PRAWDZIWA BOŻA ŁASKA

 

Fałszywa łaska nie jest zjawiskiem XXI wieku, ponieważ głoszono ją już w czasach apostolskich.

 

Juda pisze, że w jego czasach, niezauważenie wkradli się do zborów jacyś bezbożni ludzie, którzy głosili zniekształcone orędzie Bożej łaski, aby w ten sposób usprawiedliwiać swój niemoralny styl życia. Tacy ludzie uczą, że gdy stajemy się chrześcijanami, to nadal możemy robić co chcemy, bez obawy przed Bożą karą. (Judy 4)

 

Dlatego Duch Święty zainspirował apostoła Piotra, aby cały swój pierwszy list poświęcił wyjaśnieniu czym jest prawdziwa Boża łaska. Pod koniec tego listu Piotr pisze: „napisałem wam krótko, napominając i upewniając was, czym jest prawdziwa Boża łaska. W niej trwajcie!” (1Ptr 5:12). Więc, jeśli będziemy badać pierwszy list Piotra, wtedy zrozumiemy czym jest prawdziwa Boża łaska. Sprawdźmy zatem i zobaczmy czy jesteśmy pod prawdziwą Bożą łaską.

 


Duch Święty mówi, że kiedy jesteśmy pod prawdziwą Bożą łaską, to:

 

 

 

Duch Święty mówi, że prawdziwa Boża łaska, zmienia prawdziwie wierzących ludzi. Upewnia też wszystkie dzieci Boże, że właśnie taka jest prawdziwa Boża łaska i zachęca, aby w niej trwały! (1Ptr 5:12).

 

Bożą łaską jest to, że Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nabył nas, jako swoje dziedzictwo. Nie przegap tego dziedzictwa słuchając nauk o fałszywej łasce, którą głosi babilońskie chrześcijaństwo. Wszystko co jest odmienne od tego, co zostało powyżej napisane, jest fałszywą łaską i musi być odrzucone. Dlatego "przyodziejcie się w pokorę, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje" (1Ptr 5:5).

 

Niech Pan otworzy oczy wszystkich serc, aby mogły zobaczyć i otrzymać Jego prawdziwą łaskę. Amen.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

The True Grace of God - 16.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA