Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

BÓG KOCHA NAS BEZWARUNKOWO

 

Szatan wyprosił u Boga, aby mógł nas przesiewać jak pszenicę (Łk 22:31) i Bóg mu pozwolił przesiać Piotra, bo Piotr miał wykonać ważniejszą misję, niż ci, którzy nie zostali w ten sposób przesiani. Jezus modlił się tylko o to, aby nie ustała wiara Piotra (Łk 22:32), który trzykrotnie zaparł się Pana i dzięki temu Piotr został skruszony i upokorzony, gorzko płakał i pokutował (Łk 22:61-62). W ten sposób zostały usunięte wszystkie plewy jego pychy i Bóg mógł zrealizować swój plan. Bóg użył do tego szatana. Oto jeden z powodów, dlaczego Bóg nie zniszczył szatana. Chwal więc Pana także za to.

 

Po zmartwychwstaniu, Bóg przekazał za pośrednictwem anioła specjalne przesłanie do apostołów, mówiąc: „Idźcie i powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi, że zmartwychwstały Jezus i idzie przed wami do Galilei” (Mk 16:7). Dlaczego nasz Pan powiedział „i Piotrowi” . Czy Piotr nie był uczniem? Dlaczego Pan mówi o nim w tak szczególny sposób? Ponieważ Piotr mógł uważać, że został wykluczony z grona uczniów Jezusa z powodu jego straszliwej porażki, którą było zaparcie się Jezusa. Zatem to zdanie było dla niego informacją, że Pan nadal uważa go za swojego apostoła.

 

Jednak pomimo tego, Piotr był do tego stopnia zniechęcony, że zdecydował się powrócić do swojego starego zajęcia, czyli łowienia ryb (Jana 21:3). Dlatego Pan poszedł do niego osobiście, aby ponownie powołać go na apostoła. Taka jest miłość naszego Pana. On będzie cały czas do nas przychodził. Dzięki temu Piotr powrócił i jego wiara nie ustała. I nie stało się tak dlatego, że Piotr nigdy nie zawiódł i nigdy nie popełnił żadnego błędu. Jeśli więc naprawdę narodziłeś się na nowo i stałeś się uczniem Jezusa, to musisz wierzyć, że Bóg Cię przyjął w Chrystusie i kocha Cię miłością bezwarunkową, ponieważ Bóg jest miłością.

 

Są dwa typy wierzących: Ci, którzy wierzą, że miłość niebiańskiego Ojca jest bezwarunkowa i ci, którzy wierzą, że miłość niebiańskiego Ojca jest warunkowa. Osoby pierwszej kategorii są spokojne, ponieważ wierzą w prawdę, a pozostali mają ciągłe obawy, ponieważ żyją w przekonaniu, że zawsze muszą być idealni, aby Bóg ich miłował. Każda fałszywa religia uczy, że miłość Boga jest warunkowa, bo jest zależna od ludzkich osiągnięć oraz od tego, jak sobie radzimy! Jezus mówi coś przeciwnego, a mimo to większość wierzących nadal myśli po pogańsku. Musimy demaskować kłamstwo szatana, ponieważ prawda jest taka, że Bóg kocha swoje dzieci bezwarunkowo. Tę miłość można też odrzucić, poprzez świadome odejście od Boga, ale miłość Boga do swoich dzieci zawsze jest bezwarunkowa. Doskonale ilustruje to historia miłości ojca do syna marnotrawnego.

 

Prawdą jest, że miłość Boga do ludzi ma różne poziomy. Bóg w pewnym sensie kocha wszystkich ludzi (Jana 3:16), ale o wiele bardziej kocha swoje dzieci, które narodziły się na nowo. Ale wśród swoich dzieci bardziej kocha te, które wypełniają Jego przykazania – zgodnie z tym, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana: „Kto mnie miłuje, ten zachowuje moje przykazania i ich przestrzega; a kto mnie miłuje, tego będzie miłował mój Ojciec” (J 14:21 / zobacz też: 1J 2:3-6). A najbardziej Bóg kocha tych, którzy porzucili wszystko, aby pójść za Jezusem. Takich uczniów Bóg kocha tak samo, jak kochał Jezusa (zob. J 17:23). Ale sama Boża miłość (agape) jest bezwarunkowa.

 

W Ewangelii Łukasza 6:35 mamy znak rozpoznawczy Bożej miłości, wyrażony jako nieoczekiwanie niczego w zamian. Ludzka (egoistyczna) "miłość" zawsze oczekuje szacunku, miłości i rewanżu, ale miłość Boga jest bezinteresowna, dlatego Bóg nie ma żadnych skrytych oczekiwań wobec tych, których kocha. Bóg sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, bo jest dobry i miłosierny także dla tych, którzy są wobec Niego źli i niewdzięczni. Ale od faryzeizmu możesz zostać ocalony tylko wtedy, jeśli zawsze będziesz tak jak Bóg, przejawiać bezinteresowną miłość do innych.

 

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

God Loves Us Unconditionally  / 17.09.2023

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <