowego pionu lub wyprowadzić z błędnego myślenia, to sprezentuj mu tę książkę.