NADCHODZI UCISK KOŚCIOŁA

 

Przez pierwsze 300 lat chrześcijaństwa prawie wszyscy chrześcijanie żyli pod panowaniem bezbożnych władców, którzy często ich prześladowali i wielu z nich zabijali. Bóg w swojej niezmierzonej mądrości pozwolił światu prześladować Jego dzieci dla Jego chwały. Nawet dzisiaj wiele wspaniałych dzieci Bożych żyje w krajach, gdzie są prześladowani. Kościół zawsze najbardziej rozkwitał w czasach prześladowań. A tam, gdziekolwiek Kościół doświadcza komfortu i materialnego dobrobytu, tam zawsze łączy się ze światem. Dopóki jesteśmy na świecie, dopóty będziemy przechodzić próby, ucisk i prześladowania. Więc zbliżając się do końca czasów nie możemy oczekiwać łatwego życia, ani w naszych rodzinach, ani w miejscu pracy.

 

Nadchodzą trudności finansowe, dlatego już teraz trzeba się uczyć prowadzenia skromnego życia. Ci, którzy żyją w luksusie, w nadchodzących dniach będą mieli wiele trudności. Musimy mądrze gospodarować naszymi pieniędzmi, abyśmy w nadchodzącym czasie nie musieli polegać na innych ludziach. Jednocześnie nie możemy polegać na własnych oszczędnościach, tylko na Panu, bo nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie pozwoli, abyś polegał na dziełach własnych rąk. Bóg potrząśnie światowym systemem finansów, więc ci, którzy na nim polegają, też zostaną potrząśnięci. Teraz będzie tak, jak zapowiedział Jezus, że brat wyda brata, a twoi najbliżsi krewni staną się twoimi wrogami (Mt 10:21). Wierzący będą prześladowani w urzędach i w fabrykach. To wszystko ma nas oczyścić, abyśmy byli jeszcze lepszymi chrześcijanami. 1 List Piotra 3:13 mówi, że nikt ci nie wyrządzi krzywdy, jeżeli będziesz gorliwym rzecznikiem dobra. Tak więc, dzięki łasce Bożej, musisz się zdecydować wszystkim wyświadczać dobro. Kochać tych, którzy cię nienawidzą, błogosławić tych, którzy cię przeklinają oraz przebaczać i modlić się za tych, którzy cię prześladują. Wtedy nikt nie będzie w stanie cię skrzywdzić. Szatan i jego słudzy będą nas oszukiwać, niepokoić, nękać, okradać, ranić, więzić, a nawet mogą zabić nasze ciała, ale nigdy nie będą w stanie skrzywdzić nas duchowo.

 

W nadchodzących dniach wszyscy chrześcijanie na całym świecie muszą być gotowi stawić czoło prześladowaniom za wiarę. Nasz Pan dał nam cztery polecenia na takie dni:

 

1. „Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice” (Mt 10:16)

 

Będąc świadkami Jezusa musimy być rozważni i nie możemy postępować jak głupcy. Nasze życie musi mówić w imieniu Chrystusa, w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. Składając świadectwo, musimy mówić bardzo jasno, że nie mówimy o wyższości religii chrześcijańskiej nad innymi religiami, tylko o osobie Jezusa Chrystusa, bo gdy Jezus jest wywyższany, to sam przyciąga ludzi do siebie (J 12:32). Musimy być też czujni, aby dostrzec szpiegów udających zainteresowanie wiarą chrześcijańską, których rzeczywistym celem będzie oskarżenie nas o jakieś słowo, którego używamy, aby móc nas postawić przed sądem za nawracanie innych. Musimy więc kochać innych mądrze, tak jak Jezus:

 

(a) „Jezus nie ufał religijnym ludziom, bo widział, co w nich jest” (J 2:23-25). Więc badaj każdego.

 

(b) „Jezus nie poszedł do Judei, bo tamtejsi żydzi chcieli Go zabić” (J 7:1). Zatem unikaj zagrożeń.

 

(c) „Módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5:44). Więc zawsze bądź dobry i nie bądź zły dla innych tylko dlatego, że oni są źli dla ciebie.

 

2. „Żyjcie każdym słowem, które wychodzi z ust Boga” (Mt 4:4)

 

Najważniejszym wymogiem w czasie prześladowań jest wrażliwość na słowo, które Bóg wkłada do naszych serc. Zatem w nadchodzących dniach, każdy musi wypracować u siebie nawyk słuchania Boga. Trzeba też wierzyć słowom, które usłyszymy od Boga i być im posłusznym, bo w przeciwnym razie nie będzie ono miało żadnej wartości. Trzeba też analizować Pismo Święte (zwłaszcza Nowy Testament), bo tylko w ten sposób można rozpoznać Boży głos. A potem trzeba też ufać i słuchać.

 

3. „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, to wszyscy ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami” (J 13:34-35)

 

Zarówno w naszych domach, jak i w zborach, musimy przestać osądzać i obmawiać jedni drugich, kłócić się ze sobą i podejrzewać o złe zamiary. Duchowe rozeznanie jest cechą Boską, a nieustanna podejrzliwość cechą diabelską. Nadszedł czas, w którym trzeba się skupić na walce z grzechem i szatanem w swoim życiu, aby aktywnie dążyć do kochania naszych braci i współmałżonków.

 

4. „Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie mi, bo Ja zwyciężyłem świat” (J 16:33)

 

Bóg cały czas siedzi na tronie i nigdy nie opuści swoich dzieci. Szatan został pokonany 2000 lat temu, a my jesteśmy źrenicą oka Boga, więc On będzie płonącym murem wokół ciebie (Zach 2:5-8) i żaden oręż sporządzony przeciwko tobie nie będzie skuteczny (Iz 54:17). Więc „poprzestawaj na tym, co posiadasz i niech twoje życie będzie wolne od chciwości, bo Bóg powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”, abyś z ufnością mógł mówić: Pan jest moim wspomożycielem, więc nie będę się lękał, bo cóż mi może uczynić człowiek?” (Hbr 13:5-6). I módl się słowami: „Przyjdź szybko, Panie Jezu” (Obj 22:20).

 

 

                                                                                                   Zac Poonen

 

 

 

The Church Will Face Tribulation / 30.01.2021

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA